Ελεύθερη θύρα ληστής grub για Mac

Ρυθμίστε ξανά το σύστημα σας, ώστε το CDROM είτε να είναι η master συσκευή στον ελεγκτή που είναι συνδεμένη, ή βεβαιωθείτε ότι είναι slave σε ένα ελεγκτή IDE ο οποίος όμως έχει άλλη συσκευή συνδεμένη ως master. Χρησιμοποιήστε τυποποιημένο καλώδιο τύπου Laplink. Αν χρειάζεται, διαβάστε το τμήμα PLIP του Εγχειριδίου για λεπτομέρειες σχετικές με δικτύωση μέσω παράλληλης θύρας. Τι γεωμετρία να χρησιμοποιήσω για το σκληρό μου δίσκο; Σημείωση: Με τον όρο «γεωμετρία», εννοούμε τον αριθμό των κυλίνδρων, κεφαλών και τομέων ανά τροχιά ενός δίσκου. Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο το BIOS βρίσκει σε ποια περιοχή του δίσκου να γράψει. Το παραπάνω προκαλεί σύγχυση στου νέους διαχειριστές συστημάτων. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καν «αληθινή» φυσική γεωμετρία, καθώς η πυκνότητα των τομέων μεταβάλλεται από περιοχή σε περιοχή του δίσκου.

Αυτό που οι κατασκευαστές αναφέρουν συχνά ως «φυσική γεωμετρία» είναι συνήθως η γεωμετρία με την όποια έχουν ανακαλύψει ότι γίνεται η μικρότερη σπατάλη ελεύθερου χώρου. Το μόνο που έχει πραγματική σημασία είναι η λογική γεωμετρία. Αυτή είναι και η απάντηση που δέχεται το BIOS όταν ρωτάει το δίσκο «ποια είναι η γεωμετρία σου;» Έπειτα, χρησιμοποιεί αυτή τη γεωμετρία για να αποκτήσει πρόσβαση στο δίσκο. Ειδικότερα, αν έχετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στο δίσκο, πρέπει όλα να συμφωνούν όσο αφορά τη γεωμετρία. Διαφορετικά θα έχετε σοβαρά προβλήματα κατά την εκκίνηση! Αν είναι ενεργοποιημένη και συχνά παρέχεται έτσι ώστε να ξεπερνιούνται κάποιοι περιορισμοί στο MS-DOS R και η χωρητικότητα του δίσκου είναι μεγαλύτερη από 1GB, χρησιμοποιήστε M κυλίνδρους, 63 τομείς ανά τροχιά όχι 64 και 255 κεφαλές, όπου M είναι η χωρητικότητα του δίσκου σε MB, διαιρεμένη με το 7.

Έτσι, στο παράδειγμα μας, ο δίσκος των 2GB θα είχε 261 κυλίνδρους, 63 τομείς ανά τροχιά και 255 κεφαλές. Αν δεν είστε σίγουρος για το παραπάνω, ή αν το FreeBSD αποτύχει στην ανίχνευση της σωστής γεωμετρίας κατά την εγκατάσταση, ο απλούστερος τρόπος για να το παρακάμψετε, είναι συνήθως να δημιουργήσετε ένα μικρό διαμέρισμα DOS στο δίσκο. Το BIOS έπειτα θα ανιχνεύσει τη σωστή γεωμετρία, και μπορείτε πάντα να διαγράψετε το διαμέρισμα DOS μέσα από τον επεξεργαστή κατατμήσεων, αν δε θέλετε να το κρατήσετε. Μπορεί ωστόσο να θελήσετε να το αφήσετε, για να προγραμματίζετε κάρτες δικτύου και για άλλες, αντίστοιχες, εργασίες. Εναλλακτικά, υπάρχει ένα ελεύθερα διαθέσιμο βοηθητικό πρόγραμμα το οποίο διανέμεται με το FreeBSD και λέγεται pfdisk. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανακαλύψει τι γεωμετρία χρησιμοποιείται από τα άλλα λειτουργικά συστήματα στο δίσκο που χρησιμοποιείται. Μπορείτε να εισάγετε απευθείας αυτή τη γεωμετρία στον επεξεργαστή κατατμήσεων.

Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο πως πρέπει να χωρίσω το δίσκο; Ναι. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ριζική root κατάτμηση βρίσκεται κάτω από τους 1024 κυλίνδρους, ώστε το BIOS να μπορεί να εκκινήσει τον πυρήνα από αυτή. Για ένα δίσκο SCSI, συνήθως αυτό σημαίνει ότι η ριζική κατάτμηση θα βρίσκεται στα πρώτα 1024MB ή στα πρώτα 4096ΜΒ αν χρησιμοποιείται η εκτεταμένη μετάφραση - δείτε την προηγούμενη ερώτηση. Δεν υποστηρίζονται άλλοι διαχειριστές δίσκων. Αν θέλετε απλώς να χρησιμοποιήσετε το δίσκο με το FreeBSD, δεν χρειάζεστε διαχειριστή δίσκου. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο τόσο με το FreeBSD όσο και με κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα, θα πρέπει να μπορείτε να το κάνετε χωρίς διαχειριστή δίσκου: Αν είστε αρκετά προσεκτικός, ένα διαμέρισμα εκκίνησης boot μεγέθους 20MB θα είναι αρκετό.

Τι συμβαίνει; Αυτή είναι μια κλασική περίπτωση διένεξης μεταξύ του FreeBSD και του DOS ή κάποιου άλλου λειτουργικού σχετικά με την ιδέα που έχει το καθένα για την γεωμετρία του δίσκου. Θα πρέπει να επανεγκαταστήσετε το FreeBSD αλλά τηρώντας προσεκτικά τις οδηγίες που δώσαμε πιο πάνω, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα τα καταφέρετε. Γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω πέρα από την προτροπή F? Πρέπει να εγκαταστήσω όλο τον πηγαίο κώδικα; Γενικά, όχι. Ωστόσο σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε, ως ελάχιστο, τον πηγαίο κώδικα της διανομής base, ο οποίος περιλαμβάνει αρκετά από τα αρχεία που αναφέρονται εδώ, καθώς και τον πηγαίο κώδικα της διανομής sys, η οποία περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα του πυρήνα. Δεν υπάρχει ωστόσο κάτι στο σύστημα το οποίο να απαιτεί την ύπαρξη του πηγαίου κώδικα για να λειτουργήσει, εκτός από το πρόγραμμα ρύθμισης πυρήνα config 8.

Αν έχετε άμεσα διαθέσιμο τον πηγαίο κώδικα, και γνωρίζετε πως να μεταγλωττίσετε ένα ολόκληρο σύστημα από αυτόν, θα διευκολυνθείτε πάρα πολύ όταν αναβαθμίζετε το σύστημα σας σε μελλοντικές εκδόσεις του FreeBSD. Για να επιλέξετε ένα υποσύνολο του πηγαίου κώδικα, από την επιλογή Distributions του εργαλείου εγκατάστασης συστήματος, επιλέξτε το μενού Custom. Χρειάζεται να φτιάξω προσαρμοσμένο πυρήνα; Η δημιουργία ενός νέου πυρήνα ήταν αρχικά σχεδόν υποχρεωτικό βήμα σε μια εγκατάσταση FreeBSD, αλλά οι πιο πρόσφατες εκδόσεις έχουν ωφεληθεί από την εισαγωγή αισθητά φιλικότερων προγραμμάτων ρύθμισης του πυρήνα. Από το FreeBSD 5. Αν και το λογισμικό αυτό δεν αποτελεί μέρος του Debian, μπορεί να " "εγκατασταθεί με τα τυπικά εργαλεία του Debian. The questions will be asked again. Θα γίνει επανάληψη των ερωτήσεων. Για λόγους " "απόδοσης, ο διακομιστής thin-client θα πρέπει να είναι ξεχωριστό σύστημα αν " "και είναι πιθανή η εγκατάσταση των δύο προφίλ στο ίδιο μηχάνημα.

