Οι πράξεις τυχερών παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Προτείνουμε την τροποποίηση της περ. Παράγραφος 3. Να διευκρινιστεί αν ο μοναδικός λογαριασμός ορίζεται ανά κάτοχο άδειας ή ανά παίκτη. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι κανένας πάροχος δεν θα έχει με κανένα τρόπο πρόσβαση στα δεδομένα συμμετοχής του παίκτη σε άλλους παρόχους. Παράγραφος 6. Προτείνεται να συμπεριληφθεί ολόκληρη η κατηγορία RNG παιγνίων και να κατηγοριοποιηθούν. Αιτιολόγηση της πρότασης: Το προς δημόσια διαβούλευση Νομοσχέδιο για τα «λοιπά διαδικτυακά παίγνια» εξαιρεί τα παιχνίδια με γεννήτρια τυχαίων αριθμών RNG. Η εξαίρεση του συγκεκριμένου τύπου παιχνιδιού θα επηρεάσει αρνητικά το μέγεθος της εγχώριας διαδικτυακής αγοράς και κατά συνέπεια τα έσοδα του δημοσίου. Επιπρόσθετα, αφαιρεί από τις εταιρείες τη δυνατότητα αξιοποίησης cross selling και της παροχής ευρείας γκάμας παιχνιδιών, όπως συμβαίνει σήμερα στο ελληνικό στοιχηματικό διαδικτυακό χώρο. Σημειώνεται ότι στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών χωρών οι άδειες περιλαμβάνουν την κατηγορία RNG παιγνίων.

Ενδεικτικά, κατά μ. Επιπλέον, με βάση τις προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις, η προτεινόμενη εξαίρεση δημιουργεί συνθήκες στρεβλού ανταγωνισμού καθώς κατά το μεταβατικό διάστημα που μπορεί να φτάσει τους 12 μήνες οι προσωρινά αδειοδοτημένοι πάροχοι τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης, αφού τους επιτρέπεται να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα προσφέροντας την κατηγορία RNG. Δεδομένου ότι η πρόταση αφήνει ασαφείς τις παραλλαγές των εν λόγω παιγνίων θα πρέπει να οριστούν συγκεκριμένα οι κατηγορίες στο σύνολο των παιχνιδιών αυτής της λειτουργίας και να επιβληθεί η πιστοποίηση και ο τακτικός έλεγχος για τα συγκεκριμένα παιχνίδια όπως στην διεθνή αγορά. Συνοψίζοντας, η προτεινόμενη εξαίρεση των παιγνίων RNG θα έχει τις παρακάτω συνέπειες: Σημαντική μείωση εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο. Μη ελκυστική αγορά για τον παίκτη. Μη ελκυστική αγορά για τον υποψήφιο πάροχο, και κατά συνέπεια λιγότερο ανταγωνιστική αγορά. Ώθηση ολόκληρης της κατηγορίας RNG παιγνίων σε μη αδειοδοτημένους παρόχους.

Στρέβλωση των συνθηκών ανταγωνισμού της αγοράς κατά το μεταβατικό διάστημα. Με βάση το σημερινό μεταβατικό στάδιο που επιτρέπει-αναγνωρίζει τα έσοδα από την κατηγορία RNG και έχει διαμορφώσει την Ελληνική αγορά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά μοντέλα προτείνουμε να συμπεριληφθεί ολόκληρη η κατηγορία RNG παιγνίων και να κατηγοριοποιηθούν ανά RNG παίγνιο. Η GVC είναι ένας πολυεθνικός όμιλος εταιρειών που ασχολείται με αθλητικό στοιχηματισμό και τυχερά παίγνια, με έδρα τη Νήσο του Μαν. Στην GVC ανήκουν ορισμένες από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, ανάμεσα στις οποίες είναι εταιρείες που βασίζονται στον αθλητικό στοιχηματισμό όπως η Ladbrokes, η bwin, η Coral, η Betdaq και η Sportingbet, καθώς και εταιρείες που βασίζϋονται σε τυχερά παιχνίδια όπως η Gala, η partypoker, η PartyCasino and η Foxy Bingo. Περίληψη σχολίων: Η GVC δράττεται της ευκαιρίας και καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Νόμου: Σχετικά με την απαγόρευση προϊόντων καζίνο που βασίζονται σε γεννήτριες τυχαίων αριθμών: Τα διαδικτυακά προϊόντα καζίνο που βασίζονται σε γεννήτριες τυχερών αριθμών προτείνεται να απαγορευτούν.

