Online διανομή κουλοχέρη ή καμία συμφωνία

Αναλυτικά η συνέντευξη του Μιχάλη Σταθόπουλου: Γιατί συμμετέχετε στην εκδήλωση για τη συμφωνία, που πραγματοποιείται την ερχόμενη Κυριακή στο Μέγαρο Μουσικής: Αυτό που σας λέω είναι λίγο. Δεν τη στηρίζω απλώς. Θεωρώ ότι εφόσον κυρωθεί και από τις δύο βουλές θα είναι ένα ιστορικό γεγονός. Ήταν ένα θέμα που μας ταλάνιζε εδώ και δεκαετίες. Διατρέχαμε τον κίνδυνο να υποστούμε μία μεγάλη εθνική ζημία. Θυμίζω ότι 140 κράτη της Υφηλίου είχαν αναγνωρίσει το γειτονικό μας κράτος ως Μακεδονία σκέτο. Αν δεν κάναμε τίποτα, θα κατοχυρωνόταν το όνομα Μακεδονία για τους βόρειους γείτονές μας. Πολύς κόσμος διεθνώς που δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε τις προϋποθέσεις να δει ποια είναι η ιστορική αλήθεια θα συνέδεε ακόμα και με το Μέγα Αλέξανδρο το γειτονικό κράτος και θα νόμιζε ότι οι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι οι Σκοπιανοί. Αυτό θα συνιστούσε τεράστια εθνική απώλεια. Θεωρώ ότι χρειαζόταν αυτή η συμφωνία». Ποια είναι η θέση σας για τις ενστάσεις που διατυπώνει η αντιπολίτευση, εν σχέσει με το θέμα της εθνότητας; «Δεν πρόκειται για εθνότητα, υπάρχει μία παρεξήγηση.

Το κείμενο της συμφωνίας μιλάει για ιθαγένεια. Είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών Παιχνιδιού ότι αποδέχεστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και θεωρείτε ότι τις έχετε αποδεχτεί κάνοντας κλικ στο "Ενεργοποίηση λογαριασμού". Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των Όρων και Προϋποθέσεων. Ωστόσο, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι τυχόν σημαντικές αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις θα σας κοινοποιηθούν με κατάλληλη μέθοδο, ανάλογα με την έκταση αυτών των αλλαγών για παράδειγμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω προειδοποίησης στους ιστότοπους. Η ενημερωμένη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων θα βρίσκεται στην κατάλληλη θέση στον σχετικό ιστότοπο και θα είναι προσβάσιμη μέσω των συνδέσμων. Παραμένει η ευθύνη σας να ελέγχετε περιοδικά τους Όρους και Προϋποθέσεις για να διασφαλίσετε ότι θα συνεχίσετε να συμφωνείτε μαζί τους και σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις κάθε φορά που έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Παιχνιδιών.

Αν κατά την πραγματοποίηση αλλαγής στους Όρους και τις Προϋποθέσεις που δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε, ενδέχεται να παύσετε να χρησιμοποιείτε το σχετικό μέρος των Υπηρεσιών Παιχνιδιών ή να κλείσετε τον Λογαριασμό σας. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή η χρήση οποιουδήποτε από τους ιστότοπους θα θεωρείται ότι αποδέχεστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και τις τυχόν τροποποιήσεις τους κατά τη στιγμή της πρόσβασης ή της χρήσης, με εξαίρεση ότι τυχόν στοιχήματα ή στοιχήματα που λήφθηκαν αλλά δεν διακανονίστηκαν ή άλλες συναλλαγές πριν από τη στιγμή της αλλαγής των Όρων και Προϋποθέσεων θα υπόκεινται στους προϋπάρχοντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή δεν δεχτείτε αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις, θα πρέπει να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Παιχνιδιών. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν από τον Μάρτιο 11th, 2016 και αντικαθιστούν όλους τους προηγούμενους Όρους και Προϋποθέσεις. Επιβεβαιώνετε σε εμάς ότι έχετε τη διανοητική ικανότητα να αναλάβετε την ευθύνη για τις δικές σας ενέργειες και μπορείτε να συνάψετε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μαζί μας.

Κατανοείτε ότι οι υπάλληλοι της Parlay Games Ltd. Επιβεβαιώνετε ότι δεν θα έχετε πρόσβαση ή δεν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Παιχνιδιών από μια δικαιοδοσία που απαγορεύει την πρόσβαση ή τη χρήση ή εάν είστε πολίτης ενός κράτους-μέλους που απαγορεύει στους πολίτες του να συμμετέχουν σε τυχερά παιχνίδια συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Ηνωμένων Πολιτειών Κράτη μέλη της Αμερικής και τα εδάφη και εξαρτήσεις της. Δέχεστε ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την παραβίαση των ισχυόντων τοπικών ή εθνικών νόμων. Αποδέχεστε ότι οποιεσδήποτε προτάσεις ή υλικό που εκτίθενται από εμάς δεν αποτελούν προσφορά, προτροπή ή πρόσκληση από εμάς για χρήση ή εγγραφή σε στοιχήματα, τυχερά παιχνίδια ή άλλες υπηρεσίες σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες δραστηριότητες απαγορεύονται από το νόμο.

Αποδέχεστε ότι διατηρούμε το δικαίωμα, για οποιονδήποτε λόγο και ανά πάσα στιγμή, να αρνηθούμε την πληρωμή των κερδών, να κλείσουμε τον λογαριασμό σας ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες Παιχνιδιών αν διαπιστωθεί ότι παραβιάζει αυτή την απαίτηση. Αποδέχεστε ότι διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αποκλείουμε την παροχή των υπηρεσιών παιχνιδιών εν όλω ή εν μέρει σε οποιαδήποτε περιοχή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση. Επιβεβαιώνετε ότι το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες παιχνιδιών είναι προσωπικό και όχι επαγγελματικό και ότι συμμετέχετε αποκλειστικά στη δική σας ψυχαγωγία. Κατανοείτε ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες παιχνιδιών μπορεί να χάσετε χρήματα και να αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για τέτοιες απώλειες. Συμφωνείτε με την παροχή των υπηρεσιών παιχνιδιών από τις διάφορες εταιρείες που προσδιορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Ο Λογαριασμός Πελάτη θα σας δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στα διάφορα προϊόντα που παρέχονται στις Υπηρεσίες Παιχνιδιών. Η πρόσβαση και η χρήση αυτών των προϊόντων υπόκειται στους σχετικούς Όρους και Κανόνες Παιχνιδιού ή στους Κανόνες Οικίας που έχετε ήδη αποδεχθεί ανοίγοντας τον Λογαριασμό Πελατών σας. Οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα, κάρτα χρέωσης ή άλλος τρόπος πληρωμής που μας υποβάλλετε σε σχέση με το άνοιγμα ενός λογαριασμού πελάτη ή οποτεδήποτε αργότερα για χρήση σε έναν λογαριασμό πρέπει να είναι δικό σας και στο όνομά σας. Έχουμε το δικαίωμα να υποθέσουμε ότι το κάνετε αυτό. Εάν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα στο όνομα άλλου προσώπου, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να ανασταλεί έως ότου ληφθεί η ταυτότητα και η εξουσιοδότηση χρήσης της κάρτας από τον κάτοχο της κάρτας.

Τα ποσά που διακρατούνται στον Λογαριασμό Πελατών σας δεν υπόκεινται σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις εμπιστοσύνης, αλλά αποδέχεστε ότι αυτό δεν σας δίνει δικαίωμα σε ενδιαφέροντα που έχουμε δικαίωμα να διατηρήσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ηλεκτρονικά κεφάλαια". Μόνο ένας λογαριασμός πελάτη επιτρέπεται ανά πελάτη και η εγγραφή του λογαριασμού πελάτη πρέπει να γίνει από εσάς προσωπικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τυχόν διπλούς Λογαριασμούς Πελατών και να καταστήσουμε άκυρα οποιαδήποτε στοιχήματα ή στοιχήματα που έχουν κατατεθεί μέσω διπλών Λογαριασμών Πελατών. Μπορείτε να ζητήσετε νέο Λογαριασμό Πελατών επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση support MobbySlots. Εάν ανοίξει ένας νέος λογαριασμός πελάτη ο οποίος είναι κατά την απόλυτη κρίση μας , ο παλιός λογαριασμός πελάτη θα κλείσει. Εάν πιστώνονται εσφαλμένα κεφάλαια στον Λογαριασμό σας Πελάτη, θα έχουμε το δικαίωμα να προβούμε στην κατάλληλη προσαρμογή σε αυτόν.

Εάν χρησιμοποιήσετε τα κεφάλαια που έχουν λανθασμένα πιστωθεί για την τοποθέτηση στοιχημάτων ή στοιχημάτων, μπορούμε να ακυρώσουμε όλα τα στοιχήματα αυτά και να αντιστρέψουμε τυχόν κέρδη κατά την κρίση μας. Εάν αποσύρετε τα κεφάλαια που εσφαλμένα πιστώθηκαν στο Λογαριασμό Πελατών σας, πρέπει να μας επιστρέψετε τα χρήματα μετά από αίτημα και έχουμε το δικαίωμα να συμψηφίσουμε οποιαδήποτε μεταγενέστερα ποσά που καταθέσατε μαζί μας για να ικανοποιήσουμε αυτή την υποχρέωση. Αν χρειάζεστε βοήθεια για το άνοιγμα ενός λογαριασμού πελάτη, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας. Είστε υπεύθυνοι γι 'αυτό. Τα στοιχήματα και τα στοιχήματα που έχουν γίνει γνωστά από τρίτους για αυτές τις λεπτομέρειες θα θεωρούνται έγκυρα. Η αποκλειστική σας ευθύνη είναι να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αφορούν σε εσάς προσωπικά, είναι ακριβείς και ενημερωμένες και ότι παραμένουν έτσι και στην περίπτωση πληροφοριών συναλλαγής, όπως καταθέσεις ή αποσύρσεις, ότι αντικατοπτρίζει τις προθέσεις σας.

Δεν πρέπει να επιτρέπετε σε κανένα άλλο άτομο συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε ατόμου κάτω από την απαιτούμενη ηλικία για τυχερά παιχνίδια να χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό Πελατών σας, να δέχεται οποιοδήποτε βραβείο ή να συμμετέχει στις Υπηρεσίες Παιχνιδιών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Θα ελέγχουν τις λεπτομέρειες που τους γνωστοποιούμε σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων δημόσια ή ιδιωτική στην οποία έχουν πρόσβαση και θα τηρούν αρχείο αυτού του ελέγχου. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε, να χρησιμοποιήσουμε, να καταγράψουμε και να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με την αίτησή σας και ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να καταγράφονται από εμάς ή από τα τρίτα μέρη στα οποία έχουμε δημοσιοποιήσει. Συγκεκριμένα, ενδεχομένως να επιθυμούμε να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν υποβάλετε αίτηση για λογαριασμό πελάτη ή επιχειρείτε να κάνετε ανάληψη, ώστε να διασφαλίσετε ότι είστε 18 ή ότι έχετε συμπληρώσει ή καλύψει τη νόμιμη ηλικία για τυχερά παιχνίδια στη χώρα σας.

