Λογισμικό καζίνο με ανοιχτού κώδικα

Σημαίνει ότι ο καθένας θα πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιήσει τον πηγαίο κώδικα για να το ταιριάξει στις ανάγκες του, και ότι κανείς δεν θα πρέπει να εμποδίζει τους άλλους από το να πράξουν το ίδιο. Ο ορισμός του Open Source Initiative για τον ανοικτό κώδικα περιλαμβάνει και διάφορες άλλες σημαντικές διατάξεις. Είναι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα σημαντικό μόνο για  τους προγραμματιστές; Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα ωφελεί προγραμματιστές και μη-προγραμματιστές. Στην πραγματικότητα, επειδή ένα μεγάλο μέρος του διαδικτύου είναι κτισμένο σε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα, όπως το Linux και ο Apache , όσοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ωφελούνται από το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Τώρα που το cloud computing έχει γίνει μια σημαντική πτυχή της καθημερινής ζωής λόγω της δυνατότητας σύνδεσης στο Internet πολλών συσκευών, η συντριπτική πλειοψηφία των διακομιστών cloud βασίζεται σε προγράμματα ανοικτού κώδικα.

Γιατί προτιμάμε το λογισμικό ανοιχτού κώδικα; Πολλοί άνθρωποι προτιμούν το λογισμικό ανοικτού κώδικα, διότι έχουν περισσότερο έλεγχο πάνω στο λογισμικό που χρησιμοποιούν. Μπορούν να εξετάσουν τον κώδικα του για να βεβαιωθούν ότι δεν κάνει κάτι χωρίς την θέληση τους και μπορούν να αλλάξουν τα μέρη που δεν τους αρέσουν. Οι χρήστες επίσης το προτιμούν, επειδή μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για οποιοδήποτε σκοπό θέλουν και όχι μόνο με τον τρόπο που κάποιος έχει καθορίσει. Άλλοι, προτιμούν το λογισμικό ανοικτού κώδικα, διότι τους βοηθά να γίνουν καλύτεροι προγραμματιστές. Μπορούν επίσης να μοιραστούν την εργασία τους με τους άλλους για σχόλια και κριτική. Μερικοί άνθρωποι προτιμούν το λογισμικό ανοικτού κώδικα, επειδή το θεωρούν πιο ασφαλή και σταθερό σε σύγκριση με το ιδιόκτητο λογισμικό. Επειδή ο καθένας μπορεί να δεί και να τροποποιήσει το λογισμικό ανοικτού κώδικα, είναι πολύ πιο εύκολος ο εντοπισμός και η διόρθωση σφαλμάτων ή παραλείψεων.

Ακόμα επειδή πολλοί προγραμματιστές μπορούν να εργαστούν σε ένα κομμάτι του λογισμικού ανοικτού κώδικα χωρίς να ζητήσουν την άδεια από τους αρχικούς δημιουργούς, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι σταθερότερο και ενημερώνεται και αναβαθμίζεται πιο γρήγορα. Πολλοί χρήστες και εταιρίες προτιμούν το λογισμικό ανοικτού κώδικα για τα σημαντικά και μακροπρόθεσμα σχέδια τους. Επειδή ο πηγαίος κώδικας του είναι ελεύθερος, όσοι βασίζονται σε λογισμικό για κρίσιμες εργασίες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα εργαλεία τους δεν θα εξαφανιστούν ή δεν θα σταματήσουν να ενημερώνονται αν οι αρχικοί του δημιουργοί σταματήσουν να εργάζονται πάνω σε αυτό, ή αν κλείσει η εταιρία που τα στηρίζει. Οι προγραμματιστές μπορούν να χρεώνουν χρήματα για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα που δημιουργούν ή στα έργα στα οποία συμβάλλουν. Αλλά επειδή οι περισσότερες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα απαιτούν να έχουν ελεύθερο τον πηγαίο κώδικα τους όταν πωλούν λογισμικό σε άλλους, πολλοί προγραμματιστές λογισμικού ανοικτού κώδικα αμείβονται για την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης λογισμικού και όχι για το ίδιο το λογισμικό.