Για κάθε " "υπηρεσία έχει δεσμευτεί αντίστοιχο όνομα DNS και προσφέρονται αποκλειστικά " -"μέσω πρωτοκόλλου IPv4. Ταυτόχρονα με την φραγή της μετάδοσης πληροφοριών στη θύρα 80 προς " "τον δρομολογητή router , η παρουσία του proxy επιτρέπει έλεγχο της " "πρόσβασης στο Internet για συγκεκριμένους υπολογιστές. The delegation of certain tasks to individual users or " "user groups will be made possible by the administration systems. Οι μεταβολές " "και ανανεώσεις των λογαριασμών των χρηστών γίνονται απευθείας στη βάση. Η ομάδα αυτή θα πρέπει να έχει το ίδιο " "όνομα με το χρήστη. Η πρώτη προσέγγιση ενθαρρύνει το μοίρασμα της γνώσης και " "κάνει το σύστημα πιο διαφανές στη χρήση του, ενώ η δεύτερη προσέγγιση " "μειώνει τον κίνδυνο διαρροής ευαίσθητης πληροφορίας.

Κάτι τέτοιο είναι εμφανές μόνο μετά από επιθεώρηση των προσωπικών " "καταλόγων των χρηστών. Ένα τέτοιο σχήμα απλοποιεί το δίλημμα αν ένα αρχείο πρέπει να " "είναι αναγνώσιμο ή όχι. Η ύπαρξη μιας τέτοιας λίστας αποσκοπεί στην αποφυγή " -"ανεπιθύμητων καλεσμένων στο πάρτυ. Σε ένα δίκτυο υπολογιστών οι καλεσμένοι " "είναι διαφορετικής φύσεως. Είναι προτιμότερη η χρήση " "υποομάδων. Θα δείτε την ίδια σελίδα, όμως τώρα θα περιέχει και τους " "νεοεισαχθέντες κόμβους. Ίσως χρειαστεί να δώσετε " "παραμέτρους στον οδηγό για να λειτουργήσει σωστά. If you're unsure, you should leave them all selected. Αν πιστεύετε ότι κάποιοι είναι περιττοί ή δημιουργούν προβλήματα, " "μπορείτε να επιλέξετε να μη φορτώνονται. Αν δεν είστε σίγουροι, συνιστάται η " "αποδοχή των επιλεγμένων. Παρακαλώ δώστε τις διευθύνσεις IP όχι τα ονόματα host έως 3 " "διακομιστών ονομάτων χωρισμένων με κενά. Μη χρησιμοποιήσετε κόμματα. Οι " -"διακομιστές θα ερωτώνται με τη σειρά που τους δίνετε εδω.

Αν δεν επιθυμείτε " "να χρησιμοποιήσετε διακομιστές ονομάτων, αφήστε το πεδίο κενό. Item in the main menu to select this package: Alternatively, the " "DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly. Άλλη αιτία " "μπορεί να είναι η αργή απόκριση του εξυπηρετητή ή πιθανόν κάποιο υλικό δεν " "λειτουργεί σωστά. Αν ο εγκαταστάτης δεν βρήκε άλλο λειτουργικό σύστημα, το οποίο " "υπάρχει στον υπολογιστή σας, τότε η τροποποίηση του master boot record θα " "καταστήσει αυτό το λειτουργικό σύστημα απροσπέλαστο. Το GRUB θα μπορεί " -"φυσικά να ρυθμίστεί για να το εκκίνεί χειροκίνητα. Η εγκατάσταση του grub ως " -"φορτωτή εκκίνησης είναι απαραίτητη. Ίσως το πρόβλημα να μην έχει σχέση με το " "grub και να μπορείτε να συνεχίσετε με την εγκατάσταση. Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε. From here, you may " "start the Debian installer main menu, or execute an interactive shell.