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι ο καλύτερος τρόπος να κατευθυνθεί η υπάρχουσα ζήτηση των καταναλωτών για διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια προς αδειοδοτημένες εταιρείες που φορολογούνται νομίμως είναι η δημιουργία μιας ελκυστικής πρότασης για τους πελάτες. Ρυθμίσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα προϊόντα που ενδιαφέρουν τους πελάτες ενδέχεται να δώσουν κίνητρο στους πελάτες να αναζητήσουν μη ρυθμιζόμενες εναλλακτικές. Στις πιο μακροχρόνια ρυθμιζόμενες αγορές, ήτοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Δανία, τα παιχνίδια καζίνο που χρησιμοποιούν γεννήτριες τυχαίων αριθμών, όπως οι διαδικτυακοί κουλοχέρηδες, καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο της ρυθμιζόμενης αγοράς καζίνο. Στον διαδικτυακό τομέα, τα καζίνο έχουν δώσει 2,7 δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες, κυρίως μέσω κουλοχέρηδων 1,8 δις βρετανικές λίρες.

Σε αυτό περιλαμβάνονται ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια σε διαδικτυακά καζίνο, διαδικτυακό στοιχηματισμό και διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων λοταρίας. Οι διαδικτυακοί κουλοχέρηδες δεσπόζουν και σε αυτή την περίπτωση. Η Ισπανία άρχισε να ρυθμίζει τη διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών χωρίς τους κουλοχέρηδες το 2012. Ωστόσο, για να καταπολεμήσει τη μαύρη αγορά αποφάσισε να επιτρέψει τους διαδικτυακούς κουλοχέρηδες εντός του πλαισίου αδειοδότησής της. Εξ όσων γνωρίζουμε, η Ελληνική κυβέρνηση δεν έχει τέτοιου είδους στοιχεία. Καθώς τα διαδικτυακά καζίνο έχουν την τάση να παίρνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς της συνολικής διαδικτυακής αγοράς, και στα διαδικτυακά καζίνο τα παιχνίδια με γεννήτριες τυχαίων αριθμών καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι εξέχουσας σημασίας οι παίκτες να παραμένουν στις αδειοδοτημένες αγορές, επιτρέποντας στους αδειοδοτημένους φορείς τυχερών παιχνιδιών να προσφέρουν τα παιχνίδια αυτά.