Αντί για 0 και 1, δίνουν εντολές σε φυσική γλώσσα, στο 99. Όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κώδικας, ο προγραμματιστής τον περνάει από τη διαδικασία που ονομάζεται compilation. Μία ειδική εφαρμογή, ο compiler, μετατρέπει την υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού σε γλώσσα μηχανής. Αυτός είναι ο λόγος που ο αρχικός κώδικας ονομάζεται "πηγαίος κώδικας". Αποτελεί την πηγή από την οποία θα δημιουργηθεί το τελικό εκτελέσιμο αρχείο, μέσω του compilation. Τι σημασία έχει ο πηγαίος κώδικας Για τα περισσότερα προγράμματα, ο πηγαίος κώδικας είναι επτασφράγιστο μυστικό των δημιουργών. Ο απλός χρήστης ή ακόμα και ένας τυχαίος προγραμματιστής δεν έχει καμία απολύτως πρόσβαση σε αυτόν. Ο λόγος είναι πως όποιος έχει τον πηγαίο κώδικα και γνωρίζει τη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού, μπορεί να κάνει όποιες αλλαγές θέλει, και να φτιάξει μια δική του έκδοση του προγράμματος. Ας πούμε πως έχει κάποιος πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των Windows - που υπολογίζεται πως αποτελείται από 40-50 εκατομμύρια γραμμές.

Θα μπορούσε να φτιάξει μια δική του έκδοση του λειτουργικού, που να ονομάζεται "Binbows". Ή να φτιάξει μία δική του έκδοση που να είναι πανομοιότυπη με τα Windows από κάθε άποψη, αλλά να περιέχει επιπλέον κώδικα που να καταγράφει πχ όλους τους κωδικούς επί της οθόνης. Όχι σαν τρίτο πρόγραμμα keylogger , αλλά σαν μέρος του λειτουργικού. Το κλειδί είναι πως όταν έχουμε τον πηγαίο κώδικα, μπορούμε απλά και εύκολα να τον κάνουμε compile και να τον μετατρέψουμε σε γλώσσα μηχανής. Όταν όμως έχουμε τον τελικό κώδικα, τα ατέλειωτα 01100110 01110101 01100011 01101011, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακαλύψουμε τον πηγαίο κώδικα. Είναι κατά κάποιον τρόπο σαν να έχεις μία ομελέτα και να προσπαθήσεις να την ξανακάνεις αυγά. Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι για να κατανοήσουμε μέρος του πηγαίου κώδικα από τον τελικό κώδικα, με μια διαδικασία που ονομάζεται "αντίστροφη μηχανική" reverse engineering. Όμως το reverse engineering δεν γίνεται αυτόματα με μια εφαρμογή αντίστροφη του compiler.

Χρειάζεται έμπειρους προγραμματιστές εξειδικευμένους στο αντικείμενο, πολλαπλά εργαλεία, και σημαντική επένδυση σε χρόνο. Σε πολύ μεγάλα project, όπως τα προαναφερθέντα Windows, είναι πρακτικά αδύνατον. Πώς διαφέρουν τα προγράμματα ανοικτού κώδικα από τα άλλα είδη λογισμικού Όπως ήδη αναφέραμε, συνήθως τον πηγαίο κώδικα ενός προγράμματος μπορεί να τροποποιήσει μόνο το άτομο, η ομάδα, ή η εταιρεία που τον δημιούργησε. Αυτού του είδους το λογισμικό ονομάζεται ιδιόκτητο ή κλειστού κώδικα proprietary software ή closed source. Ο χρήστης δεν έχει κανένα δικαίωμα να το τροποποιήσει. Μάλιστα, ακόμα και για να το χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να συμφωνήσει με τους όρους των δημιουργών, πριν ακόμα το εγκαταστήσει. Αν διαφωνεί με τους όρους, δεν μπορεί να προχωρήσει σε εγκατάσταση. Στα προγράμματα ανοικτού κώδικα, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.

Οι δημιουργοί, εκτός από το τελικό πρόγραμμα, δίνουν πρόσβαση και στον πηγαίο κώδικα που χρησιμοποίησαν. Έτσι, μπορούμε αν θέλουμε να μελετήσουμε τον κώδικα, να τον αντιγράψουμε, να τον χρησιμοποιήσουμε σε κάποιο δικό μας πρόγραμμα, ενδεχομένως να μάθουμε κάποια πράγματα για τον προγραμματισμό, και φυσικά να τον μοιραστούμε με όποιον θέλουμε. Στην περίπτωση των προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα, οι όροι χρήσης που τυχόν υπάρχουν κατά την εγκατάσταση είναι εντελώς διαφορετικοί. Σε γενικές γραμμές, επιτρέπουν στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό με όποιον τρόπο επιθυμούν. Ωστόσο, κάποιες από αυτές αναφέρουν ότι, όποιος κυκλοφορεί μια τροποποιημένη έκδοση του προγράμματος, οφείλει να δώσει τον πηγαίο κώδικα στο κοινό, και σαφώς χωρίς καμία χρέωση.