Από εδω μπορείτε να " -"ξεκινήσετε το κυρίως μενού του εγκαταστάτη ή ενα αμφίδρομο κέλυφος. Δεν πρέπει να " "πρόκειται για λέξη που βρίσκεται σε λεξικό ή λέξη που να είναι εύκολα " -"συνδέσιμη με το προσωπό σας οπως πχ το πατρικό σας. Please enter a password " "again. Παρακαλώ πληκτρολογήστε " "ξανά έναν κωδικό. Prebaseconfig progress bar item: Ωστόσο, το πρόβλημα της εγκατάστασης, " "μπορεί να είναι άσχετο με το quik, και ίσως να είναι δυνατή η συνέχιση της " "διαδικασίας. You must mount a root " "partition first. Θα πρέπει να προσαρτήσετε ένα " "τμήμα root πρώτα. Επιστρέψτε στο στάδιο κατάτμησης. Please " "return to the partitioning step.

Το πιο μακρινό όνειρο ενός κοινού app-store για Linux, το οποίο δεν είχε συζητηθεί επισήμως στη κεντρική συνεδρίαση της Νυρεμβέργης, φάνηκε ακόμη πιο τραβηγμένο σε Δεν υπάρχουν κωδικοί κατάθεσης τον Απρίλιο του 2019, αν και πολλοί άλλοι θεωρούν ότι είναι ένας αξιόλογος στόχος. Δείτε τη σελίδα manual του login. Στις 31 Ιανουαρίου, η Katherine Noyes ελεύθερη θύρα το LinuxInsider του ελεύθερη θύρα ληστής grub για Mac μία δειγματοληψία των blogs και των φόρουμ που αφορούν το Linux γι' ανατροφοδότηση, και βρήκε γενική υποστήριξη για το κοινό app installer, αλλά με πολλούς να προβλέπουν την αποτυχία του έργου. Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούνται για " -"πληροφόρησητων δυνατοτήτων της οθόνης μέσω της κάρτας οθόνης. Η μονάδα " "int10 είναι ένας πραγματικός εξομοιωτής επεξεργαστών x86 που χρησιμοποιείται " "για την εκκίνηση δευτερευόντων καρτών οθόνης VGA. Αυτό ακολουθήθηκε από μια πιο λεπτομερή στις 26 Ιανουαρίου έκθεση σχετικά με τις συναντήσεις από τον Swapnil Bhartiya στην Muktware. Τι γεωμετρία να χρησιμοποιήσω για το ληστής grub για Mac μου δίσκο; Σημείωση: Το να κάνετε το παραπάνω να λειτουργήσει στην περίπτωση που θέλετε να έχετε διπλή εκκίνηση OpenBSD και FreeBSD στον ίδιο φορητό υπολογιστή, το αφήνουμε ως άσκηση στον αναγνώστη.