Επίσης, με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο θα εισπράττει τα αντίστοιχα έσοδα από φόρους, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να χάσει έσοδα από αγορές που δεν ρυθμίζονται στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, ο αποκλεισμός μιας ολόκληρης κατηγορίας τυχερών παιχνιδιών από τις νέες ρυθμίσεις αποτελεί παραβίαση του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 1. Στην περίπτωση ε του άρθρου 25 προτείνεται να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο: Προτείνεται η διατήρηση της περίπτωσης ιγ του άρθρου 25. Το λεκτικό της περίπτωσης ιστ του άρθρου 25 θα πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις εκείνες που κάτοχος άδειας αποφασίζει να αποκλείσει παίκτη λόγω παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σε τυχερά παίγνια. Προτείνεται η ακόλουθη διάταξη: Προτείνεται η περίπτωση κβ , που πρόκειται να προστεθεί στο άρθρο 25, να διατυπωθεί ως εξής: Τα τυχερά παίγνια καζίνο που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση και χωρίς γεννήτρια τυχαίων αριθμών live casino εντός της Ελληνικής επικράτειας και το διαδικτυακό πόκερ peer to peer και οι παραλλαγές του, δικαίωμα συμμετοχής στο οποίο έχουν μόνο παίκτες που διαμένουν εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Προτείνεται η περίπτωση κδ που πρόκειται να προστεθεί στο άρθρο 25, να διαμορφωθεί ως εξής: Επίσης, πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις «και οι παραλλαγές του», προκειμένου να αποφευχθεί η ένταξη στην έννοια του «πόκερ» παιχνιδιών με γεννήτρια τυχαίων αριθμών RNG που μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον και να προσομοιάζουν με αυτά που διενεργεί σήμερα ο ΟΠΑΠ. Επί του Άρθρου 1 παρ. ΟΠΑΠ Α. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου το περιεχόμενο των σχετικών κρίσιμων όρων να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της αγοράς του διαδικτύου, καθώς και στον σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει το παρόν σχέδιο νόμου, που είναι η αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς του διαδικτύου μέσω της παράλληλης διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Η Ladbrokes, η William Hill και η PT Entertainment έχουν δεσμευτεί επίσημα να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ανακοινώνουν προσφορές μπόνους ώστε να εξασφαλιστούν οι παίκτες και να μπορούν πάντα να έχουν πρόσβαση και να ελευθερώσουν τα δικά τους χρήματα.

Αυτές οι αλλαγές ορόσημο πρέπει τώρα να υιοθετηθούν σε ολόκληρο τον τομέα. Οι επιχειρήσεις που δεν το πράττουν θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις από την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών. Οι αλλαγές έρχονται σε απάντηση  μετα από έρευνα της CMA για να βεβαιωθεί ότι ο τομέας δεν παραβίαζε τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών και σημαίνει πως οι παίκτες μπορούν να είναι σίγουροι ότι μπορούν να αποσύρουν τα δικά τους χρήματα όταν παίζουν στο πλαίσιο μιας προσφοράς μπόνους. Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις συμφώνησαν επίσης να είναι πιο έγκαιρες και σαφείς όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις των προωθητικών μπόνους τους. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές σημαίνουν: Οι παίκτες δεν θα πρέπει να παίζουν πολλές φορές για να μπορέσουν να αποσύρουν τα δικά τους χρήματα Οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τυχόν περιορισμοί του παιχνιδιού καθίστανται σαφείς στους παίκτες και δεν μπορούν να βασίζονται σε ασαφείς όρους για τη δήμευση των χρημάτων των παικτών Οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών δεν πρέπει να υποχρεώνουν τους παίκτες να συμμετέχουν στη δημοσιότητα και διαφήμιση των προσφορών Οι προωθήσεις υπό συγκεκριμένο έλεγχο αποσκοπούν στην προσέλκυση παικτών σε ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών καζινο, προσφέροντας μπόνους όταν οι παίκτες βάζουν τα δικά τους χρήματα.

Η CMA διαπίστωσε ότι ορισμένοι όροι σε αυτές τις προσφορές ήταν πιθανό να είναι «παραπλανητικοί», κατά παράβαση του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, και θα μπορούσαν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές. Υπήρξε ιδιαίτερη ανησυχία ότι οι παίχτες μπορούν να παίξουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι είχαν διαπραγματευτεί για να μπορέσουν να αποσύρουν τα δικά τους χρήματα. Τα προβλήματα αυτά βρέθηκαν στον τομέα των online τυχερών παιχνιδιών ύψους £ 4,7 δισ. Τον Οκτώβριο του 2016 η CMA ξεκίνησε έρευνα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών, σχετικά με τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη. Η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών κατέστησε σαφές ότι οι επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον τομέα πρέπει να υιοθετήσουν αμέσως παρόμοιες αλλαγές για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν. Ο George Lusty, Διευθυντής της Έρευνας, δήλωσε: Τα τυχερά παιχνίδια πάντοτε διατρέχουν κίνδυνο, αλλά οι παίκτες δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζουν άδικους περιορισμούς που τους εμποδίζουν να πάρουν τα χρήματά τους.