Αυτό μπορεί να ισχύει ιδιαίτερα όταν εντοπίζουμε τη χρήση μιας μεθόδου πληρωμής που μπορεί να είναι διαθέσιμη σε άτομα κάτω από τη νόμιμη ηλικία των τυχερών παιχνιδιών και οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνετε κατάθεση ή απόσυρση ενδέχεται να αποκλειστεί μέχρι να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τη διαδικασία επαλήθευσης. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις διαδικασίες επαλήθευσής μας ηλεκτρονικά, αλλά αν δεν είμαστε σε θέση να το πράξουμε, μπορούμε να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία και θα σας ζητηθεί να μας αποστείλετε τέτοια απόδειξη εντός 72 ωρών από το αίτημά μας το αργότερο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή στοιχείων όπως ένα έγχρωμο αντίγραφο της σελίδας φωτογραφιών του διαβατηρίου σας, της άδειας οδήγησης φωτογραφιών, άλλου εγκεκριμένου από την κυβέρνηση φωτογραφικού αναγνωριστικού και ενός αντιγράφου πρόσφατου λογαριασμού κοινής ωφέλειας, τραπεζικής ή κάρτας, ενός αντιγραφέντος αντιγράφου της κάρτας χρησιμοποιούνται για πληρωμή ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, όπως εύλογα απαιτούμε για τους σκοπούς αυτούς.

Δεν θα μπορείτε να ανοίξετε ή σε μερικές περιπτώσεις να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας ή να αποσύρετε τυχόν κέρδη μέχρι να ολοκληρωθεί ικανοποιητικά η διαδικασία επαλήθευσης τόσο σε σχέση με την ταυτότητα, τα στοιχεία της κάρτας και την ηλικία. Σε κάθε περίπτωση, αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τον Λογαριασμό Πελατών σας και να σας αποτρέψουμε από τυχερά παιχνίδια ή απόσυρση κερδών μέχρι να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά αυτοί οι έλεγχοι. Ειδικότερα, εάν οι έλεγχοι επαλήθευσης ηλικίας σας δείξουν τελικά ότι είστε ανήλικοι, θα σας επιστρέψουμε όλα τα στοιχήματα, αλλά δεν έχετε καμία υποχρέωση να πληρώσετε τυχόν κέρδη. Επιπλέον, μπορούμε να προβούμε σε τυχαίους ελέγχους ασφάλειας ανά πάσα στιγμή και αποδέχεστε ότι έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε πρόσθετη τεκμηρίωση για να σας επαληθεύσουμε στο πλαίσιο αυτό.

Για λόγους ασφαλείας, καθώς και για την προστασία σας, τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλίες SMS και ζωντανές συνομιλίες υποστήριξης στις ομάδες υποστήριξης πελατών μας μπορούν να καταγράφονται και να παρακολουθούνται. Εάν επιθυμείτε να κάνετε ανάληψη κεφαλαίων που υπερβαίνουν τα ημερήσια όρια λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Βοήθειας , θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα πληρωμών μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε περαιτέρω τεκμηρίωση από εσάς υπό αυτές τις συνθήκες. Τα ποσά που κατατίθενται σε λογαριασμό πελάτη πρέπει να προέρχονται από πηγή που δεν σχετίζεται με εγκληματικές ή παράνομες δραστηριότητες. Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές εάν λάβουμε γνώση των καταθέσεων από αυτές τις πηγές.

Το ποσό των εκκαθαρισμένων κεφαλαίων που διαθέτετε θα εμφανιστεί όταν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να επιτρέψουμε την παροχή αυτών των πληροφοριών σε εσάς στον ιστότοπο ή τους ιστότοπους. Αποδέχεστε ότι όλες οι πληρωμές και οι αναλήψεις πραγματοποιούνται μέσω αυτού του λογαριασμού πελάτη. Η οικονομική ενημέρωση του Λογαριασμού Πελατών σας θα πραγματοποιηθεί μέσω της συμφιλίωσης μεταξύ των δεδομένων για τα διάφορα προϊόντα και των πραγματικών κεφαλαίων που κατέχονται από εμάς και τα οποία πιστώνονται στον Λογαριασμό Πελατών σας. Απαιτείται από την άδεια μας να ενημερώνουμε τους πελάτες για το τι συμβαίνει με τα κεφάλαια που έχουμε για λογαριασμό σας και για το βαθμό στον οποίο προστατεύονται τα κεφάλαια σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Διατηρούμε κεφάλαια πελατών ξεχωριστά από τα κεφάλαια της εταιρείας σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό από τα κεφάλαια της επιχείρησης.

Αυτό σημαίνει ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των χρημάτων των πελατών αλλά ότι δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση ότι θα επιστραφούν όλα τα κεφάλαια. Αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών για τον διαχωρισμό των κεφαλαίων των πελατών στο επίπεδο: Βασική Προστασία. Προσφέρουμε διάφορες μεθόδους για την κατάθεση ή την απόσυρση από έναν Λογαριασμό Πελατών. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές πληρωμής που προσφέρονται αυτήν τη στιγμή και τις τυχόν σχετικές χρεώσεις υπάρχουν στην ενότητα Βοήθεια. Πληροφορίες σχετικά με τα όρια καταθέσεων και ανάληψης, τους χρόνους επεξεργασίας, τα προσόντα και τις αμοιβές διεκπεραίωσης μπορούν επίσης να βρεθούν εδώ. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου ισχύουν περιορισμούς ανάληψης ανά πάσα στιγμή π.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε πιο συχνές αιτήσεις εξαργύρωσης, μπορεί να εφαρμοστεί ένα τέλος συναλλαγής μειώνοντας το ποσό της εξαργύρωσής σας. Όποτε είναι δυνατόν, τα ποσά που αποσύρονται θα πιστώνονται πάντα στην προέλευση της κατάθεσης, εκτός αν απαγορευόμαστε ή αδυνατούμε να το πράξουμε, οπότε η ανάληψή σας θα διεκπεραιωθεί με εναλλακτική μέθοδο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να διενεργήσουμε περαιτέρω επαληθεύσεις για λόγους ασφαλείας και να χρεώσουμε ένα τέλος, κατά περίπτωση. Δεν επιτρέπουμε μεταφορά χρημάτων μεταξύ πελατών. Όπου πραγματοποιείτε επαναλαμβανόμενες καταθέσεις και αναλήψεις χωρίς αναλογική αναπαραγωγή σε ένα Προϊόν Παιχνιδιών καθορίζεται κατά την εύλογη διακριτική μας ευχέρεια , διατηρούμε το δικαίωμα να μετακυλήσουμε τα σχετικά τραπεζικά έξοδα με χρέωση του Λογαριασμού Πελατών σας.

Οι τραπεζικές μεταφορές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεις και αναλήψεις προσελκύουν τραπεζικά έξοδα, τα οποία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το ποσό των χρημάτων που έχουν μεταφερθεί και πρέπει να καλυφθούν από τον Πελάτη. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη προμήθεια σε οποιαδήποτε ανταλλαγή νομισμάτων που πραγματοποιείται όταν, κατά τη λογική μας γνώμη, δεν έχει συμβεί ένα κατάλληλο επίπεδο παιχνιδιού σε ένα Προϊόν Παιχνιδιών, έτσι ώστε ο Πελάτης να θεωρείται ότι καταχράται τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μας υπολογίζονται με βάση την ημερήσια τιμή που παρέχεται από το www. Δεν χρησιμοποιούμε πιστωτικούς λογαριασμούς. Οι καταθέσεις που γίνονται χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας κινητού τηλεφώνου υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες: Μπορείτε να καταθέσετε ένα μέγιστο ποσό £ 30 ημερησίως μέσω χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλου ορίου που έχει οριστεί από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σας ή από το ρυθμιστικό όργανο Αρχή Υπηρεσιών Πληρωμών μέσω Τηλεφώνου.

Εάν μας ενημερώσετε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας για μη πληρωμή, κακή χρήση ή εάν η πληρωμή σας παρακρατηθεί από τον χειριστή σας ή υποψιαζόμαστε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και τυχόν κέρδη θα κατασχεθούν. Μόλις ολοκληρωθεί μια επιτυχημένη κατάθεση, θα σας αποσταλεί ένα SMS που θα επιβεβαιώνει την κατάθεσή σας. Η Εταιρεία έχει αδειοδοτηθεί και ελέγχεται από την Επιτροπή Παιγνίων της Μάλτας Malta Gaming Authority - "MGA" σύμφωνα με τον Νόμο περί Τυχερών Παιγνίων του 2018 της Μάλτας Maltese Gaming Act 2018 για σκοπούς λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών στοιχηματισμού μέσω του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των καζίνο, πόκερ και αθλητικού στοιχήματος. Η παρούσα Συμφωνία Χρήστη όπως ορίζεται παρακάτω θα ισχύει για εσάς μόνο εάν παίζετε από οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς εκτός από τα κράτη-μέλη για τα οποία παίζετε μέσω τοπικής άδειας, για παράδειγμα την Ισπανία, την Ιταλία ή τη Δανία.

Εάν παίζετε από ή έχετε ανοίξει λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα Σύμβαση Χρήστη όπως ορίζεται παρακάτω δεν θα ισχύει για εσάς και μπορείτε να βρείτε τους ισχύοντες όρους εδώ. Εάν παίζετε εκτός οιουδήποτε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς ή του Ηνωμένου Βασιλείου, η παρούσα Σύμβαση Χρήστη όπως ορίζεται παρακάτω δεν θα ισχύει για εσάς και μπορείτε να βρείτε τους ισχύοντες όρους εδώ. Εάν χρησιμοποιείτε ένα από τα προϊόντα στοιχηματισμού μας ενώ βρίσκεστε στην Ιρλανδία, το αντισυμβαλλόμενο μέρος ως προς την Άδεια χρήσης θα είναι η εταιρεία 888 Ireland Limited και εάν παίζετε στην Ιρλανδία κάποιο από τα υπόλοιπα παιχνίδια και προϊόντα μας, το αντισυμβαλλόμενο μέρος θα είναι η εταιρεία Virtual Digital Services Limited.

Επομένως, τυχόν αναφορές στην "Εταιρεία" αναφορικά με τη Σύμβαση Χρήστη θα αφορούν τις εταιρείες 888 Ireland Limited ή Virtual Digital Services Limited, κατά περίπτωση. Η εταιρεία 888 Ireland Limited έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Γιβραλτάρ και λειτουργεί υπό την αιγίδα Ιρλανδικής άδειας απομακρυσμένου στοιχηματισμού. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες στοιχηματισμού μέσω των εσωτερικών εμπορικών επωνυμιών της κάθε μία "Εσωτερική εμπορική επωνυμία" , διάφορες άλλες επωνυμίες και μέσω επωνυμιών τρίτων ως μέρος των επονομαζόμενων "ιδιωτικών ετικετών" κάθε μία "Εμπορική επωνυμία ιδιωτικής ετικέτας". Πέραν της προσφοράς των στοιχηματικών υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου η "Διαδικτυακή πλατφόρμα" , η Εταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να προσφέρει τις υπηρεσίες τις μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας, όπως i διαδραστικής τηλεόρασης, ii πλατφόρμες παιγνίων κινητών συσκευών και iii πλατφόρμες διασκέδασης κατά τη διάρκεια πτήσεων κάθε μία "Εναλλακτική πλατφόρμα".

Όταν χρησιμοποιείτε τις στοιχηματικές υπηρεσίες της Εταιρείας είτε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας είστε μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας, οι Όροι Υπηρεσίας θα ισχύουν έως του σημείου που ισχύει κατά περίπτωση. Εκτός από τους Όρους υπηρεσίας, πρέπει επίσης να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας, η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας. Οι Όροι Υπηρεσίας, από κοινού με τους Επιπρόσθετους κανόνες, οι οποίοι θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, αποτελούν μια νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ υμών και της Εταιρείας από κοινού, η "Σύμβαση Χρήστη". Ως εκ τούτου, η Συμφωνία Χρήστη αποτελεί δεσμευτικό νομικό έγγραφο μεταξύ υμών και της Εταιρείας και η Συμφωνία θα διέπει τη χρήση από μέρους σας των στοιχηματικών μας υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή. Το λογισμικό της εταιρείας, που διατίθεται τόσο σε μορφή λήψης όσο και σε μορφή χωρίς δυνατότητα λήψης και είτε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ή εναλλακτικής πλατφόρμας το "Λογισμικό" , σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μας οι "Υπηρεσίες".