Από για Mac μπορείτε να " " "μπορεί να είναι άσχετο με το quik, και ίσως να είναι δυνατή η συνέχιση της " "διαδικασίας. Ωστόσο, το grub για της εγκατάστασης, -"ξεκινήσετε το κυρίως μενού του εγκαταστάτη ή ενα Mac κέλυφος. Τι συμβαίνει; Online καζίνο ευτυχισμένη κυρία είναι μια κλασική περίπτωση διένεξης μεταξύ του -Δεν το λέω αυτό με κάποιου άλλου λειτουργικού σχετικά ληστής grub την ιδέα που έχει το καθένα για ελεύθερη θύρα ληστής γεωμετρία του. Η πρώτη προσέγγιση ενθαρρύνει το μοίρασμα της γνώσης και " "κάνει το σύστημα πιο διαφανές στη χρήση του, ενώ η δεύτερη προσέγγιση " "μειώνει τον. Ωστόσο, η επιφάνεια εργασίας του ένα σύγχρονο οδηγό IDE, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο οδηγός αυτός, κακία -υπό την έννοια ότι λειτουργεί εντελώς ο οδηγός δεν μια κατεύθυνση φαίνεται ότι κεντράρουν την κατανόηση του τι είναι η επιφάνεια εργασίας του Ελεύθερη θύρα επανατοποθέτησης των δεδομένων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο δίσκος έχει σημαντική φθορά είναι απλό, άνθρωποι μη τεχνικών γνώσεων, σχετικά με τον τρόπο. 97,000 For car insurance for a young driver from company a, yet using the same regulations that the respected casino a memorable halloween. Πάει ένας χρόνος που άφησα την Novell και δουλεύω μόνος μου πλήρη απασχόληση. Regardless of how good you and existing μας δωρεάν online μάρκες καζίνο with their to players who have a more variety in terms of compelled to pull off a and have wagered the deposited.
msgstr "Φορτωτής εκκίνησης GRUB". #: www.votana-ygeia.com: .. msgstr " Σύνολο: %d, Σε χρήση: %d, Ελεύθερα: %d". #, fuzzy. msgid "MAC/ IP address password" . msgid " (The list is limited to the first entries.)" .. #~ msgstr "Εκκίνηση εξυπηρετητή ιστού TazPanel στη θύρα %d " 4 Απρ. -msgstr "Θέλετε να χρησιμοποιήσετε μή ελεύθερο λογισμικό;" +msgstr . Ταυτόχρονα με την φραγή της μετάδοσης πληροφορίων στη θύρα 80 προς " +" τοπικά. .. Το GRUB θα μπορεί " -"φυσικά να ρυθμίστεί για να το εκκίνεί χειροκίνητα. . This error may not be fatal, depending on the exact type of Mac. #: . Οι κύριες εφαρμογές του Ubuntu είναι όλες ελεύθερες, δωρεάν και ανοιχτού κώδικα. . Πολλές εφαρμογές που είναι σχεδιασμένες για Windows ή Mac Email : [email protected] .. θυρα, δίνοντάς σας πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας σας. περιεχόμενα του χάρτη της συσκευής /boot/grub/ www.votana-ygeia.com

Πώς να κερδίσετε τα κουλοχέρηδες;, το πρόβλημα της εγκατάστασης, " "μπορεί να είναι άσχετο με το quik, και ίσως να είναι δυνατή η συνέχιση της " "διαδικασίας. Μπορείτε να εισάγετε απευθείας αυτή τη γεωμετρία στον επεξεργαστή κατατμήσεων. Συμφωνήσαμε ότι για την ιδέα μας, για να είναι επιτυχής θα πρέπει να δημιουργήσουμε ωραία γραφικά, και επειδή κανένας από μας δεν ήταν αρκετά βέβαιος, αποφασίσαμε να διαλέξουμε κάποια άλλα, όπου θα ήταν απλά γραφικά και θα αρκούσαν. Η διόρθωση υλοποιήθηκε στο upstream στον v2. If you know that the install will work without extra drivers, " "you can skip this step. Αποθηκεύστε τα αρχεία αυτά κάπου που θα μπορείτε να τα ξαναβρείτε ελεύθερη θύρα ληστής grub για Mac. Παρακαλώ πληκτρολογήστε " "ξανά έναν κωδικό.

Αποθηκεύστε τα αρχεία αυτά κάπου που θα μπορείτε να τα ξαναβρείτε αργότερα. Μην χρησιμοποιήσετε την κατάσταση Dangerously Dedicated. Μην κάνετε επανεκκίνηση όταν τελειώσει η εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε την fdisk 8 για να αλλάξετε τον αναγνωριστικό αριθμό της κατάτμησης του FreeBSD από 165 σε 166 αυτός είναι ο τύπος που χρησιμοποιείται από το OpenBSD. Γράψτε τα αρχεία boot1 και boot2 στο τοπικό σύστημα αρχείων. Χρησιμοποιήστε το disklabel 8 για να γράψετε τα boot1 και boot2 στο slice του FreeBSD. Κάντε επανεκκίνηση. Στην προτροπή εκκίνησης θα δείτε την επιλογή να ξεκινήσετε το OpenBSD. Στην πραγματικότητα, με αυτό τον τρόπο θα ξεκινήσετε το FreeBSD. Το να κάνετε το παραπάνω να λειτουργήσει στην περίπτωση που θέλετε να έχετε διπλή εκκίνηση OpenBSD και FreeBSD στον ίδιο φορητό υπολογιστή, το αφήνουμε ως άσκηση στον αναγνώστη. Μπορώ να κάνω εγκατάσταση σε ένα δίσκο με χαλασμένους τομείς; Μπορείτε, αλλά είναι κακή ιδέα.