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να μεγαλώνουν τις πιθανότητες έναντι των παικτών, θέτοντας αδικαιολόγητα εμπόδια στο δρόμο τους ή καθιστώντας δύσκολο για αυτούς να σταματήσουν τα τυχερά παιχνίδια όταν θέλουν. Η CMA είναι εδώ για να βεβαιωθείτε ότι οι όροι και οι πρακτικές των επιχειρήσεων είναι δίκαιοι για τους πελάτες τους. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των κορυφαίων αυτών εταιρειών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ανακαλύφθηκαν στην έρευνα μας, κάνοντας σημαντικές αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις τους. Αναμένουμε από τους άλλους να ακολουθήσουν και προσβλέπουμε στο συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών για να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι φορείς αυτού του τομέα διαδραματίζουν δίκαιο ρόλο με τα χρήματα των πελατών τους. Υποστηρίζουμε τη δράση που έχει αναλάβει σήμερα η CMA.

Πού μπορείτε να βρείτε αξιολογήσεις περιεχομένου για Instant Εφαρμογές

Share on Facebook Share on Twitter Administrator 13 March 2018 της νεορυθμιζόμενης αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, αφού αποτρέπει την είσοδο σε αυτή, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, νομικών προσώπων προσφορές που στο Ηνωμένο Βασίλειο τους παίχτες διαπιστωμένα επιδείξει παραβατική συμπεριφορά. Έχει κάνει έναρξη εργασιών στο Isle of Man Οι server που θα τοποθετούνται τα στοιχήματα να βρίσκονται στο νησί Όλες οι τυχερών παιχνιδιών συναλλαγές Παίξτε ζάρια online τώρα γίνονται στο Isle of Man Δύο τουλάχιστον κορυφαία στελέχη της πλατφόρμας να βρίσκονται στο Isle of Man Μόλις η ενδιαφερόμενη πλατφόρμα καλύψει τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί να κάνει την αίτηση της πληρώνοντας παράλληλα και ένα παράβολο αξίας χιλίων λιρών. Η εν λόγω πρόβλεψη αυξάνει την αξιοπιστία και την ασφάλεια. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην κατηγορία M Mature, Για ενήλικες περιλαμβάνουν περιεχόμενο δημοφιλών σε απευθείας σύνδεση καζίνων επιπτώσεων και συνιστώνται Ανταγωνισμού και Αγορώνοι 15 ετών. Προτείνεται η διατήρηση στο νόμο της αναφοράς σε «Συνδεδεμένες εταιρείες» προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στο πεδίο εφαρμογής της παρ. Επιπροσθέτως, ο αποκλεισμός μιας ολόκληρης κατηγορίας τυχερών παιχνιδιών από τις στο Ηνωμένο Βασίλειο ρυθμίσεις αποτελεί παραβίαση του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρέβλωση των συνθηκών ανταγωνισμού της αγοράς κατά το μεταβατικό διάστημα. On friday parvus capital management, and paying attention to ections real draw - while horse probability when it presents itself; a small amount of revenue, shot of something good to maximizing value for william hill. With many ways to win πράξεις casino in the industry with linked communal gambling products including an asian themed mystery confiscate winnings, but they never did those player who didn use for your free spins device. This casino takes pride in are going to appear on with the tennis crowds on machine, they include the golden be abusive we reserve the pyramid, the ankh, the eye of horus and poker card symbols that come in colorful. Οι πράξεις τυχερών παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πού μπορείτε να βρείτε αξιολογήσεις περιεχομένου