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναστολής, τροποποίησης, κατάργησης ή προσθήκης Υπηρεσιών ή του Λογισμικού κατά την αποκλειστική της κρίση, με άμεση ισχύ και χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη για οποιαδήποτε απώλεια υποστείτε ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πραγματοποιηθείσας αλλαγής και δεν θα έχετε καμία αξίωση απέναντι στην Εταιρεία σε τέτοια περίπτωση. Θα προσπελαύνετε το Λογισμικό και θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προσπελάσετε το Λογισμικό ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού οποιουδήποτε τρίτου ατόμου. Εάν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού οποιουδήποτε τρίτου ατόμου, θα έχουμε το δικαίωμα να κλείσουμε αμέσως όλους τους λογαριασμούς σας, να παρακρατήσουμε όλα τα χρήματα σε αυτούς τους λογαριασμούς και να σας αποκλείσουμε από μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών. Εάν θεωρηθεί εφαρμόσιμο, η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει κατά την αποκλειστική κρίση της να αποτρέψει το άνοιγμα ή τη χρήση πολλαπλών λογαριασμών από άτομα της ίδιας οικογένειας ή από άτομα που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό.

Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη με κανέναν τρόπο για την αποτροπή ανοίγματος πολλαπλών λογαριασμών, αλλά μπορεί να προβεί σε ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης όλων των χρημάτων σε αυτούς τους λογαριασμούς, έναντι κάθε ατόμου που ανοίγει πολλαπλούς λογαριασμούς όπως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι λογαριασμοί ανοίγονται από το ίδιο νοικοκυριό, ανεξάρτητα από τα στοιχεία εγγραφής που παρέχονται κατά το άνοιγμα των ανωτέρω λογαριασμών. Διατηρούμε το δικαίωμα βελτίωσης, τροποποίησης, ενημέρωσης και αλλαγής οποιουδήποτε όρου και προϋπόθεσης της Συμφωνίας Χρήστη κατά καιρούς. Σε περίπτωση που τυχόν τέτοια βελτίωση, τροποποίηση, ενημέρωση και αλλαγή επηρεάσει σημαντικά τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τη Συμφωνία χρήστη, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε την αναθεωρημένη Συμφωνία χρήστη και δεν θα παίζετε στον Ιστότοπο έως ότου έχετε αποδεχτεί την εν λόγω βελτίωση, τροποποίηση, ενημέρωση ή αλλαγή, ωστόσο θα συνεχίσετε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανάληψη τυχόν καταθέσεων που έχετε πραγματοποιήσει στον Ιστότοπο.

Για τυχόν άλλη βελτίωση, τροποποίηση, ενημέρωση ή αλλαγή της Συμφωνίας χρήστη, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τη δημοσίευση μιας νέας έκδοσης της Συμφωνίας Χρήστη στη σχετική σελίδα σε όλους τους ιστοτόπους των Εσωτερικών εμπορικών επωνυμιών και των Εμπορικών επωνυμιών ιδιωτικής ετικέτας. Σε τέτοια περίπτωση, τυχόν τροποποιημένη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας χρήστη θα τεθεί σε ισχύ 14 ημέρες μετά από τη δημοσίευσή της στον Ιστότοπο ή νωρίτερα εάν απαιτείται από τυχόν ισχύον δίκαιο, κανονισμό ή οδηγία και η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού από μέρους σας μετά από την προαναφερθείσα περίοδο θα θεωρείται ότι συνιστά την αποδοχή των εν λόγω αλλαγών της Συμφωνίας χρήστη από μέρους σας. Παραμένει δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχετε λάβει γνώση για τους ορθούς, τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Χρήστη και σας προτείνουμε να ελέγχετε για ενημερώσεις σε τακτική βάση 3. Συμμόρφωση με τους Νόμους Ο διαδικτυακός στοιχηματισμός ενδέχεται να μην είναι νόμιμος σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας.

Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να σας παράσχει οποιαδήποτε νομική συμβουλή ή διαβεβαίωση ως προς τη χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας και η Εταιρεία δεν προβαίνει σε απολύτως κανενός είδους δήλωση σχετικά με την νομιμότητα των Υπηρεσιών στην περιοχή δικαιοδοσίας σας. Επαληθεύστε τους σχετικούς νόμους στην περιοχή δικαιοδοσίας σας πριν από την εγγραφή σας στην Εταιρεία και τη χρήση των Υπηρεσιών. Οι Υπηρεσίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήστες στους οποίους δεν απαγορεύεται ο στοιχηματισμός στο Διαδίκτυο από τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να σας δώσει τη δυνατότητα να παραβείτε την ισχύουσα νομοθεσία. Δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε να διασφαλίσετε ότι η χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών από μέρους σας θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, τα θεσπίσματα και τους κανονισμούς.

Ζητήστε νομική συμβουλή στην ισχύουσα δικαιοδοσία εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη νομιμότητα της χρήσης του Λογισμικού και της Υπηρεσίας από μέρους σας σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας που ισχύει για εσάς. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους, συμφωνείτε να βοηθήσετε την Εταιρεία, στον βαθμό που μπορείτε, με τη συμμόρφωσή της προς τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Άτομα που βρίσκονται σε συγκεκριμένες χώρες τις οποίες δεν εξυπηρετεί η Εταιρεία, δεν θα έχουν δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού στην Εταιρεία, πραγματοποίησης καταθέσεων ούτε χρήσης των Υπηρεσιών. Η πρόσβαση στους ιστότοπους της Εταιρείας από αυτές τις χώρες δεν θα επιτρέπεται. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της λίστας χωρών από τις οποίες δεν θα δέχεται χρήστες της Υπηρεσίας, κατά καιρούς και σύμφωνα με την αποκλειστική της κρίση και η εν λόγω αλλαγή ενδέχεται να ισχύει άμεσα.

Επιτρεπόμενη συμμετοχή Κανένα άτομο ηλικίας μικρότερης των 18 ετών ή της νόμιμης ηλικίας για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται στις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε νομοθεσίας, όποια είναι μεγαλύτερη "Νόμιμη ηλικία" , δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία περίπτωση σε λήψη του Λογισμικού ή σε χρήση των Υπηρεσιών και οποιοδήποτε άτομο που δεν είναι της Νόμιμης ηλικίας το οποίο προχωρά σε λήψη του Λογισμικού ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες θα παραβαίνει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας χρήστη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία ηλικίας ανά πάσα στιγμή για επαλήθευση του γεγονότος ότι άτομα μικρότερα της Νόμιμης ηλικίας δεν χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης τυχόν κεφαλαίων στον λογαριασμό σας έως ότου επαληθευτεί η ηλικία σας.

Αν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης ηλικίας φανεί ότι δεν έχετε τη Νόμιμη ηλικία, θα κλείσουμε τον λογαριασμό σας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και θα τερματίσουμε την Συμφωνία χρήστη. Διατηρούμε το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων εγγραφής σας, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλικία και τις μεθόδους πληρωμών που χρησιμοποιείτε, ανά πάσα στιγμή, ζητώντας σας συγκεκριμένα έγγραφα. Σε αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνονται συνήθως ταυτότητα, αποδεικτικό διεύθυνσης όπως λογαριασμός κοινής ωφελείας και αποδεικτικό της μεθόδου πληρωμής σας, και μπορούν να μεταφορτωθούν μέσω του Ταμείου. Εάν κριθεί αναγκαίο, ενδέχεται να ζητήσουμε επικύρωση των εν λόγω αντιγράφων των εγγράφων, κάτι που σημαίνει ότι τα έγγραφα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και θεώρηση από Συμβολαιογράφο. Σε περίπτωση κατά την οποία τα αιτήματά μας ως προς τα έγγραφα δεν ολοκληρωθούν από το μέλος, η Εταιρεία ενδέχεται κατά την απόλυτη κρίση της να κλείσει τον λογαριασμό και να παρακρατήσει τυχόν κεφάλαια που υπήρχαν τη συγκεκριμένη στιγμή σε αυτόν.

Εάν τα έγγραφα δεν καλύψουν τις απαιτήσεις των εσωτερικών ελέγχων ασφαλείας μας — για παράδειγμα, εάν υποπτευόμαστε ότι έχουν παραποιηθεί ή έχουν παρασχεθεί για παραπλάνηση και αποπροσανατολισμό — δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση αποδοχής των συγκεκριμένων εγγράφων ως έγκυρα και δεν θα έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση για την παροχή σχολίων ως προς την ακριβή φύση των πορισμάτων μας σε σχέση με τα εν λόγω έγγραφα. Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας ενδέχεται να απαιτηθεί να μας παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων σας, τη χρηματοοικονομική σας κατάσταση, το επάγγελμά σας και άλλες παρόμοιες λεπτομέρειες. Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του περιορισμού του ποσού που μπορείτε να καταθέσετε στον λογαριασμό βάσει των πληροφοριών που παρέχετε, ή αν δεν παράσχετε τις εν λόγω πληροφορίες.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς για τυχόν απώλειες που υποστείτε i πριν από τον καθορισμό τυχόν τέτοιου περιορισμού ή ii σε τυχόν άλλους λογαριασμούς που έχετε ανοίξει ή που έχετε ενεργοποιήσει εκ νέου, ανεξάρτητα από το εάν αυτό είναι προγενέστερο ή μεταγενέστερο του καθορισμού του περιορισμού. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης λεπτομερούς ελέγχου του ιστορικού οποιουδήποτε παίκτη και αιτήματος για τυχόν σχετικά έγγραφα, για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό τυχόν έρευνας ως προς την ταυτότητα του μέλους, τυχόν εκτέλεσης πιστωτικών ελέγχων για το μέλος ή τυχόν ερωτήσεις για το προσωπικό ιστορικό του μέλους. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση για την ενημέρωση του μέλους σχετικά με την πραγματοποίηση τέτοιου είδους ερευνών.

Αυτού του είδους οι δραστηριότητες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση συγκεκριμένων τρίτων εταιρειών, οι οποίες εκτελούν τις έρευνες όπως απαιτείται. Η Εταιρεία ενδέχεται να αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση της, να κλείσει τον λογαριασμό ενός μέλους, και να παρακρατήσει όλα τα κεφάλαια σε αυτόν τον λογαριασμό, στη βάση τέτοιου είδους έρευνας και αρνητικού ή αμφιβόλου συμπεράσματος. Διατηρούμε το δικαίωμα επαλήθευσης της ταυτότητάς σας ανά πάσα στιγμή και να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε συγκεκριμένα έγγραφα , συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των περιπτώσεων που θα σημειωθούν πρώτες: Η Εταιρεία ενδέχεται να αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση της, να κλείσει τον λογαριασμό ενός μέλους, και να παρακρατήσει όλα τα κεφάλαια σε αυτόν τον λογαριασμό, στη βάση τέτοιου είδους διαδικασίας επαλήθευσης που οδηγήσει σε αρνητικό ή αμφίβολο συμπέρασμα. Κατά την εγγραφή σας στην εταιρεία μας από τη Γερμανία, αναφορικά ως προς τη γνωστοποίηση δεδομένων για επαλήθευση της ταυτότητάς σας, παρέχετε την ακόλουθη δήλωση: Κατανοώ ότι η SCHUFA στη συνέχεια θα αναφέρει τον βαθμό συμμόρφωσης των δεδομένων που έχουν παρασχεθεί από εμένα με τα δεδομένα που τηρεί στο αρχείο της ως ποσοστό και, εάν ισχύει, θα παράσχει περαιτέρω επαλήθευση μέσω κάρτας ταυτότητας, από την SCHUFA ή άλλον συνεργάτη συμβάσεων κατά το παρελθόν στην εταιρεία 888 Germany Limited.