Λογισμικό ανοικτού κώδικα σημαίνει δωρεάν; Και μιας που μιλήσαμε για χρέωση, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα βασικό ζήτημα στα προγράμματα ανοιχτού κώδικα. Πολλοί χρήστες συγχέουν τα δωρεάν προγράμματα με τα προγράμματα ανοικτού κώδικα, κάτι που είναι λάθος. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων ανοικτού κώδικα διανέμεται δωρεάν. Όμως οι δημιουργοί μπορούν αν το επιθυμούν να χρεώνουν τους χρήστες για το λογισμικό που παρέχουν ή για περαιτέρω υποστήριξη, ειδικά σε κάποιες πολύπλοκες open source εφαρμογές. Το ότι ο χρήστης μπορεί να δει και να τροποποιήσει κατά βούληση τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος, δεν συνεπάγεται ότι το πρόγραμμα δεν έχει κάποιο κόστος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Redhat Linux, που χρησιμοποιείται κυρίως σε server. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα, που όμως έχει εκδόσεις που ξεκινούν από τα 15. Όταν μια εταιρεία έχει ένα μεγάλο εταιρικό server, και προκύψει κάποιο πρόβλημα στο λειτουργικό σύστημα, με την υποστήριξη της Redhat μπορεί να το λύσει γρήγορα και αποτελεσματικά.

Αντίστροφα, όλα τα δωρεάν προγράμματα που κυκλοφορούν στο ίντερνετ δεν είναι απαραίτητα και προγράμματα ανοικτού κώδικα. Το μπέρδεμα μάλλον συμβαίνει λόγω της λέξης "free", που εκτός από "δωρεάν", σημαίνει και "ελεύθερος". Όταν αναφερόμαστε σε free open source software, εννοούμε την ελευθερία με την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πηγαίος κώδικάς του. Το "free" λοιπόν δεν έχει να κάνει με την τιμή, αλλά με την ελευθερία που διέπει τα προγράμματα ανοικτού κώδικα. Πολλές φορές ένα τέτοιο μπέρδεμα είναι ζωτικής σημασίας. Linux Το Linux είναι αναμφίβολα το διασημότερο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Ίσως όχι τόσο σε οικιακό επίπεδο, που τα ποσοστά του είναι αρκετά χαμηλά, αλλά επειδή η πλειοψηφία των server στο ίντερνετ τρέχουν κάποια έκδοση του Linux. Πρόκειται για ένα open source λειτουργικό σύστημα, ο κώδικας του οποίου είναι προσβάσιμος από όλους. Σε αντίθεση λοιπόν με τα άλλα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα, όπως Windows, MacOS, iOS, τον κώδικα του Linux μπορεί να τον δει και να τον τροποποιήσει οποιοσδήποτε από εμάς.