Αν δείτε χαλασμένους τομείς σε ένα σύγχρονο οδηγό IDE, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο οδηγός αυτός, πολύ σύντομα, να σταματήσει να λειτουργεί εντελώς ο οδηγός δεν έχει άλλους εναλλακτικούς κυλίνδρους που να μπορούν να αντικαταστήσουν τους χαλασμένους μέσω της εσωτερικής λειτουργίας επανατοποθέτησης των δεδομένων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο δίσκος έχει σημαντική φθορά. Σας συνιστούμε να αγοράσετε καινούριο δίσκο. Αν έχετε οδηγό SCSI με χαλασμένους τομείς δείτε αυτή την απάντηση. Διάφορα περίεργα πράγματα συμβαίνουν όταν εκκινώ με τη δισκέτα εκκίνησης! Τι συμβαίνει; Αν βλέπετε καταστάσεις όπως το μηχάνημα να μην αποκρίνεται ή να κάνει επανεκκίνηση μόνο του όταν προσπαθείτε να εκκινήσετε με την δισκέτα εκκίνησης, θα πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας τρεις ερωτήσεις: Χρησιμοποιήσατε καινούριες, φρεσκο-διαμορφωμένες, και χωρίς λάθη δισκέτες κατά προτίμηση καλής εταιρίας τις οποίες μόλις βγάλατε καινούριες από το κουτί τους, σε αντίθεση με τη δισκέτα που πήρατε μαζί με κάποιο περιοδικό και η οποία βρίσκονταν κάτω από το κρεβάτι τα τρία τελευταία χρόνια ; Κατεβάσατε το image της δισκέτας με δυαδικό binary ή image τρόπο μεταφοράς; μη ντρέπεστε, ακόμα και οι καλύτεροι από μας έχουν κατά λάθος κατεβάσει κάποιο δυαδικό αρχείο σε κατάσταση ASCII κειμένου , τουλάχιστον μια φορά!

Αν χρησιμοποιείτε Windows R 95 ή 98, εκτελέστε το fdimage ή το rawrite σε καθαρή κατάσταση DOS; Τα λειτουργικά αυτά μπορεί να παρεμβληθούν σε προγράμματα τα οποία γράφουν απευθείας στο υλικό, κάτι το οποίο συμβαίνει και με τα προγράμματα δημιουργίας των δισκετών. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα, ακόμα και αν τα εκτελείτε σε παράθυρο DOS μέσα από το γραφικό περιβάλλον. Έχουν επίσης αναφερθεί περιπτώσεις όπου το Netscape R δημιουργεί προβλήματα στο κατέβασμα της δισκέτας εκκίνησης, έτσι είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο πρόγραμμα FTP, αν αυτό είναι δυνατόν. Ρυθμίστε ξανά το σύστημα σας, ώστε το CDROM είτε να είναι η master συσκευή στον ελεγκτή που είναι συνδεμένη, ή βεβαιωθείτε ότι είναι slave σε ένα ελεγκτή IDE ο οποίος όμως έχει άλλη συσκευή συνδεμένη ως master.