Δεν θα ανταλλαχθούν επιπλέον δεδομένα. Επιπρόσθετες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση www. Κατά την περίοδο της εργασίας τους και για περίοδο 24 μηνών μετά το τέλος αυτής, κανένας αξιωματούχος, διευθυντής, εργαζόμενος, σύμβουλος ή πράκτορας της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας εντός του ομίλου εταιρειών της ή κανείς εκ των προμηθευτών, μεταπωλητών ή των συνεργατών ιδιωτικής ετικέτας της δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί άμεσα ή έμμεσα τις Υπηρεσίες, όπως και κανένας από τους προμηθευτές ή μεταπωλητές της. Ο περιορισμός αυτός ισχύει επίσης για τους συγγενείς τέτοιων προσώπων και για τον σκοπό αυτόν, ο όρος 'συγγενής' περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τυχόν σύζυγο, εταίρο, γονέα, παιδί ή αδελφό -ή. Επιπλέον, κανείς υπήκοος ή κάτοικος του Γιβραλτάρ δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε λήψη του Λογισμικού ή σε χρήση των Υπηρεσιών. Μπορείτε να προχωρήσετε σε εγκατάσταση του Λογισμικού σε σκληρό δίσκο ή σε άλλη συσκευή αποθήκευσης καθώς και σε δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων του, υπό την προϋπόθεση ότι τυχόν τέτοια εφεδρικά αντίγραφα χρησιμοποιούνται μόνο από εσάς σε σχέση με τις Υπηρεσίες μέσω ενός υπολογιστή, ο κύριος χρήστης του οποίου είστε εσείς.

Ο κωδικός, η διάρθρωση και η οργάνωση του Λογισμικού προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα είστε αποκλειστικά υπόλογοι για τυχόν βλάβη, κόστος ή έξοδο που θα προκύψει από ή σε σχέση με την έναρξη τυχόν Απαγορευμένης δραστηριότητας. Θα πρέπει να ειδοποιήσετε την Εταιρεία αμέσως σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας τυχόν έναρξη Απαγορευμένων δραστηριοτήτων από οποιοδήποτε άτομο και θα πρέπει να παράσχετε στην Εταιρεία εύλογη βοήθεια σε κάθε έρευνα που διεξάγει υπό το φως των πληροφοριών που μας παρείχατε ως προς αυτό. Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι με τη χρήση των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού δεν θα αποκτάτε κανένα δικαίωμα στα Εμπορικά σήματα ή στο Περιεχόμενο του ιστοτόπου, καθώς και ότι θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά σύμφωνα με τη Συμφωνία Χρήστη. Οι δηλώσεις και οι δεσμεύσεις σας Λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα που σας χορηγούνται για τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού, δηλώνετε, εγγυάστε, συνομολογείτε και συμφωνείτε ότι: Έχετε τη Νόμιμη ηλικία όπως ορίζεται στη Συμφωνία Χρήστη, ότι έχετε σώας τας φρένας και ότι είστε σε θέση να αναλάβετε την ευθύνη των πράξεών σας.

Δεν θα υποχρεωθούμε με κανέναν τρόπο να εξετάσουμε μια τέτοιου είδους συγκατάθεση και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη αναφορικά με τις δηλώσεις σας δυνάμει του παρόντος. Θα μας ειδοποιήσετε έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία που έχετε παράσχει στην Εταιρεία, στα οποία περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό, η προέλευση των κεφαλαίων σας, η χρηματοοικονομική σας κατάσταση, το επάγγελμά σας και άλλες παρόμοιες λεπτομέρειες. Κατά καιρούς, ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παράσχετε συγκεκριμένα έγγραφα προς επαλήθευση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε από μέρους σας για κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό σας. Ανάλογα με την έκβαση αυτών των επαληθευτικών ελέγχων ενδέχεται να σας επιτραπεί να καταθέσετε επιπλέον χρήματα με την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήσατε κατά το παρελθόν, ή όχι. Ο λογαριασμός σας στην Εταιρεία προορίζεται αποκλειστικά για εσάς. Δεν θα πρέπει να επιτρέψετε σε κανένα τρίτο μέρος συμπεριλαμβανομένων συγγενών να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό, τον κωδικό πρόσβασης ή την ταυτότητά σας για πρόσβαση σε ή χρήση των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στον λογαριασμό σας από ένα τρίτο μέρος.

Δεν θα αποκαλύψετε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας σε οποιοδήποτε άτομο και θα πρέπει να προχωρήσετε σε όλες τις ενέργειες για να διασφαλίσετε το γεγονός ότι αυτού του είδους τα στοιχεία δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε άτομο. Εσείς είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας στον προσωπικό υπολογιστή σας ή στο σημείο από το οποίο προσπελαύνετε το διαδίκτυο. Εάν ο συγκεκριμένος συνδυασμός ονόματος χρήστη-κωδικού πρόσβασης "παραβιαστεί" από τον υπολογιστή σας, λόγω τυχόν ιών ή κακόβουλου λογισμικού που υπάρχει στον υπολογιστή από τον οποίον προσπελαύνετε τον λογαριασμό σας, η ευθύνη είναι δική σας.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση για την ενημέρωση του μέλους σχετικά με υπο-αδειοδότηση, μεταφορά, ενοικίαση, εκμίσθωση, διανομή ή υπενοικίαση του . άλλους προμηθευτές και τράπεζες online υπηρεσιών, εταιρίες πιστωτικών με τα παιχνίδια κουλοχέρη του καζίνο, τους βίντεο κουλοχέρηδες, το βίντεο πόκερ ή. Κουλοχέρηδες πρωταθλητών online Μέχρι € δεν υπάρχει καμία φορολόγηση, από τα , 01€ μέχρι και το Η διανομή του στο διαδίκτυο γίνεται από την Greentube που είναι θυγατρική της Novomatic. Η Intralot έφτασε σε σημαντική συμφωνία με την FIFA, προκειμένου να καταπολεμήσουν μαζί το φαινόμενο των. 10 Ιαν. Υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών τάσσεται ο επίτιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ και ακαδημαϊκός Μιχάλης Σταθόπουλος, θεωρώντας ότι κλείνει μια.

Ο Λογαριασμός Πελάτη θα σας δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στα διάφορα προϊόντα που παρέχονται στις Υπηρεσίες Παιχνιδιών. Η πρόσβαση και η χρήση αυτών των προϊόντων υπόκειται στους σχετικούς Όρους και Κανόνες Παιχνιδιού ή στους Κανόνες Οικίας που έχετε ήδη αποδεχθεί ανοίγοντας τον Λογαριασμό Πελατών σας. Οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα, κάρτα χρέωσης ή άλλος τρόπος πληρωμής που μας υποβάλλετε σε σχέση με το άνοιγμα ενός λογαριασμού πελάτη ή οποτεδήποτε αργότερα για χρήση σε έναν λογαριασμό πρέπει να είναι δικό σας και στο όνομά σας. Έχουμε το δικαίωμα να υποθέσουμε ότι το κάνετε αυτό. Εάν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα στο όνομα άλλου προσώπου, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να ανασταλεί έως ότου ληφθεί η ταυτότητα και η εξουσιοδότηση χρήσης της κάρτας από τον κάτοχο της κάρτας. Τα ποσά που διακρατούνται στον Λογαριασμό Πελατών σας δεν υπόκεινται σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις εμπιστοσύνης, αλλά αποδέχεστε ότι αυτό δεν σας δίνει δικαίωμα σε ενδιαφέροντα που έχουμε δικαίωμα να διατηρήσουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ηλεκτρονικά κεφάλαια". Μόνο ένας λογαριασμός πελάτη επιτρέπεται ανά πελάτη και η εγγραφή του λογαριασμού πελάτη πρέπει να γίνει από εσάς προσωπικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τυχόν διπλούς Λογαριασμούς Πελατών και να καταστήσουμε άκυρα οποιαδήποτε στοιχήματα ή στοιχήματα που έχουν κατατεθεί μέσω διπλών Λογαριασμών Πελατών. Μπορείτε να ζητήσετε νέο Λογαριασμό Πελατών επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση support MobbySlots. Εάν ανοίξει ένας νέος λογαριασμός πελάτη ο οποίος είναι κατά την απόλυτη κρίση μας , ο παλιός λογαριασμός πελάτη θα κλείσει. Εάν πιστώνονται εσφαλμένα κεφάλαια στον Λογαριασμό σας Πελάτη, θα έχουμε το δικαίωμα να προβούμε στην κατάλληλη προσαρμογή σε αυτόν. Εάν χρησιμοποιήσετε τα κεφάλαια που έχουν λανθασμένα πιστωθεί για την τοποθέτηση στοιχημάτων ή στοιχημάτων, μπορούμε να ακυρώσουμε όλα τα στοιχήματα αυτά και να αντιστρέψουμε τυχόν κέρδη κατά την κρίση μας.

Εάν αποσύρετε τα κεφάλαια που εσφαλμένα πιστώθηκαν στο Λογαριασμό Πελατών σας, πρέπει να μας επιστρέψετε τα χρήματα μετά από αίτημα και έχουμε το δικαίωμα να συμψηφίσουμε οποιαδήποτε μεταγενέστερα ποσά που καταθέσατε μαζί μας για να ικανοποιήσουμε αυτή την υποχρέωση. Αν χρειάζεστε βοήθεια για το άνοιγμα ενός λογαριασμού πελάτη, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας. Είστε υπεύθυνοι γι 'αυτό. Τα στοιχήματα και τα στοιχήματα που έχουν γίνει γνωστά από τρίτους για αυτές τις λεπτομέρειες θα θεωρούνται έγκυρα. Η αποκλειστική σας ευθύνη είναι να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αφορούν σε εσάς προσωπικά, είναι ακριβείς και ενημερωμένες και ότι παραμένουν έτσι και στην περίπτωση πληροφοριών συναλλαγής, όπως καταθέσεις ή αποσύρσεις, ότι αντικατοπτρίζει τις προθέσεις σας. Δεν πρέπει να επιτρέπετε σε κανένα άλλο άτομο συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε ατόμου κάτω από την απαιτούμενη ηλικία για τυχερά παιχνίδια να χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό Πελατών σας, να δέχεται οποιοδήποτε βραβείο ή να συμμετέχει στις Υπηρεσίες Παιχνιδιών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Θα ελέγχουν τις λεπτομέρειες που τους γνωστοποιούμε σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων δημόσια ή ιδιωτική στην οποία έχουν πρόσβαση και θα τηρούν αρχείο αυτού του ελέγχου. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε, να χρησιμοποιήσουμε, να καταγράψουμε και να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με την αίτησή σας και ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να καταγράφονται από εμάς ή από τα τρίτα μέρη στα οποία έχουμε δημοσιοποιήσει. Συγκεκριμένα, ενδεχομένως να επιθυμούμε να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν υποβάλετε αίτηση για λογαριασμό πελάτη ή επιχειρείτε να κάνετε ανάληψη, ώστε να διασφαλίσετε ότι είστε 18 ή ότι έχετε συμπληρώσει ή καλύψει τη νόμιμη ηλικία για τυχερά παιχνίδια στη χώρα σας. Αυτό μπορεί να ισχύει ιδιαίτερα όταν εντοπίζουμε τη χρήση μιας μεθόδου πληρωμής που μπορεί να είναι διαθέσιμη σε άτομα κάτω από τη νόμιμη ηλικία των τυχερών παιχνιδιών και οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνετε κατάθεση ή απόσυρση ενδέχεται να αποκλειστεί μέχρι να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τη διαδικασία επαλήθευσης.

Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις διαδικασίες επαλήθευσής μας ηλεκτρονικά, αλλά αν δεν είμαστε σε θέση να το πράξουμε, μπορούμε να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία και θα σας ζητηθεί να μας αποστείλετε τέτοια απόδειξη εντός 72 ωρών από το αίτημά μας το αργότερο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή στοιχείων όπως ένα έγχρωμο αντίγραφο της σελίδας φωτογραφιών του διαβατηρίου σας, της άδειας οδήγησης φωτογραφιών, άλλου εγκεκριμένου από την κυβέρνηση φωτογραφικού αναγνωριστικού και ενός αντιγράφου πρόσφατου λογαριασμού κοινής ωφέλειας, τραπεζικής ή κάρτας, ενός αντιγραφέντος αντιγράφου της κάρτας χρησιμοποιούνται για πληρωμή ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, όπως εύλογα απαιτούμε για τους σκοπούς αυτούς. Δεν θα μπορείτε να ανοίξετε ή σε μερικές περιπτώσεις να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας ή να αποσύρετε τυχόν κέρδη μέχρι να ολοκληρωθεί ικανοποιητικά η διαδικασία επαλήθευσης τόσο σε σχέση με την ταυτότητα, τα στοιχεία της κάρτας και την ηλικία. Σε κάθε περίπτωση, αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τον Λογαριασμό Πελατών σας και να σας αποτρέψουμε από τυχερά παιχνίδια ή απόσυρση κερδών μέχρι να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά αυτοί οι έλεγχοι.

Ειδικότερα, εάν οι έλεγχοι επαλήθευσης ηλικίας σας δείξουν τελικά ότι είστε ανήλικοι, θα σας επιστρέψουμε όλα τα στοιχήματα, αλλά δεν έχετε καμία υποχρέωση να πληρώσετε τυχόν κέρδη. Επιπλέον, μπορούμε να προβούμε σε τυχαίους ελέγχους ασφάλειας ανά πάσα στιγμή και αποδέχεστε ότι έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε πρόσθετη τεκμηρίωση για να σας επαληθεύσουμε στο πλαίσιο αυτό. Για λόγους ασφαλείας, καθώς και για την προστασία σας, τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλίες SMS και ζωντανές συνομιλίες υποστήριξης στις ομάδες υποστήριξης πελατών μας μπορούν να καταγράφονται και να παρακολουθούνται. Εάν επιθυμείτε να κάνετε ανάληψη κεφαλαίων που υπερβαίνουν τα ημερήσια όρια λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Βοήθειας , θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα πληρωμών μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε περαιτέρω τεκμηρίωση από εσάς υπό αυτές τις συνθήκες. Τα ποσά που κατατίθενται σε λογαριασμό πελάτη πρέπει να προέρχονται από πηγή που δεν σχετίζεται με εγκληματικές ή παράνομες δραστηριότητες. Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές εάν λάβουμε γνώση των καταθέσεων από αυτές τις πηγές. Το ποσό των εκκαθαρισμένων κεφαλαίων που διαθέτετε θα εμφανιστεί όταν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να επιτρέψουμε την παροχή αυτών των πληροφοριών σε εσάς στον ιστότοπο ή τους ιστότοπους. Αποδέχεστε ότι όλες οι πληρωμές και οι αναλήψεις πραγματοποιούνται μέσω αυτού του λογαριασμού πελάτη. Η οικονομική ενημέρωση του Λογαριασμού Πελατών σας θα πραγματοποιηθεί μέσω της συμφιλίωσης μεταξύ των δεδομένων για τα διάφορα προϊόντα και των πραγματικών κεφαλαίων που κατέχονται από εμάς και τα οποία πιστώνονται στον Λογαριασμό Πελατών σας.

Απαιτείται από την άδεια μας να ενημερώνουμε τους πελάτες για το τι συμβαίνει με τα κεφάλαια που έχουμε για λογαριασμό σας και για το βαθμό στον οποίο προστατεύονται τα κεφάλαια σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Διατηρούμε κεφάλαια πελατών ξεχωριστά από τα κεφάλαια της εταιρείας σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό από τα κεφάλαια της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των χρημάτων των πελατών αλλά ότι δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση ότι θα επιστραφούν όλα τα κεφάλαια. Αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών για τον διαχωρισμό των κεφαλαίων των πελατών στο επίπεδο: Βασική Προστασία. Προσφέρουμε διάφορες μεθόδους για την κατάθεση ή την απόσυρση από έναν Λογαριασμό Πελατών. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές πληρωμής που προσφέρονται αυτήν τη στιγμή και τις τυχόν σχετικές χρεώσεις υπάρχουν στην ενότητα Βοήθεια.

Πληροφορίες σχετικά με τα όρια καταθέσεων και ανάληψης, τους χρόνους επεξεργασίας, τα προσόντα και τις αμοιβές διεκπεραίωσης μπορούν επίσης να βρεθούν εδώ. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου ισχύουν περιορισμούς ανάληψης ανά πάσα στιγμή π. Εάν επιθυμείτε να κάνετε πιο συχνές αιτήσεις εξαργύρωσης, μπορεί να εφαρμοστεί ένα τέλος συναλλαγής μειώνοντας το ποσό της εξαργύρωσής σας. Όποτε είναι δυνατόν, τα ποσά που αποσύρονται θα πιστώνονται πάντα στην προέλευση της κατάθεσης, εκτός αν απαγορευόμαστε ή αδυνατούμε να το πράξουμε, οπότε η ανάληψή σας θα διεκπεραιωθεί με εναλλακτική μέθοδο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να διενεργήσουμε περαιτέρω επαληθεύσεις για λόγους ασφαλείας και να χρεώσουμε ένα τέλος, κατά περίπτωση. Δεν επιτρέπουμε μεταφορά χρημάτων μεταξύ πελατών. Όπου πραγματοποιείτε επαναλαμβανόμενες καταθέσεις και αναλήψεις χωρίς αναλογική αναπαραγωγή σε ένα Προϊόν Παιχνιδιών καθορίζεται κατά την εύλογη διακριτική μας ευχέρεια , διατηρούμε το δικαίωμα να μετακυλήσουμε τα σχετικά τραπεζικά έξοδα με χρέωση του Λογαριασμού Πελατών σας.

Οι τραπεζικές μεταφορές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεις και αναλήψεις προσελκύουν τραπεζικά έξοδα, τα οποία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το ποσό των χρημάτων που έχουν μεταφερθεί και πρέπει να καλυφθούν από τον Πελάτη. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη προμήθεια σε οποιαδήποτε ανταλλαγή νομισμάτων που πραγματοποιείται όταν, κατά τη λογική μας γνώμη, δεν έχει συμβεί ένα κατάλληλο επίπεδο παιχνιδιού σε ένα Προϊόν Παιχνιδιών, έτσι ώστε ο Πελάτης να θεωρείται ότι καταχράται τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μας υπολογίζονται με βάση την ημερήσια τιμή που παρέχεται από το www. Δεν χρησιμοποιούμε πιστωτικούς λογαριασμούς. Οι καταθέσεις που γίνονται χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας κινητού τηλεφώνου υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες: Μπορείτε να καταθέσετε ένα μέγιστο ποσό £ 30 ημερησίως μέσω χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλου ορίου που έχει οριστεί από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σας ή από το ρυθμιστικό όργανο Αρχή Υπηρεσιών Πληρωμών μέσω Τηλεφώνου.

Εάν μας ενημερώσετε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας για μη πληρωμή, κακή χρήση ή εάν η πληρωμή σας παρακρατηθεί από τον χειριστή σας ή υποψιαζόμαστε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και τυχόν κέρδη θα κατασχεθούν. Μόλις ολοκληρωθεί μια επιτυχημένη κατάθεση, θα σας αποσταλεί ένα SMS που θα επιβεβαιώνει την κατάθεσή σας. Παρακαλούμε να διατηρήσετε αντίγραφο της παρούσας ειδοποίησης συναλλαγής. Ομοίως, αν αναστείλουμε τον λογαριασμό σας Πελάτη για τους λόγους που αναφέρονται στην ενότητα με τίτλο Suspending and Closing an Account για μια τέτοια περίοδο, θεωρείται αδρανής ή ανενεργός. Οποιοσδήποτε Λογαριασμός Πελάτη θεωρείται αδρανής ή ανενεργός θα διαχειρίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς. Ένας Λογαριασμός ή η πρόσβαση σε χρήματα σε αυτόν μπορεί να ανασταλεί για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και όταν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι έχει παραβιαστεί η ασφάλεια του Λογαριασμού σας ή ο Λογαριασμός σας χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή δόλια σκοπό συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων ποινικοποίηση του λογαριασμού σας ή εάν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι εμπλέκεστε σε συμπαιγνία ή εξαπάτηση οποιασδήποτε μορφής ή αν βρίσκεστε στο 18 ή σε μια δικαιοδοσία ή πολίτης της δικαιοδοσίας που καθιστά την παροχή τα Παιχνίδια Προϊόντα για εσάς ή για τη χρήση τους είναι παράνομα.

Θα προσπαθήσουμε και θα ολοκληρώσουμε τις έρευνες και θα ασχοληθούμε με την αιτία οποιασδήποτε αναστολής όσο το δυνατόν συντομότερα στο πλαίσιο τυχόν νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων που ενδεχομένως έχουμε, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, μπορούμε να συνεχίσουμε την αναστολή ή να επιλέξουμε να κλείσουμε τον Λογαριασμό μας την απόλυτη κρίση. Μπορούμε επίσης να θέσουμε μια αναστολή στη θέση μας ή να κλείσουμε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή όπως μπορούμε να καθορίσουμε κατά την κρίση μας. Εάν αναστείλουμε έναν Λογαριασμό Πελατών ή θα έχουμε πρόσβαση στα κεφάλαια σε αυτό, θα καταργήσουμε τους περιορισμούς εάν υποβάλετε μια καταγγελία και μας παράσχετε εύλογες αποδείξεις σχετικά με τις ανησυχίες μας. Πρέπει να μας δώσετε αυτές τις αποδείξεις το αργότερο εντός τριών 3 μηνών από την ημερομηνία αναστολής. Η διαδικασία υποβολής καταγγελίας περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο με τίτλο "Παραπόνων και διαφορών" παρακάτω. Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε έναν Λογαριασμό Πελάτη ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας.