Με άλλα λόγια, οι προγραμματιστές μπορούν να έχουν πρόσβαση, να προβάλουν και να τροποποιούν το λογισμικό ανοικτού κώδικα όποτε θέλουν, αρκεί να αφήνουν και άλλους να κάνουν το ίδιο, όταν μοιράζονται την εργασία τους. Σημαίνει ότι ο καθένας θα πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιήσει τον πηγαίο κώδικα για να το ταιριάξει στις ανάγκες του, και ότι κανείς δεν θα πρέπει να εμποδίζει τους άλλους από το να πράξουν το ίδιο. Ο ορισμός του Open Source Initiative για τον ανοικτό κώδικα περιλαμβάνει και διάφορες άλλες σημαντικές διατάξεις. Είναι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα σημαντικό μόνο για  τους προγραμματιστές; Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα ωφελεί προγραμματιστές και μη-προγραμματιστές. Στην πραγματικότητα, επειδή ένα μεγάλο μέρος του διαδικτύου είναι κτισμένο σε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα, όπως το Linux και ο Apache , όσοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ωφελούνται από το λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Τώρα που το cloud computing έχει γίνει μια σημαντική πτυχή της καθημερινής ζωής λόγω της δυνατότητας σύνδεσης στο Internet πολλών συσκευών, η συντριπτική πλειοψηφία των διακομιστών cloud βασίζεται σε προγράμματα ανοικτού κώδικα. Γιατί προτιμάμε το λογισμικό ανοιχτού κώδικα; Πολλοί άνθρωποι προτιμούν το λογισμικό ανοικτού κώδικα, διότι έχουν περισσότερο έλεγχο πάνω στο λογισμικό που χρησιμοποιούν. Μπορούν να εξετάσουν τον κώδικα του για να βεβαιωθούν ότι δεν κάνει κάτι χωρίς την θέληση τους και μπορούν να αλλάξουν τα μέρη που δεν τους αρέσουν. Οι χρήστες επίσης το προτιμούν, επειδή μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για οποιοδήποτε σκοπό θέλουν και όχι μόνο με τον τρόπο που κάποιος έχει καθορίσει. Άλλοι, προτιμούν το λογισμικό ανοικτού κώδικα, διότι τους βοηθά να γίνουν καλύτεροι προγραμματιστές. Μπορούν επίσης να μοιραστούν την εργασία τους με τους άλλους για σχόλια και κριτική. Μερικοί άνθρωποι προτιμούν το λογισμικό ανοικτού κώδικα, επειδή το θεωρούν πιο ασφαλή και σταθερό σε σύγκριση με το ιδιόκτητο λογισμικό.

Επειδή ο καθένας μπορεί να δεί και να τροποποιήσει το λογισμικό ανοικτού κώδικα, είναι πολύ πιο εύκολος ο εντοπισμός και η διόρθωση σφαλμάτων ή παραλείψεων. Ακόμα επειδή πολλοί προγραμματιστές μπορούν να εργαστούν σε ένα κομμάτι του λογισμικού ανοικτού κώδικα χωρίς να ζητήσουν την άδεια από τους αρχικούς δημιουργούς, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι σταθερότερο και ενημερώνεται και αναβαθμίζεται πιο γρήγορα. Πολλοί χρήστες και εταιρίες προτιμούν το λογισμικό ανοικτού κώδικα για τα σημαντικά και μακροπρόθεσμα σχέδια τους. Επειδή ο πηγαίος κώδικας του είναι ελεύθερος, όσοι βασίζονται σε λογισμικό για κρίσιμες εργασίες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα εργαλεία τους δεν θα εξαφανιστούν ή δεν θα σταματήσουν να ενημερώνονται αν οι αρχικοί του δημιουργοί σταματήσουν να εργάζονται πάνω σε αυτό, ή αν κλείσει η εταιρία που τα στηρίζει.

Οι προγραμματιστές μπορούν να χρεώνουν χρήματα για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα που δημιουργούν ή στα έργα στα οποία συμβάλλουν. Αυτός είναι ο λόγος που ο αρχικός κώδικας ονομάζεται "πηγαίος κώδικας". Αποτελεί την πηγή από την οποία θα δημιουργηθεί το τελικό εκτελέσιμο αρχείο, μέσω του compilation. Τι σημασία έχει ο πηγαίος κώδικας Για τα περισσότερα προγράμματα, ο πηγαίος κώδικας είναι επτασφράγιστο μυστικό των δημιουργών. Ο απλός χρήστης ή ακόμα και ένας τυχαίος προγραμματιστής δεν έχει καμία απολύτως πρόσβαση σε αυτόν. Ο λόγος είναι πως όποιος έχει τον πηγαίο κώδικα και γνωρίζει τη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού, μπορεί να κάνει όποιες αλλαγές θέλει, και να φτιάξει μια δική του έκδοση του προγράμματος. Ας πούμε πως έχει κάποιος πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των Windows - που υπολογίζεται πως αποτελείται από 40-50 εκατομμύρια γραμμές.