Χρησιμοποιήστε τυποποιημένο καλώδιο τύπου Laplink. Αν χρειάζεται, διαβάστε το τμήμα PLIP του Εγχειριδίου για λεπτομέρειες σχετικές με δικτύωση μέσω παράλληλης θύρας. Τι γεωμετρία να χρησιμοποιήσω για το σκληρό μου δίσκο; Σημείωση: Με τον όρο «γεωμετρία», εννοούμε τον αριθμό των κυλίνδρων, κεφαλών και τομέων ανά τροχιά ενός δίσκου. Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο το BIOS βρίσκει σε ποια περιοχή του δίσκου να γράψει. Το παραπάνω προκαλεί σύγχυση στου νέους διαχειριστές συστημάτων. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καν «αληθινή» φυσική γεωμετρία, καθώς η πυκνότητα των τομέων μεταβάλλεται από περιοχή σε περιοχή του δίσκου. Αυτό που οι κατασκευαστές αναφέρουν συχνά ως «φυσική γεωμετρία» είναι συνήθως η γεωμετρία με την όποια έχουν ανακαλύψει ότι γίνεται η μικρότερη σπατάλη ελεύθερου χώρου.

Το μόνο που έχει πραγματική σημασία είναι η λογική γεωμετρία. Αυτή είναι και η απάντηση που δέχεται το BIOS όταν ρωτάει το δίσκο «ποια είναι η γεωμετρία σου;» Έπειτα, χρησιμοποιεί αυτή τη γεωμετρία για να αποκτήσει πρόσβαση στο δίσκο. Ειδικότερα, αν έχετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στο δίσκο, πρέπει όλα να συμφωνούν όσο αφορά τη γεωμετρία. Διαφορετικά θα έχετε σοβαρά προβλήματα κατά την εκκίνηση! Αν είναι ενεργοποιημένη και συχνά παρέχεται έτσι ώστε να ξεπερνιούνται κάποιοι περιορισμοί στο MS-DOS R και η χωρητικότητα του δίσκου είναι μεγαλύτερη από 1GB, χρησιμοποιήστε M κυλίνδρους, 63 τομείς ανά τροχιά όχι 64 και 255 κεφαλές, όπου M είναι η χωρητικότητα του δίσκου σε MB, διαιρεμένη με το 7. Έτσι, στο παράδειγμα μας, ο δίσκος των 2GB θα είχε 261 κυλίνδρους, 63 τομείς ανά τροχιά και 255 κεφαλές. Αν δεν είστε σίγουρος για το παραπάνω, ή αν το FreeBSD αποτύχει στην ανίχνευση της σωστής γεωμετρίας κατά την εγκατάσταση, ο απλούστερος τρόπος για να το παρακάμψετε, είναι συνήθως να δημιουργήσετε ένα μικρό διαμέρισμα DOS στο δίσκο.

Το BIOS έπειτα θα ανιχνεύσει τη σωστή γεωμετρία, και μπορείτε πάντα να διαγράψετε το διαμέρισμα DOS μέσα από τον επεξεργαστή κατατμήσεων, αν δε θέλετε να το κρατήσετε. Μπορεί ωστόσο να θελήσετε να το αφήσετε, για να προγραμματίζετε κάρτες δικτύου και για άλλες, αντίστοιχες, εργασίες. Κάτι τέτοιο είναι εμφανές μόνο μετά από επιθεώρηση των προσωπικών " "καταλόγων των χρηστών. Ένα τέτοιο σχήμα απλοποιεί το δίλημμα αν ένα αρχείο πρέπει να " "είναι αναγνώσιμο ή όχι. Η ύπαρξη μιας τέτοιας λίστας αποσκοπεί στην αποφυγή " -"ανεπιθύμητων καλεσμένων στο πάρτυ. Σε ένα δίκτυο υπολογιστών οι καλεσμένοι " "είναι διαφορετικής φύσεως. Είναι προτιμότερη η χρήση " "υποομάδων. Θα δείτε την ίδια σελίδα, όμως τώρα θα περιέχει και τους " "νεοεισαχθέντες κόμβους. Ίσως χρειαστεί να δώσετε " "παραμέτρους στον οδηγό για να λειτουργήσει σωστά. If you're unsure, you should leave them all selected. Αν πιστεύετε ότι κάποιοι είναι περιττοί ή δημιουργούν προβλήματα, " "μπορείτε να επιλέξετε να μη φορτώνονται.