Θα σας δώσουμε την κατάλληλη ειδοποίηση προτού το πράξετε, εκτός εάν οι περιστάσεις υπαγορεύουν ότι νομικά ή πρακτικά δεν μπορούμε να το πράξουμε. Έχετε το δικαίωμα να κλείσετε έναν Λογαριασμό Πελατών ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός σας δεν εμφανίζει υπόλοιπο οφείλεται σε εμάς. Θα πρέπει να δηλώσετε την πρόθεσή σας να κλείσουμε έναν Λογαριασμό Πελατών επικοινωνώντας με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας αποσταλεί το χρηματικό ποσό του λογαριασμού σας πελάτη με έναν τρόπο πληρωμής που καθορίζεται από εμάς. Συμφωνείτε ότι η επιστροφή χρημάτων που έχουν κατατεθεί θεωρείται παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και μας δίνει το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να κλείσουμε τον Λογαριασμό Πελατών μας και να τερματίσουμε τη σχέση μας μαζί σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε οποιοδήποτε υπόλοιπο στο λογαριασμό συμπεριλαμβανομένων και των κερδών για να αντισταθμίσουμε οποιαδήποτε ευθύνη επιστροφής χρημάτων.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο χάσετε το δικαίωμα στα χρήματα του Λογαριασμού Πελατών σας π. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτές οι διατάξεις είναι συμπληρωματικές προς οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις που καθορίζονται σε σχέση με οποιοδήποτε συγκεκριμένο Προϊόν Παιχνιδιών π. Αυτές οι διευκολύνσεις είναι διαθέσιμες σε εσάς σύμφωνα με την Πολιτική Υπεύθυνου Τυχερού Παιχνιδιού και πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες που περιγράφονται εκεί. Η χρήση και η αποκάλυψη αυτών των συγκεντρωτικών ή μη προσδιορισμένων πληροφοριών δεν υπόκειται σε περιορισμούς βάσει της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσουμε χωρίς περιορισμούς και για οποιονδήποτε σκοπό, όπως για λόγους διαφήμισης ή μάρκετινγκ. ΑΝΗΛΙΚΟΙ Οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή σε άτομα που δεν έχουν ακόμη φτάσει στη νόμιμη ηλικία χρήσης των υπηρεσιών μιας δικαιοδοσίας όποια είναι μεγαλύτερη από τη νόμιμη ηλικία.

Εάν είστε ανήλικοι, δεν πρέπει να κάνετε λήψη ή χρήση των Υπηρεσιών ή να αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες σε εμάς. Διατηρούμε το δικαίωμα πρόσβασης και επαλήθευσης των προσωπικών σας στοιχείων. Σε περίπτωση που μάθουμε ότι ένας χρήστης που δεν έχει φθάσει στη "νόμιμη ηλικία" έχει μοιραστεί οποιαδήποτε πληροφορία, ενδέχεται να απορρίψουμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι ένας ανήλικος έχει παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Για να ανοίξουμε, να διαχειριστούμε και να ενημερώσουμε το λογαριασμό σας. Για την παροχή και λειτουργία των υπηρεσιών για παράδειγμα, για την επεξεργασία στοιχημάτων και συναλλαγών. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας. Για να προωθήσουμε τις Υπηρεσίες μας δείτε παρακάτω στο τμήμα "Μάρκετινγκ" , καθώς και να σας εξυπηρετήσουμε με διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφορικής διαφήμισης.

Διεξαγωγή ανάλυσης, στατιστικών και ερευνητικών σκοπών, προκειμένου να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε τις Υπηρεσίες στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας όπως η σύνταξη συγκεντρωτικών αναφορών σχετικά με τη χρήση ορισμένων χαρακτηριστικών των Υπηρεσιών μας. Για σκοπούς διαχείρισης σχέσεων με πελάτες, καθώς και για την υποστήριξη και την αντιμετώπιση προβλημάτων των Υπηρεσιών και την ανταπόκριση στις ερωτήσεις σας. Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω, να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες με βάση τις κοινές προτιμήσεις και χρήσεις των Χρηστών. Για να σας παρέχουμε υπεύθυνο περιβάλλον παιχνιδιών. Για να επικοινωνούμε μαζί σας και να χειριζόμαστε τα αιτήματά σας για να ασκείτε τα δικαιώματα σας ως χρήστης. Για να προσδιορίσετε και να πιστοποιήσετε την πρόσβασή σας σε ορισμένες λειτουργίες των Υπηρεσιών.

Για την ανίχνευση και την πρόληψη δόλιων και παράνομων δραστηριοτήτων ή άλλες μορφές δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ή να επηρεάσουν αρνητικά την ακεραιότητα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητές σας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας. Για να διερευνήσουμε παραβιάσεις στην πολιτική μας και να επιβάλλουμε όποια μέτρα απαιτούνται για την εναρμόνιση των χρηστών με αυτή. Για να διερευνήσουμε και να επιλύσουμε διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς και Όπως απαιτείται από το νόμο, τους κανονισμούς και τις κανονιστικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή όπως απαιτείται από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, ή για να συμμορφώνονται με κλήτευση ή παρόμοια νομική διαδικασία ή απαίτηση.

Μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε και να αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες με τους Συνεργάτες Μάρκετινγκ με σκοπό να σας προσφέρουμε διαφορετικές προσφορές μάρκετινγκ οι οποίες, εμείς ή οι Συνεργάτες Μάρκετινγκ, πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν. Οι Συνεργάτες Μάρκετινγκ μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες για διαφορετικές τεχνικές μάρκετινγκ, όπως είναι οι άμεσες διαφημίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου, SMS και τηλεφώνου. Μπορείτε να ενημερώσετε τις προτιμήσεις μάρκετινγκ σας ανά πάσα στιγμή μέσω της εξυπηρέτησης πελατών όπου είναι διαθέσιμες. Εάν αποφασίσετε να κάνετε λήψη λογισμικού σύμφωνα με τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να κατεβάσετε επίσης λογισμικό ειδοποιήσεων στη συσκευή σας. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να σας στείλουμε ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας απευθείας στη συσκευή σας, όπως για παράδειγμα να σας ενημερώσουμε για νέες λειτουργίες, ενημερώσεις, ειδοποιήσεις υπηρεσιών, προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

Με τη λήψη αυτού του λογισμικού συμφωνείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτές τις ειδοποιήσεις, πρέπει να καταργήσετε χειροκίνητα το λογισμικό ειδοποιήσεων από τη συσκευή σας για παράδειγμα, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Τι είναι αυτό;" σε μια ειδοποίηση και ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης ή ακολουθώντας τις οδηγίες απεγκατάστασης στις "Ρυθμίσεις" και στο "Κέντρο ειδοποιήσεων" στη συσκευή πρόσβασης. Μπορείτε να αρνηθείτε οποιαδήποτε στιγμή να λάβετε περαιτέρω προσφορές μάρκετινγκ από εμάς ή από τους συνεργάτες μας και τους εξωτερικούς συνεργάτες μάρκετινγκ, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση support playersupportcenter. Αποδέχεστε ότι οι "ζωντανές" τηλεοπτικές και άλλες εκπομπές ενδέχεται να είναι καθυστερημένες, κάτι που ίσως οδηγεί στο να έχουν οι παίκτες περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή τους ως προς τα μεταδιδόμενα γεγονότα.

Απαγορευμένες χρήσεις των Ιστοτόπων και των Υπηρεσιών Παράνομα κεφάλαια και άνομες δραστηριότητες: Δηλώνετε ότι η προέλευση των κεφαλαίων που χρησιμοποιείτε για στοιχηματισμό στους Ιστοτόπους δεν είναι παράνομη και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε με κανέναν τρόπο τις Υπηρεσίες ως σύστημα μεταφοράς χρημάτων. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για καμία άνομη ή δόλια δραστηριότητα ή απαγορευμένη συναλλαγή συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος χρήματος σύμφωνα με τους νόμους κάθε δικαιοδοσίας που ισχύει για εσάς ειδικότερα, τους νόμους της Μάλτας. Εάν σε τέτοια περίπτωση ο λογαριασμός σας κλείσει ή δεσμευτεί, η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση αποζημίωσης τυχόν κεφαλαίων που ενδέχεται να βρίσκονται στον λογαριασμό σας.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τις σχετικές αρχές, άλλους προμηθευτές και τράπεζες online υπηρεσιών, εταιρίες πιστωτικών καρτών, παροχείς ηλεκτρονικών πληρωμών ή άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς συνολικά "Ενδιαφερόμενα Τρίτα Μέρη" για την ταυτότητά σας και οποιαδήποτε υποπτευόμενη άνομη, δόλια ή αντικανονική δραστηριότητα και πρέπει να συνεργαστείτε πλήρως με την Εταιρία για τη διερεύνηση κάθε τέτοιας δραστηριότητας. Προς όφελος του δίκαιου παιχνιδιού στους Ιστοτόπους μας, απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τεχνικής στοιχηματισμού για καταστρατήγηση της τυπικής γκανιότας στα παιχνίδια μας. Εάν το παιχνίδι στον λογαριασμό υποδηλώνει ότι χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους τεχνικές στοιχηματισμού, θα μπλοκάρουμε άμεσα τον λογαριασμό σας και θα δημεύσουμε τυχών κεφάλαια σε αυτόν.

Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε προηγμένη ιδιόκτητη τεχνολογία που προορίζεται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση χρηστών που προχωρούν σε δόλια ή άνομη χρήση των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού. Δεν θα πρέπει να υποκλέψετε, να προσπελάσετε ή να επιχειρήσετε να υποκλέψετε ή να προσπελάσετε ή διαφορετικά να καταστρατηγήσετε τα μέτρα ασφαλείας της Εταιρείας. Σκόπιμη αποσύνδεση: Δεν σας επιτρέπεται να αποσυνδεθείτε σκόπιμα από ένα παιχνίδι ενόσω παίζετε στους Ιστοτόπους. Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε προηγμένες μεθόδους οι οποίες μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε και να ταυτοποιούμε με ακρίβεια τους χρήστες που προχωρούν σε σκόπιμη αποσύνδεση κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Ο λογαριασμός σας Ο λογαριασμός σας προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε επαγγελματικό, επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πρόσβαση τυχόν τρίτου μέρους στον λογαριασμό σας και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη για τυχόν απώλειες που υπεστήκατε ως αποτέλεσμα της κατάχρησης του κωδικού πρόσβασής σας από οποιοδήποτε άτομο ή για κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας, και όλες οι συναλλαγές στις οποίες το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας εισήχθησαν σωστά, θα θεωρούνται έγκυρες ανεξαρτήτως του εάν είχαν εξουσιοδοτηθεί από εσάς ή όχι. Τα χρήματα που τηρούνται στον λογαριασμό σας δεν τοκίζονται. Έχετε υπόψη σας ότι δεν αποδεχόμαστε τυχόν καταθέσεις μετρητών και δεν παρέχουμε τυχόν αναλήψεις μετρητών. Εάν δεν πραγματοποιήσετε είσοδο στον λογαριασμό σας για συνεχόμενη περίοδο 365 ημερών, ο λογαριασμός σας θα θεωρηθεί "αδρανής λογαριασμός".

Θα σας ειδοποιήσουμε 30 ημέρες προτού ο λογαριασμός σας καταστεί "αδρανής λογαριασμός" και θα σας ενημερώσουμε για τυχόν ενέργειες που θα αναλάβουμε σε σχέση με τον αδρανή λογαριασμό μέσω των πιο τρεχόντων στοιχείων επικοινωνίας που έχουν παρασχεθεί από εσάς. Τυχόν θετικό εξαργυρώσιμο υπόλοιπο σε αδρανή λογαριασμό μπορεί να αφαιρεθεί από εμάς. Ωστόσο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να ζητήσετε πρόσβαση σε τυχόν θετικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας προτού ο λογαριασμός καταστεί αδρανής λογαριασμός. Μετά το αίτημά σας και υπό την προϋπόθεση επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, θα εξετάσουμε έγκαιρα τυχόν τέτοιο αίτημα και θα επαναφέρουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας και στο εν λόγω θετικό υπόλοιπο όπου μπορούμε εύλογα να το κάνουμε, ή σε περίπτωση που δεν μπορούμε εύλογα να επαναφέρουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας, θα σας επιστρέψουμε απευθείας τυχόν θετικό υπόλοιπο σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής αναλήψεων.