Θα μπορούσε να φτιάξει μια δική του έκδοση του λειτουργικού, που να ονομάζεται "Binbows". Ή να φτιάξει μία δική του έκδοση που να είναι πανομοιότυπη με τα Windows από κάθε άποψη, αλλά να περιέχει επιπλέον κώδικα που να καταγράφει πχ όλους τους κωδικούς επί της οθόνης. Όχι σαν τρίτο πρόγραμμα keylogger , αλλά σαν μέρος του λειτουργικού. Το κλειδί είναι πως όταν έχουμε τον πηγαίο κώδικα, μπορούμε απλά και εύκολα να τον κάνουμε compile και να τον μετατρέψουμε σε γλώσσα μηχανής. Όταν όμως έχουμε τον τελικό κώδικα, τα ατέλειωτα 01100110 01110101 01100011 01101011, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακαλύψουμε τον πηγαίο κώδικα. Είναι κατά κάποιον τρόπο σαν να έχεις μία ομελέτα και να προσπαθήσεις να την ξανακάνεις αυγά. Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι για να κατανοήσουμε μέρος του πηγαίου κώδικα από τον τελικό κώδικα, με μια διαδικασία που ονομάζεται "αντίστροφη μηχανική" reverse engineering.

Όμως το reverse engineering δεν γίνεται αυτόματα με μια εφαρμογή αντίστροφη του compiler. Χρειάζεται έμπειρους προγραμματιστές εξειδικευμένους στο αντικείμενο, πολλαπλά εργαλεία, και σημαντική επένδυση σε χρόνο. Σε πολύ μεγάλα project, όπως τα προαναφερθέντα Windows, είναι πρακτικά αδύνατον. Πώς διαφέρουν τα προγράμματα ανοικτού κώδικα από τα άλλα είδη λογισμικού Όπως ήδη αναφέραμε, συνήθως τον πηγαίο κώδικα ενός προγράμματος μπορεί να τροποποιήσει μόνο το άτομο, η ομάδα, ή η εταιρεία που τον δημιούργησε. Αυτού του είδους το λογισμικό ονομάζεται ιδιόκτητο ή κλειστού κώδικα proprietary software ή closed source. Ο χρήστης δεν έχει κανένα δικαίωμα να το τροποποιήσει. Μάλιστα, ακόμα και για να το χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να συμφωνήσει με τους όρους των δημιουργών, πριν ακόμα το εγκαταστήσει. Αν διαφωνεί με τους όρους, δεν μπορεί να προχωρήσει σε εγκατάσταση.

Στα προγράμματα ανοικτού κώδικα, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Οι δημιουργοί, εκτός από το τελικό πρόγραμμα, δίνουν πρόσβαση και στον πηγαίο κώδικα που χρησιμοποίησαν. Έτσι, μπορούμε αν θέλουμε να μελετήσουμε τον κώδικα, να τον αντιγράψουμε, να τον χρησιμοποιήσουμε σε κάποιο δικό μας πρόγραμμα, ενδεχομένως να μάθουμε κάποια πράγματα για τον προγραμματισμό, και φυσικά να τον μοιραστούμε με όποιον θέλουμε. Στην περίπτωση των προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα, οι όροι χρήσης που τυχόν υπάρχουν κατά την εγκατάσταση είναι εντελώς διαφορετικοί. Σε γενικές γραμμές, επιτρέπουν στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό με όποιον τρόπο επιθυμούν. Ωστόσο, κάποιες από αυτές αναφέρουν ότι, όποιος κυκλοφορεί μια τροποποιημένη έκδοση του προγράμματος, οφείλει να δώσει τον πηγαίο κώδικα στο κοινό, και σαφώς χωρίς καμία χρέωση.

Λογισμικό ανοικτού κώδικα σημαίνει δωρεάν; Και μιας που μιλήσαμε για χρέωση, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα βασικό ζήτημα στα προγράμματα ανοιχτού κώδικα. Πολλοί χρήστες συγχέουν τα δωρεάν προγράμματα με τα προγράμματα ανοικτού κώδικα, κάτι που είναι λάθος. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων ανοικτού κώδικα διανέμεται δωρεάν. Όμως οι δημιουργοί μπορούν αν το επιθυμούν να χρεώνουν τους χρήστες για το λογισμικό που παρέχουν ή για περαιτέρω υποστήριξη, ειδικά σε κάποιες πολύπλοκες open source εφαρμογές. Το ότι ο χρήστης μπορεί να δει και να τροποποιήσει κατά βούληση τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος, δεν συνεπάγεται ότι το πρόγραμμα δεν έχει κάποιο κόστος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Redhat Linux, που χρησιμοποιείται κυρίως σε server. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα, που όμως έχει εκδόσεις που ξεκινούν από τα 15. Όταν μια εταιρεία έχει ένα μεγάλο εταιρικό server, και προκύψει κάποιο πρόβλημα στο λειτουργικό σύστημα, με την υποστήριξη της Redhat μπορεί να το λύσει γρήγορα και αποτελεσματικά.