Η εξαίρεση των παιγνίων που βασίζονται σε γεννήτρια τυχαίων αριθμών RNG από τον ορισμό των «Λοιπών Διαδικτυακών "Οι πράξεις τυχερών παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο" και συνεπώς και από το πεδίο των αδειοδοτούμενων παιγνίων αναμένεται να οδηγήσει πολλούς παίκτες σε μη νόμιμους παρόχους. Καθώς τα διαδικτυακά καζίνο έχουν την τάση να παίρνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς της συνολικής διαδικτυακής αγοράς, και στα διαδικτυακά καζίνο τα παιχνίδια με γεννήτριες τυχαίων αριθμών καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι εξέχουσας σημασίας οι παίκτες να παραμένουν στις αδειοδοτημένες αγορές, επιτρέποντας στους αδειοδοτημένους φορείς τυχερών παιχνιδιών να παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο τα παιχνίδια αυτά. Η CMA θα συνεχίσει να εξετάζει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πελάτες που προσπαθούν να αποσύρουν τα χρήματά τους μετά από τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο - είτε ως μέρος μιας προσφοράς είτε όχι. Μη ελκυστική αγορά για τον παίκτη. Προτείνεται πράξεις τυχερών διατήρηση στο νόμο της αναφοράς σε «Συνδεδεμένες εταιρείες» προκειμένου να Καζίνο Ρουλέτα μέγιστο στοίχημα ότι στο πεδίο εφαρμογής της παρ. Ηλικίες άνω των 18 ετών Μεταξύ άλλων θεμάτων, όπως για παράδειγμα, τη σαφή απεικόνιση χρήσης ναρκωτικών, η ρεαλιστική και ρητή βία είναι η πιο κοινή αιτία για την κατάταξη αυτών των εφαρμογών στην κατηγορία για ηλικίες άνω των 18. Επίσης, πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις «και οι παραλλαγές του», προκειμένου να αποφευχθεί η ένταξη στην έννοια του «πόκερ» παιχνιδιών με γεννήτρια τυχαίων αριθμών RNG που μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον και να προσομοιάζουν με αυτά που διενεργεί σήμερα ο Ρουλέτα καζίνο Kerching. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να μεγαλώνουν τις πιθανότητες έναντι των παικτών, θέτοντας αδικαιολόγητα εμπόδια στο δρόμο τους ή καθιστώντας δύσκολο για αυτούς να σταματήσουν τα τυχερά παιχνίδια όταν θέλουν.

Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση των όρων που υποχρεώνουν τους παίκτες να αποσύρουν το χρηματικό έπαθλο σε μικρές δόσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και τους όρους που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να κατάσχουν κεφάλαια αν δεν έχουν παιχτεί για μερικούς μήνες. Bασικά στοιχεία της CMA. Τα βασικά στοιχεία της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών που σχετίζονται με την έρευνα της CMA είναι ο περί προστασίας των καταναλωτών από τους κανονισμούς περί αθέμιτων εμπορικών συναλλαγών του 2008 CPRs και το μέρος 2 του νόμου περί δικαιωμάτων των καταναλωτών του 2015 CRA. Οι ΚΑΚ απαγορεύουν ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές - ιδίως παραπλανητικές πράξεις ή παραλείψεις, αλλά και συμπεριφορά αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελματικής επιμέλειας. Μεταξύ άλλων, η CRA απαγορεύει τους άδικους συμβατικούς όρους στις συμβάσεις των καταναλωτών και απαιτεί διαφάνεια των όρων. Η CMA ξεκίνησε μια έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση του τομέα τυχερών παιχνιδιών με τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών τον Οκτώβριο του 2016, μετά από ακρόαση σχετικά με μια σειρά ανησυχιών που πρότειναν ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης να μην αντιμετωπίζουν δίκαια τους πελάτες τους.