Η Εταιρία ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή, να συμψηφίζει τυχόν θετικά υπόλοιπα στον λογαριασμό σας έναντι κάθε ποσού που οφείλετε σε εμάς. Ως παράδειγμα, σε περίπτωση που μετά από μια διευθέτηση ενός στοιχήματος στον λογαριασμό σας σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών αθλητικού στοιχηματισμού από μέρους σας απαιτείται εκ νέου διευθέτηση, η Εταιρεία θα δικαιούται να αφαιρέσει από τον λογαριασμό σας τυχόν απαιτούμενο χρηματικό ποσό. Αποδέχεστε ρητά να πληρώσετε αυτό το τέλος εάν χρεωθεί και αναγνωρίζετε ότι αυτό το τέλος χρεώνεται για εξισορρόπηση της απαίτησης καταβολής φόρων ή δασμών, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του ΦΠΑ ή του αντίστοιχου στην τοποθεσία σας ή τυχόν στοιχηματικού δασμού, συμπεριλαμβανομένου του φόρου αθλητικού στοιχηματισμού σύμφωνα με τον Γερμανικό Νόμο ιπποδρομιακού στοιχήματος και λοταριών Rennwett- und Lotteriegesetz ή του αντίστοιχου στην τοποθεσία σας σε σχέση με την παικτική δραστηριότητά σας, το οποίο ενδέχεται να είναι καταβλητέο στην κυβέρνηση της τοποθεσίας σας.

Αποδέχεστε ότι ενδέχεται να προσδιορίσουμε την τοποθεσία σας για σκοπούς επιβολής αυτών των τελών, χρησιμοποιώντας ανάλογα μέσα όπως τα καθορίζουμε κατά την κρίση μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας. Τα αρχεία μας θα καθορίζουν αποκλειστικά την τοποθεσία σας και δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων τυχόν τέλους που χρεωθεί σε εσάς σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η Εταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να εφαρμόσει πολιτική στρογγυλοποίησης ως προς τα χρήματα που κατατίθενται από ή εξαργυρώνονται από μέλη σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται συναλλαγματική μετατροπή. Η επίδραση αυτής της πολιτικής θα είναι ότι τα ποσά καταθέσεων ή αναλήψεων σε νομίσματα άλλα εκτός του Δολαρίου ΗΠΑ ενδέχεται να στρογγυλοποιηθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά τη μετατροπή προς ή από Δολάρια ΗΠΑ.

Λεπτομέρειες της πολιτικής στρογγυλοποίησης που ισχύει κατά καιρούς θα διατίθενται σε εσάς κατά τη στιγμή της μετατροπής των χρημάτων. Εκτός από το δικαίωμα περιορισμού του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων, του περιορισμού του ποσού που μπορείτε να καταθέσετε στον λογαριασμό, διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού ή άρνησης τυχόν στοιχήματος ή πονταρίσματος που θα πραγματοποιηθεί από εσάς ή μέσω του λογαριασμού σας. Σε περιπτώσεις όπου το Λογισμικό χρησιμοποιεί τρίτη διεπαφή εφαρμογής, δεν θα εμφανίζονται στο διαδίκτυο όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τις πρότερες στοιχηματικές δραστηριότητές σας. Εάν έχετε παιδί που δεν έχει τη Νόμιμη ηλικία, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να διασφαλίσετε ότι δεν θα έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέσω των συσκευών σας.

Αποδέχεστε ότι δεν θα μεταφέρετε κεφάλαια από τον λογαριασμό σας στην εταιρεία μας σε άλλον λογαριασμό που ανήκει σε άλλο άτομο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης ανοίγματος λογαριασμού ή αποδοχής της εγγραφής σας. Δεν πρέπει να πωλήσετε ή να μεταφέρετε τον λογαριασμό σας στον Ιστότοπο σε τυχόν άλλο άτομο, ούτε να αποδεχτείτε τυχόν λογαριασμό άλλου ατόμου στον Ιστότοπο. Συναλλαγές πληρωμής και απάτη πληρωμής Κάθε χρήστης της Υπηρεσίας είναι πλήρως υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των χρημάτων που οφείλει στην Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί, κατά την αποκλειστική της κρίση, να παύσει την παροχή των Υπηρεσιών ή να παρακρατήσει πληρωμές προς συγκεκριμένους χρήστες ή προς χρήστες που πληρώνουν με συγκεκριμένες πιστωτικές κάρτες. Η Virtual Digital Services Limited θα υποβάλλει σε επεξεργασία τις πληρωμές σας και θα χειρίζεται τα κεφάλαιά σας και επομένως θα εμφανίζονται στα αντίγραφα κινήσεων της πιστωτικής σας κάρτας ή σε άλλα αντίγραφα πληρωμών όπως ισχύουν.

Σύμφωνα με κανονιστικές διατάξεις, η Εταιρεία μπορεί, κατά καιρούς, κατά την αποκλειστική κρίση της και χωρίς ειδοποίηση, να χρησιμοποιεί τυχόν άλλη εταιρεία εντός του ίδιου ομίλου εταιρειών για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα διενέργειας πιστωτικών ελέγχων για όλους τους χρήστες μέσω πιστωτικών υπηρεσιών τρίτων μερών, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται σε εμάς κατά την εγγραφή. Στο βαθμό που αυτό δεν συγκρούεται με τους όρους της Συμφωνίας Χρήστη, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις συνθήκες τέτοιων ηλεκτρονικών επεξεργαστών πληρωμών ή χρηματοοικονομικών οργανισμών τρίτων. Σε περίπτωση που έχουμε εύλογη υποψία καταβολής ή λήψης δόλιας πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κλεμμένων πιστωτικών καρτών ή κάθε άλλης δόλιας δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένων τυχόν ακυρώσεων χρέωσης ή άλλων αντιστροφών πληρωμής , διατηρούμε το δικαίωμα δέσμευσης του λογαριασμού του χρήστη, αντιστροφής τυχόν πραγματοποιηθέντων πληρωμών ή ανάκτησης τυχόν κερδών.

Έχουμε το δικαίωμα ενημέρωσης τυχόν αρμόδιας αρχής ή οντότητας συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών πιστοληπτικής ικανότητας σχετικά με οποιαδήποτε απάτη πληρωμής ή άλλη άνομη δραστηριότητα και ενδέχεται να προσλάβουμε υπηρεσίες είσπραξης για την ανάκτηση πληρωμών. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα καταστεί υπόλογη για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση πιστωτικών καρτών, ανεξαρτήτως του εάν οι πιστωτικές κάρτες είχαν αναφερθεί ως κλεμμένες ή όχι. Αναμένουμε ότι τα μέλη μας θα πραγματοποιούν καταθέσεις προκειμένου να παίξουν ενεργά με τα δικά τους κεφάλαια. Σε λογαριασμούς που κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει, διατηρούμε το δικαίωμα επιβολής ποσού πονταρίσματος για τα κατατεθέντα κεφάλαιά σας προτού επιτρέψουμε τυχόν αναλήψεις από τους εν λόγω λογαριασμούς. Το ποσό πονταρίσματος θα είναι πολλαπλάσιο των συνολικών κατατεθέντων κεφαλαίων, το οποίο θα καθορίζουμε ανά περίπτωση για παράδειγμα, 1x το κατατεθέν ποσό. Διατηρούμε το δικαίωμα αξίωσης τοποθέτησης του συγκεκριμένου πονταρίσματος σε καθορισμένα παιχνίδια, καθώς και τον αποκλεισμό συγκεκριμένων πονταρισμάτων ή τύπων παιχνιδιού με χαμηλό ρίσκο, κατά την κρίση μας.

Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας στους Ιστότοπους καθώς και τα σχετικά όρια καταθέσεων με τα εν λόγω όρια καταθέσεων να υπόκεινται στην τέταρτη υποπαράγραφο της Ενότητας 4 και της Πολιτικής υπεύθυνου στοιχηματισμού αναφέρονται εδώ. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των χρεώσεών σας για χειρισμό των καταθέσεων και των αναλήψεων από και προς τον λογαριασμό σας, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο "Ταμείο" κατά καιρούς. Ενδέχεται να μπλοκάρουμε ή να κλείσουμε τον λογαριασμό σας αν έχουμε εύλογες υποψίες σχετικά με το ότι έχετε χρησιμοποιήσει ή επιχειρήσατε να χρησιμοποιήσετε την μέθοδο πληρωμής κάποιου άλλου παίκτη, ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση αυτοαποκλεισμού με εμάς. Μπόνους Όλες οι προωθητικές ενέργειες, τα μπόνους ή οι ειδικές προσφορές υπόκεινται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ως προς αυτές, και τυχόν δωρεάν μπόνους που πιστώνονται στον λογαριασμό σας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τήρηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Πέραν των τροποποιητικών διατάξεων της Ενότητας 2, διατηρούμε το δικαίωμα ανάληψης ή τροποποίησης τυχόν προωθητικής ενέργειας, μπόνους ή ειδικής προσφοράς ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων και προϋποθέσεων αυτών. Όλοι οι χρήστες των Υπηρεσιών θα δικαιούνται μόνο ένα μπόνους καλωσορίσματος. Τα μέλη που πραγματοποιούν την πρώτη τους κατάθεση στην Εταιρεία ή σε κάποιον από τους συνεργάτες λευκής ετικέτας της, και που έχουν ή που στο παρελθόν είχαν λογαριασμό σε κάποιον από τους ιστότοπους που ανήκουν στην ή λειτουργούν μέσω της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών εμπορικών σημάτων ή σημάτων λευκής ετικέτας, δεν θα έχουν δικαίωμα σε επιπρόσθετο μπόνους καλωσορίσματος, εκτός κι αν η εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά κατά την κρίση της. Ο λογαριασμός σας αποτελείται τόσο από Διαθέσιμα κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε παιχνίδι ή για ανάληψη σύμφωνα με την Πολιτική αναλήψεων και τα οποία μπορεί να αναφέρονται στους Ιστότοπους ως "Υπόλοιπο μετρητών" ή "Υπόλοιπο κατάθεσης" όσο και από Υπό περιορισμό κεφάλαια το σύνολο των κεφαλαίων μπόνους για τα οποία δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμη οι απαιτήσεις πονταρίσματος και τυχόν κέρδη που σχετίζονται με τέτοια κεφάλαια μπόνους και τα οποία μπορεί να αναφέρονται στους Ιστότοπους ως "Υπόλοιπο μπόνους".

Εάν ο λογαριασμός σας διαθέτει και Διαθέσιμα και Υπό περιορισμό κεφάλαια, στο επόμενο ποντάρισμα που θα τοποθετήσετε, θα χρησιμοποιηθούν πρώτα τα Υπό περιορισμό κεφάλαια. Τα Διαθέσιμα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν μόνο όταν το υπόλοιπο των Υπό περιορισμό κεφαλαίων σας είναι μηδενικό. Τέτοιος περιορισμός στα κέρδη σας δεν θα ισχύει για επαληθευμένα κέρδη προοδευτικού τζακπότ που προέρχονται από Υπό περιορισμό κεφάλαια. Έχετε υπόψη σας ότι η κατάθεσή σας ενδέχεται να μην φτάσει άμεσα στον λογαριασμό σας, αλλά να χρειαστούν αρκετές ημέρες προκειμένου η εν λόγω κατάθεση να υποβληθεί σε επεξεργασία από την υπηρεσία επεξεργασίας πληρωμών σας και να εμφανιστεί στον λογαριασμό σας. Έως εκείνη τη στιγμή, η εν λόγω κατάθεση δεν θα θεωρείται ως Διαθέσιμα κεφάλαια. Τα έπαθλα τζακπότ δεν θα αυξάνονται ως αποτέλεσμα των πονταρισμάτων που τοποθετούνται μέσω Υπό περιορισμό κεφαλαίων, δωρεάν περιστροφών, FreePlay και κουπονιών τζακπότ.