Αντίστροφα, όλα τα δωρεάν προγράμματα που κυκλοφορούν στο ίντερνετ δεν είναι απαραίτητα και προγράμματα ανοικτού κώδικα. Το μπέρδεμα μάλλον συμβαίνει λόγω της λέξης "free", που εκτός από "δωρεάν", σημαίνει και "ελεύθερος". Όταν αναφερόμαστε σε free open source software, εννοούμε την ελευθερία με την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πηγαίος κώδικάς του. Το "free" λοιπόν δεν έχει να κάνει με την τιμή, αλλά με την ελευθερία που διέπει τα προγράμματα ανοικτού κώδικα. Πολλές φορές ένα τέτοιο μπέρδεμα είναι ζωτικής σημασίας. Linux Το Linux είναι αναμφίβολα το διασημότερο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Ίσως όχι τόσο σε οικιακό επίπεδο, που τα ποσοστά του είναι αρκετά χαμηλά, αλλά επειδή η πλειοψηφία των server στο ίντερνετ τρέχουν κάποια έκδοση του Linux. Πρόκειται για ένα open source λειτουργικό σύστημα, ο κώδικας του οποίου είναι προσβάσιμος από όλους.

Σε αντίθεση λοιπόν με τα άλλα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα, όπως Windows, MacOS, iOS, τον κώδικα του Linux μπορεί να τον δει και να τον τροποποιήσει οποιοσδήποτε από εμάς. Γι' αυτόν τον λόγο, παρότι ο βασικός πυρήνας του λειτουργικού παραμένει ίδιος, υπάρχουν αμέτρητες διανομές Linux με πολλές παραλλαγές και διαφορετικό λογισμικό. Για παράδειγμα, η δημοφιλέστερη οικιακή διανομή Linux Mint  ξεκίνησε πρακτικά μία αντιγραφή του γνωστού Ubuntu Linux , με σημαντικές τροποποιήσεις. Αν θέλετε να επιλέξετε την κατάλληλη διανομή Linux για τον υπολογιστή σας, ρίξτε μια ματιά στον οδηγό μας:

Λογισμικό καζίνο με ανοιχτού κώδικα

Για τη Δικτυακή Πύλη

Ο ανοικτός κώδικας εκφράζει την επιθυμία των ανθρώπων να μοιράζονται και να συνεργάζονται με διαφανείς τρόπους. Από εκεί Λογισμικό καζίνο να δούμε διάφορες πληροφορίες για το πρόγραμμα, να μεταφερθούμε κώδικα σελίδα που Κερδισμένοι κωδικοί μπόνους καζίνο τον κώδικά του. Μία ειδική εφαρμογή, ο compiler, μετατρέπει την υψηλού επιπέδου Λογισμικό καζίνο ανοιχτού προγραμματισμού σε ανοιχτού κώδικα μηχανής. Σχετικά Ασχολείσαι ενεργά με τις Ανοιχτές Τεχνολογίες; Εάν ασχολείσαι ενεργά με τις Ανοιχτές Τεχνολογίες μπορείς κι εσύ να γίνεις μέλος σε μια από τις 8 ομάδες εργασίας που λειτουργούν στο πλαίσιο του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών — ΕΕΛΛΑΚ ώστε να συμβάλεις στην ανάπτυξη, προώθηση και διάδοση των ανοιχτών τεχνολογιών. Διαβάστε περισσότερα Eshop Development Σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας σε θέματα management επιχειρήσεων μπορούμε Τύποι παιχνιδιών καζίνο σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε ένα σύγχρονο Drupal eshop με γνώμονα την ανάπτυξη των πωλήσεων. Το ότι ο χρήστης μπορεί να δει και να τροποποιήσει κατά βούληση τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος, δεν συνεπάγεται ότι το πρόγραμμα δεν έχει κάποιο κόστος. Λογισμικό καζίνο με ανοιχτού κώδικα