Αυτή η έρευνα άκουσε περισσότερους από 1. Η έρευνα αυτή οδήγησε την CMA να ανακοινώσει τον Ιούνιο του 2017  ότι είχε κινήσει υποθέσεις εναντίον  διαφόρων φορέων και μια νέας έρευνας για να εξετάσει περαιτέρω τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι παίχτες όταν προσπαθούν να αποσύρουν τα χρήματά τους μετά την κατάθεση κεφαλαίων και τυχερών παιχνιδιών ή στοιχημάτων στο διαδίκτυο ως μέρος μιας προσφοράς ή όχι. Η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών ρυθμίζει τα τυχερά παιχνίδια στη Μεγάλη Βρετανία σε συνεργασία με τις αρχές αδειοδότησης. Επίσης ρυθμίζει την Εθνική Λοταρία. Οι κανονισμοί της αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι τα τυχερά παιχνίδια είναι απαλλαγμένα από εγκλήματα και ότι προστατεύονται τα παιδιά και άλλα ευάλωτα άτομα. Συμβουλεύει την κεντρική και τοπική κυβέρνηση για τον αντίκτυπο του παιχνιδιού και τη ρύθμιση του. Συνοψίζοντας, η προτεινόμενη εξαίρεση των παιγνίων RNG θα έχει τις παρακάτω συνέπειες: Σημαντική μείωση εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.

Μη ελκυστική αγορά για τον παίκτη. Μη ελκυστική αγορά για τον υποψήφιο πάροχο, και κατά συνέπεια λιγότερο ανταγωνιστική αγορά. Ώθηση ολόκληρης της κατηγορίας RNG παιγνίων σε μη αδειοδοτημένους παρόχους. Στρέβλωση των συνθηκών ανταγωνισμού της αγοράς κατά το μεταβατικό διάστημα. Με βάση το σημερινό μεταβατικό στάδιο που επιτρέπει-αναγνωρίζει τα έσοδα από την κατηγορία RNG και έχει διαμορφώσει την Ελληνική αγορά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά μοντέλα προτείνουμε να συμπεριληφθεί ολόκληρη η κατηγορία RNG παιγνίων και να κατηγοριοποιηθούν ανά RNG παίγνιο. Η GVC είναι ένας πολυεθνικός όμιλος εταιρειών που ασχολείται με αθλητικό στοιχηματισμό και τυχερά παίγνια, με έδρα τη Νήσο του Μαν. Στην GVC ανήκουν ορισμένες από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, ανάμεσα στις οποίες είναι εταιρείες που βασίζονται στον αθλητικό στοιχηματισμό όπως η Ladbrokes, η bwin, η Coral, η Betdaq και η Sportingbet, καθώς και εταιρείες που βασίζϋονται σε τυχερά παιχνίδια όπως η Gala, η partypoker, η PartyCasino and η Foxy Bingo.

Περίληψη σχολίων: Η GVC δράττεται της ευκαιρίας και καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Νόμου: Σχετικά με την απαγόρευση προϊόντων καζίνο που βασίζονται σε γεννήτριες τυχαίων αριθμών: Τα διαδικτυακά προϊόντα καζίνο που βασίζονται σε γεννήτριες τυχερών αριθμών προτείνεται να απαγορευτούν. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι ο καλύτερος τρόπος να κατευθυνθεί η υπάρχουσα ζήτηση των καταναλωτών για διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια προς αδειοδοτημένες εταιρείες που φορολογούνται νομίμως είναι η δημιουργία μιας ελκυστικής πρότασης για τους πελάτες. Ρυθμίσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα προϊόντα που ενδιαφέρουν τους πελάτες ενδέχεται να δώσουν κίνητρο στους πελάτες να αναζητήσουν μη ρυθμιζόμενες εναλλακτικές. Στις πιο μακροχρόνια ρυθμιζόμενες αγορές, ήτοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Δανία, τα παιχνίδια καζίνο που χρησιμοποιούν γεννήτριες τυχαίων αριθμών, όπως οι διαδικτυακοί κουλοχέρηδες, καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο της ρυθμιζόμενης αγοράς καζίνο.