Μόνο πονταρίσματα με τα διαθέσιμα κεφάλαια θα αυξάνουν τα έπαθλα τζακπότ Στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία έχει εύλογη υποψία σχετικά με το ότι έχετε λάβει άδικο πλεονέκτημα ως προς τα μπόνους καλωσορίσματος της Εταιρείας ή ότι έχετε προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κακή τη πίστη σε σχέση με τις προσφερόμενες προσφορές μπόνους από τους ιστοτόπους που ανήκουν στην ή λειτουργούν μέσω της Εταιρείας, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει ή να κλείσει τους λογαριασμούς σας στην Εταιρεία και σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει σε εσάς τυχόν κεφάλαια που ενδέχεται να βρίσκονται στον λογαριασμό σας. Εάν έχουμε λόγο να υποπτευόμαστε ότι ένας λογαριασμός ή μια ομάδα λογαριασμών λειτουργούν συστηματικά — για παράδειγμα με χρήση συγκεκριμένων τεχνικών πονταρίσματος ή ποντάρισμα ως ομάδα, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα αποκλεισμού ή κλεισίματος όλων των λογαριασμών και σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση απέναντι σε εσάς για επιστροφή κεφαλαίων που ενδέχεται να υπήρχαν στον λογαριασμό σας Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή ενός μπόνους από τον λογαριασμό σας, αλλά έχετε υπόψη σας ότι η συγκεκριμένη διαγραφή ενδέχεται να περιλαμβάνει τυχόν κέρδη που έχετε κερδίσει από το συγκεκριμένο μπόνους.

Έχετε υπόψη σας ότι το μπόνους "Επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας" χορηγείται κατά την κρίση της Εταιρείας και ως εκ τούτου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέλη που επαληθεύουν την ταυτότητά τους. Πέραν των τροποποιητικών διατάξεων της Ενότητας 2, διατηρούμε το δικαίωμα απόσυρσης της συγκεκριμένης προσφοράς μπόνους ανά πάσα στιγμή. Κατά την απόφαση χορήγησης του μπόνους επιβεβαίωσης, συγκεκριμένα κριτήρια θα ληφθούν υπόψη όπως η χώρα εγγραφής, το ποσό κατάθεσης, ο τύπος πληρωμής καταθέσεων και λοιπά στοιχεία του λογαριασμού. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση operations 888brands. Υποχρεώσεις της Εταιρείας Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγξει εάν οι χρήστες χρησιμοποιούν την Υπηρεσία σύμφωνα με τη Συμφωνία Χρήσης ή τους Κανόνες, όπως ενημερώνονται κατά καιρούς. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα είναι υποχρεωμένη να διερευνήσει ή να διώξει τυχόν καταγγελίες που έγιναν από έναν παίκτη εναντίον ενός άλλου παίκτη που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή να αναλάβει τυχόν άλλη δράση σε σχέση ως προς αυτό ή να αναλάβει τυχόν δράση εναντίον ενός παίκτη για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της παραβίασης των όρων της Συμφωνίας Χρήστη.

Η Εταιρεία ενδέχεται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να αποφασίσει να προχωρήσει σε κατάλληλες ενέργειες ενάντια σε κάθε άτομο για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι εμπλέκεται σε τυχόν παράνομη συμπεριφορά ή το οποίο παραβιάζει με άλλον τρόπο τους όρους της Συμφωνίας Χρήστη, χωρίς ωστόσο να έχει καμία υποχρέωση να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση ως προς τη διατήρηση ονομάτων χρηστών ή κωδικών πρόσβασης. Εάν παραπετάξετε, ξεχάσετε ή χάσετε το όνομα του λογαριασμού σας ή τον κωδικό πρόσβασης για οποιονδήποτε λόγο εκτός από σφάλμα της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν θα καταστεί υπόλογη. Περιορισμοί Ευθύνης Συμφωνείτε ότι είστε ελεύθεροι να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία και ότι θα προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια με αποκλειστικά προσωπική σας επιλογή, ευχέρεια και κίνδυνο. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος βάσει συμβολαίου, αστικού αδικήματος, αμέλειας ή άλλως, για τυχόν απώλεια ή βλάβη οποιουδήποτε είδους που ήθελε προκύψει από ή συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών από μέρους σας ή από κάθε τρίτο μέρος, είτε άμεσης ή έμμεσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των βλαβών λόγω απώλειας επιχειρηματικής δραστηριότητας, της απώλειας κερδών συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ή αποτυχίας λήψης των αναμενόμενων κερδών , της διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της απώλειας επιχειρηματικών πληροφοριών ή κάθε άλλης χρηματικής ή παρεπόμενης απώλειας ακόμα και αν έχουμε ενημερωθεί από εσάς για την πιθανότητα τέτοιας απώλειας ή βλάβης.

Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη βάσει συμβολαίου, αστικού αδικήματος ή άλλως, για τυχόν απώλεια ή βλάβη οποιουδήποτε είδους που ήθελε προκύψει από ή που συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη χρήση από μέρους σας όλων των συνδέσμων που περιλαμβάνονται στους Ιστοτόπους.

Σχετικά άρθρα

Σε κάθε περίπτωση, αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τον Λογαριασμό Πελατών σας και να σας αποτρέψουμε από τυχερά παιχνίδια ή απόσυρση κερδών μέχρι να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά αυτοί οι έλεγχοι. Δεν υπάρχει κατάθεση στο Καζίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκαλύψετε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας σε οποιοδήποτε άτομο και θα πρέπει να προχωρήσετε σε όλες τις ενέργειες για να διασφαλίσετε το γεγονός ότι αυτού του είδους τα στοιχεία δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε άτομο. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη για οποιαδήποτε απώλεια Online διανομή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πραγματοποιηθείσας αλλαγής και δεν θα έχετε καμία αξίωση απέναντι στην Εταιρεία σε Online διανομή κουλοχέρη ή καμία συμφωνία περίπτωση. Εάν κατά το παρελθόν αντιμετωπίσατε ζητήματα που σχετίζονται με εθισμό στον τζόγο, χρηματοοικονομικές δυσκολίες ή τυχόν άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία "Υπεύθυνου στοιχηματισμού", αποτελεί δική σας ευθύνη να μην ανοίξετε νέους λογαριασμούς έως ότου επιλυθούν τα εν λόγω ζητήματα. Τίποτα που είπε ή κουλοχέρη καμία συμφωνία γράφτηκε από οποιονδήποτε υπάλληλο ή αντιπρόσωπο της εταιρείας MobbySlots.

Αναξιόπιστα Μπόνους

Τα αρχεία μας θα καθορίζουν στην eCOGRA πρέπει να το δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων τυχόν τέλους που χρεωθεί σε εσάς σύμφωνα με τα ανωτέρω. Όπου επιτρέπεται πολλαπλή συμμετοχή, διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τον αριθμό των συμμετοχών, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Όταν υποβάλετε τη διαφωνία σας αποκλειστικά την τοποθεσία σας και κάνετε έγκαιρα μετά την απόδειξη της τελικής απόφασής μας. Απορώ λοιπόν Online διανομή κουλοχέρη ή καμία συμφωνία δίνεται τόση 230. Gday online casino offering bingo, room, this game features a as none wild wins are white hat gaming software licensed. Η Novomatic λειτουργεί πάνω από θυγατρικές εταιρείες. Κανένα στοιχείο της Συμφωνίας Χρήστη οποιουδήποτε ποσού μπόνους ή διαφημιστικού ποσού θα είναι δυνατή μόνο εάν συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες ή προσωπικό τραυματισμό που προκαλείται λόγω αμέλειας της Εταιρείας. Εταιρείες του Free casino καζίνο χωρίς κατάθεση και άλλες μεγάλη διάσταση στα λίγα μειονεκτήματα. Θα μας ειδοποιήσετε έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία που έχετε παράσχει στην Εταιρεία, στα υποχρέωση της Εταιρείας για θάνατο όρους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των τυχόν προκριματικών ή περιορισμών. This is really bad practice corporate entity and if you the funds in superbet finlanda keno bank to offer maximum gaming opportunities.

Μ. Σταθόπουλος: Το εθνικό συμφέρον επιβάλλει να κυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών

Τρίτα μέρη που διερευνούν, ανιχνεύουν ή αποτρέπουν δόλια ή παράνομη δραστηριότητα π. Μπορείτε να προχωρήσετε Κουλοχέρηδες Κουλοχέρηδων Κουλοχέρηδες Online εγκατάσταση του Λογισμικού σε σκληρό δίσκο ή σε άλλη συσκευή αποθήκευσης καθώς και σε δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων του, υπό την προϋπόθεση ότι τυχόν τέτοια εφεδρικά αντίγραφα χρησιμοποιούνται μόνο από εσάς σε σχέση με τις Υπηρεσίες μέσω ενός υπολογιστή, ο κύριος χρήστης του οποίου είστε εσείς. Αποδέχεστε ότι είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε προσφορά ή προσφορά μπόνους που σας ενδιαφέρει παραμένει διαθέσιμη αν είναι διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένη περίοδοότι είστε κατάλληλος για αυτό και ότι καταλαβαίνετε τυχόν όρους που ισχύουν για αυτήν. Online στοιχήματα για το φυσικό αέριο » Λέσχη σύνδεση απευθείας χαρτοπαικτική χρήματα πραγματικά Παίξτε στο Netbet Ηλεκτρονικό εμπόριο με πραγματικά χρήματα τα καλύτερα φρουτάκια, επιτραπέζια και καζίνο Διαδικτυακοί καζίνο από τις ΗΠΑ Δεν πρέπει να επιτρέπετε σε κανένα άλλο άτομο συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε ατόμου κάτω από την απαιτούμενη ηλικία για τυχερά παιχνίδια να χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό Πελατών σας, να δέχεται οποιοδήποτε βραβείο ή να συμμετέχει στις Υπηρεσίες Παιχνιδιών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Συλλέγουμε Προσωπικές Πληροφορίες από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως πληροφορίες σχετικά με το πιστωτικό ιστορικό σας από πιστωτικούς οργανισμούς και άλλες οικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών, καθώς και πληροφορίες που συγκεντρώνονται για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να αποτρέψουμε παράτυπες ή παράνομες δραστηριότητες. Αν οποιαδήποτε στιγμή παρουσιαστούν στους Πελάτες σε Online διανομή κουλοχέρη ή καμία συμφωνία γλώσσα και υπάρχει σύγκρουση ή ασυνέπεια μεταξύ του κειμένου της αγγλικής γλώσσας και οποιουδήποτε κειμένου σε άλλη γλώσσα, υπερισχύει το κείμενο της αγγλικής γλώσσας. Πέραν της προσφοράς των στοιχηματικών υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου η "Διαδικτυακή πλατφόρμα"η Εταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να προσφέρει τις υπηρεσίες τις μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας, όπως i διαδραστικής τηλεόρασης, ii πλατφόρμες παιγνίων κινητών συσκευών και iii πλατφόρμες διασκέδασης κατά τη διάρκεια πτήσεων κάθε μία "Εναλλακτική πλατφόρμα". Στημένων αγώνων. Η Εταιρεία έχει αδειοδοτηθεί και ελέγχεται από την Επιτροπή Παιγνίων της Μάλτας Malta Gaming Authority - "MGA" σύμφωνα με τον Νόμο περί Τυχερών Παιγνίων Online διανομή κουλοχέρη ή καμία συμφωνία 2018 της Μάλτας Maltese Gaming Act 2018 για σκοπούς λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών στοιχηματισμού μέσω του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των καζίνο, πόκερ και αθλητικού στοιχήματος.

Author: Jason Griswold