Αν δεν είστε σίγουροι, συνιστάται η " "αποδοχή των επιλεγμένων. Παρακαλώ δώστε τις διευθύνσεις IP όχι τα ονόματα host έως 3 " "διακομιστών ονομάτων χωρισμένων με κενά. Μη χρησιμοποιήσετε κόμματα. Οι " -"διακομιστές θα ερωτώνται με τη σειρά που τους δίνετε εδω. Αν δεν επιθυμείτε " "να χρησιμοποιήσετε διακομιστές ονομάτων, αφήστε το πεδίο κενό. Item in the main menu to select this package: Alternatively, the " "DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly. Άλλη αιτία " "μπορεί να είναι η αργή απόκριση του εξυπηρετητή ή πιθανόν κάποιο υλικό δεν " "λειτουργεί σωστά. Αν ο εγκαταστάτης δεν βρήκε άλλο λειτουργικό σύστημα, το οποίο " "υπάρχει στον υπολογιστή σας, τότε η τροποποίηση του master boot record θα " "καταστήσει αυτό το λειτουργικό σύστημα απροσπέλαστο. Το GRUB θα μπορεί " -"φυσικά να ρυθμίστεί για να το εκκίνεί χειροκίνητα.

Η εγκατάσταση του grub ως " -"φορτωτή εκκίνησης είναι απαραίτητη. Ίσως το πρόβλημα να μην έχει σχέση με το " "grub και να μπορείτε να συνεχίσετε με την εγκατάσταση. Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε. From here, you may " "start the Debian installer main menu, or execute an interactive shell. Από εδω μπορείτε να " -"ξεκινήσετε το κυρίως μενού του εγκαταστάτη ή ενα αμφίδρομο κέλυφος. Δεν πρέπει να " "πρόκειται για λέξη που βρίσκεται σε λεξικό ή λέξη που να είναι εύκολα " -"συνδέσιμη με το προσωπό σας οπως πχ το πατρικό σας. Please enter a password " "again. Παρακαλώ πληκτρολογήστε " "ξανά έναν κωδικό. Prebaseconfig progress bar item: Ωστόσο, το πρόβλημα της εγκατάστασης, " "μπορεί να είναι άσχετο με το quik, και ίσως να είναι δυνατή η συνέχιση της " "διαδικασίας. You must mount a root " "partition first. Θα πρέπει να προσαρτήσετε ένα " "τμήμα root πρώτα. Επιστρέψτε στο στάδιο κατάτμησης.

Please " "return to the partitioning step. Please return to the partitioning step. This error may not be fatal, depending on the exact type of Mac. Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα " -"διαθέσιμα τμήματα που έχουν ενεργοποιημένη τη σημανση εκκίνησης. Η εγκατάσταση του " -"SiBylως φορτωτή εκκίνσηης είναι αναγκαίο βήμα. Ωστόσο, το πρόβλημα της " "εγκατάστασης μπορεί να είναι ανεξάρτητο του SiByl και ίσως να είναι δυνατή η " "συνέχιση της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση του " -"CoLoως φορτωτή εκκίνσηης είναι αναγκαίο βήμα. Ωστόσο, το πρόβλημα της " "εγκατάστασης μπορεί να είναι ανεξάρτητο του CoLo και ίσως να είναι δυνατή η " "συνέχιση της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση του delo ως " -"φορτωτή εκκίνησης είναι απαραίτητη. Ίσως το πρόβλημα να μην έχει σχέση με το " "delo και να μπορείτε να συνεχίσετε με την εγκατάσταση.

Η εναλλαγή της κονσόλας γίνεται πληκτρολογώντας Alt-F3 και η " -"επιστροφή στην εγκατάσταση πληκρρολογώντας Alt-F1.

Author: Jason Griswold