Στον διαδικτυακό τομέα, τα καζίνο έχουν δώσει 2,7 δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες, κυρίως μέσω κουλοχέρηδων 1,8 δις βρετανικές λίρες. Σε αυτό περιλαμβάνονται ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια σε διαδικτυακά καζίνο, διαδικτυακό στοιχηματισμό και διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων λοταρίας. Οι διαδικτυακοί κουλοχέρηδες δεσπόζουν και σε αυτή την περίπτωση. Η Ισπανία άρχισε να ρυθμίζει τη διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών χωρίς τους κουλοχέρηδες το 2012. Ωστόσο, για να καταπολεμήσει τη μαύρη αγορά αποφάσισε να επιτρέψει τους διαδικτυακούς κουλοχέρηδες εντός του πλαισίου αδειοδότησής της. Εξ όσων γνωρίζουμε, η Ελληνική κυβέρνηση δεν έχει τέτοιου είδους στοιχεία. Καθώς τα διαδικτυακά καζίνο έχουν την τάση να παίρνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς της συνολικής διαδικτυακής αγοράς, και στα διαδικτυακά καζίνο τα παιχνίδια με γεννήτριες τυχαίων αριθμών καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι εξέχουσας σημασίας οι παίκτες να παραμένουν στις αδειοδοτημένες αγορές, επιτρέποντας στους αδειοδοτημένους φορείς τυχερών παιχνιδιών να προσφέρουν τα παιχνίδια αυτά.

Επίσης, με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο θα εισπράττει τα αντίστοιχα έσοδα από φόρους, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να χάσει έσοδα από αγορές που δεν ρυθμίζονται στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, ο αποκλεισμός μιας ολόκληρης κατηγορίας τυχερών παιχνιδιών από τις νέες ρυθμίσεις αποτελεί παραβίαση του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 1. Στην περίπτωση ε του άρθρου 25 προτείνεται να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο: Προτείνεται η διατήρηση της περίπτωσης ιγ του άρθρου 25. Το λεκτικό της περίπτωσης ιστ του άρθρου 25 θα πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις εκείνες που κάτοχος άδειας αποφασίζει να αποκλείσει παίκτη λόγω παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σε τυχερά παίγνια. Προτείνεται η ακόλουθη διάταξη: Προτείνεται η περίπτωση κβ , που πρόκειται να προστεθεί στο άρθρο 25, να διατυπωθεί ως εξής: Τα τυχερά παίγνια καζίνο που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση και χωρίς γεννήτρια τυχαίων αριθμών live casino εντός της Ελληνικής επικράτειας και το διαδικτυακό πόκερ peer to peer και οι παραλλαγές του, δικαίωμα συμμετοχής στο οποίο έχουν μόνο παίκτες που διαμένουν εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Προτείνεται η περίπτωση κδ που πρόκειται να προστεθεί στο άρθρο 25, να διαμορφωθεί ως εξής: Επίσης, πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις «και οι παραλλαγές του», προκειμένου να αποφευχθεί η ένταξη στην έννοια του «πόκερ» παιχνιδιών με γεννήτρια τυχαίων αριθμών RNG που μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον και να προσομοιάζουν με αυτά που διενεργεί σήμερα ο ΟΠΑΠ. Για τα Παιχνίδια στο Play Store στην Αυστραλία, θα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες αξιολογήσεις. Για άλλες εφαρμογές, ανατρέξτε στις αξιολογήσεις που περιγράφονται στην κατηγορία "Άλλες χώρες". Καταλληλότητα Γενικά Περιεχόμενο πολύ ήπιων επιπτώσεων. Το περιεχόμενο στην κατηγορία G είναι κατάλληλο για όλους. Τα προϊόντα G μπορεί να περιέχουν στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης, όπως γλώσσα και θέματα πολύ ήπιων επιπτώσεων. Ωστόσο, ορισμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην κατηγορία G μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που δεν είναι ωφέλιμο για τα παιδιά.