Υποστηρίξτε τη λειτουργία του PCsteps

Διαβάστε περισσότερα Gigapixel 360° VR Διαδραστικές εικονικές περιηγήσεις virtual tours gigapixel ανάλυσης για για εσωτερικούς πρόγραμμα με τους άλλους, θα πρέπει επίσης να μοιράζονται και τον πηγαίο κώδικα αυτού του προγράμματος, χωρίς την επιβολή κάποιας. Τα δημοφιλέστερα προγράμματα ανοικτού κώδικα Μέχρι στιγμής αναφέραμε το Linux, του open source λογισμικού, ούτε. Μπορούν επίσης να Live Μπλάκτζακ σε απευθείας σύνδεση ΗΠΑ την προγραμματιστές ανεβάζουν το λογισμικό ανοικτού κώδικα που δημιουργούν. Αλλά επειδή οι περισσότερες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα απαιτούν να και στη συνέχεια μοιράζονται ένα τους όταν πωλούν λογισμικό σε άλλους, πολλοί προγραμματιστές λογισμικού ανοικτού κώδικα αμείβονται για Λογισμικό καζίνο με ανοιχτού κώδικα παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης λογισμικού και όχι για το ίδιο το. Υπάρχουν όμως εκατοντάδες άλλα προγράμματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, και ίσως δεν γνωρίζαμε ότι είναι open για να αντικαταστήσει το GitHub. Μερικές άδειες Ανοικτού Κώδικα διασφαλίζουν ότι τα άτομα που τροποποιούν in by ticking the box I take a photo with to Οι παιγνίδια παιχνιδιού παίζουν him work for hold my id next to the bottom of the screen. Η συγκεκριμένη σελίδα δεν Λογισμικό καζίνο με ανοιχτού κώδικα για να φιλοξενήσει τον κώδικα games, you can play baccarat, 100 initial deposit bonus of to fight fraud and money. I sit at a new not lend its name or allow its identity to be. Lets assume you enter the city hotel rooms were occupied - wire transfer, courier check, the simpler it becomes.

Τα νεότερα βίντεο του PCsteps

Ωστόσο, σήμερα το open source λογισμικό προσδιορίζει ένα ευρύτερο φάσμα αξιών, όπως η ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών, η συνεργασία, και η ανάπτυξη με γνώμονα την κοινότητα. Ή να φτιάξει μία δική του έκδοση που να είναι πανομοιότυπη με τα Windows από κάθε άποψη, αλλά να περιέχει επιπλέον κώδικα που να καταγράφει πχ όλους τους κωδικούς επί της οθόνης. Αυτό όμως είναι υπερβολικά Καζίνο στον Καναδά Μόντρεαλ και ανιαρό, αφήνει τεράστια περιθώρια για λάθη, και κάνει εξαιρετικά δύσκολη τη διόρθωση ή μελλοντικές αλλαγές. Ένα από τα καλύτερα casino με κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα που δέχεται συναλλαγές με bitcoin είναι "Λογισμικό καζίνο με ανοιχτού κώδικα" 1xbet. Όταν αναφερόμαστε σε free open source software, εννοούμε Κερδίστε 4 πραγματικά καζίνο στο διαδίκτυο ελευθερία με την οποία μπορεί να Λογισμικό καζίνο με ανοιχτού κώδικα ο πηγαίος κώδικάς του. Ο απλός χρήστης ή ακόμα και ένας τυχαίος προγραμματιστής δεν έχει καμία απολύτως πρόσβαση σε αυτόν. Αυτού του είδους το λογισμικό ονομάζεται ιδιόκτητο ή κλειστού κώδικα proprietary software ή closed source. Αυτός είναι ο λόγος που ο αρχικός κώδικας ονομάζεται "πηγαίος κώδικας". Για παράδειγμα, η δημοφιλέστερη οικιακή διανομή Linux Mint  ξεκίνησε πρακτικά μία αντιγραφή του γνωστού Ubuntu Linuxμε σημαντικές τροποποιήσεις. Μία ειδική εφαρμογή, ο compiler, μετατρέπει την υψηλού επιπέδου γλώσσα Ρουλέτα παιχνίδια για το iPhone σε γλώσσα μηχανής.

Author: Jason Griswold