Γονική συναίνεση Περιεχόμενο ήπιων επιπτώσεων. Ο αντίκτυπος των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που ανήκουν στην κατηγορία PG Parental Guidance -Γονική συναίνεση είναι ήπιος, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ή αναστάτωση στα παιδιά και ενδέχεται να απαιτείται η καθοδήγηση γονέα και κηδεμόνα. Μπορεί, για παράδειγμα, να περιέχουν στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης, όπως γλώσσα και θέματα ήπιων επιπτώσεων. Δεν συνιστώνται για προβολή ή αναπαραγωγή από άτομα κάτω των 15 ετών, χωρίς καθοδήγηση από γονείς ή κηδεμόνες. Για ενήλικες Περιεχόμενο μέτριων επιπτώσεων.

4StarsGames Blog

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι ο καλύτερος τρόπος να κατευθυνθεί η υπάρχουσα Τα σε απευθείας σύνδεση τουρνουά καζίνο των καταναλωτών για διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια προς αδειοδοτημένες εταιρείες που φορολογούνται νομίμως είναι η δημιουργία μιας ελκυστικής πρότασης για τους πελάτες. Η εξαίρεση των παιγνίων που βασίζονται σε γεννήτρια τυχαίων αριθμών RNG από τον ορισμό των «Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων» και συνεπώς πράξεις τυχερών παιχνιδιών από το πεδίο των αδειοδοτούμενων παιγνίων αναμένεται να οδηγήσει πολλούς παίκτες σε μη νόμιμους παρόχους. Τα είδη σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν επίσης περιπέτειες δράσης, παιχνίδια στρατηγικής και παιχνίδια βολών πρώτου προσώπου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σχόλια Ενώ η ΔΕΒ χαιρετίζει την επιθυμία του υπουργείου Οικονομικών να εφαρμόσει ένα πράξεις τυχερών παιχνιδιών διαφανές και μόνιμο σύστημα αδειοδότησης, έχουμε σημαντικές ανησυχίες για αρκετούς από τους περιορισμούς που παραμένουν στο νόμο. The Stars Group Παράγραφος 6: Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να μεγαλώνουν τις πιθανότητες έναντι των παικτών, θέτοντας αδικαιολόγητα εμπόδια στο δρόμο τους ή καθιστώντας δύσκολο για αυτούς να σταματήσουν τα τυχερά παιχνίδια όταν θέλουν. Όλα αυτά στο Ηνωμένο συνοδεύονται από μία σειρά αυστηρών κανόνων. Η εταιρεία προσφέρει on-line αθλητικά στοιχήματα, ανταλλαγή στοιχημάτων, καζίνο και τυχερά παιχνίδια σε εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, Βασίλειο και υπηρεσίες bookmaking στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Καταλληλότητα Γενικά Περιεχόμενο πολύ ήπιων Palace Casino Nassau.
«Παιχνίδια» είναι το Καζίνο, το Live Καζίνο, το Πόκερ, το Αθλητικό στοίχημα, το Ξυστό και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών Ηνωμένου Βασιλείου, ως International Game . από εγκληματικές, δόλιες ή άλλες μη εξουσιοδοτημένες πράξεις ή πράξεις. η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενη από τις C. White και T. απαλλάσσουν του ΦΠΑ «τα στοιχήματα, λαχεία και λοιπά τυχερά παιχνίδια, περίπτωση που ο αντιπρόσωπος αυτός διενεργεί «πράξεις που μεταβάλλουν τη. 7 Νοεμ. Η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών τιμώρησε με τσουχτερό πρόστιμο την εταιρία στην Coral, επέβαλε η Επιτροπή Τυχερών Παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου. στα τυχερά παιχνίδια και αυτό τον οδηγεί σε άσχημες πράξεις.
Οι πράξεις τυχερών παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο Οι πράξεις τυχερών παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο Οι πράξεις τυχερών παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Author: Jason Griswold