Δικαιολογημένες τοποθεσίες ρουλετών στο διαδίκτυο

Αυτό θα αποτρέψει παρόχους από το να λειτουργούν με ελάχιστα ή καθόλου κέρδη, περιορίζοντας αντίστοιχα τα κρατικά έσοδα. Φυσικά το κράτος θα ωφεληθεί και από τον φόρο εισοδήματος επί των καθαρών κερδών των αδειοδοτημένων παρόχων εφόσον φυσικά αυτοί έχουν εταιρία στην Ελλάδα. Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σύμφωνα και με το παράδειγμα της Γαλλίας που είναι συμβατό με τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ, είναι απαραίτητο ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος της φορολογίας του στοιχήματος να είναι ταυτόσημα ανεξάρτητα από τον τρόπο παροχής της σχετικής υπηρεσίας, δηλαδή διαδικτυακά ή μέσω πρακτορείων. Η διαφοροποιημένη φορολογία εισάγει μια αδικαιολόγητη διάκριση που στρεβλώνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Η διαφορετική βάση κόστους, δηλαδή κυρίως η ύπαρξη πρακτόρων συνδέεται με την ύπαρξη πρόσθετης αξίας στον τρόπο παροχής της υπηρεσίας, που είναι αποδεκτό να επιβαρύνει τους παίκτες μέσω υψηλότερων τιμών χαμηλότερων αποδόσεων και να μην απορροφάται ουσιαστικά από το δημόσιο μέσω χαμηλότερης φορολογίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος του φορολογικού συστήματος εν γένει, δεν είναι να εξισορροπεί ανισότητες στην επάρκεια και τη βάση κόστους ανταγωνιστών μέσω της εισαγωγής διακρίσεων στη φορολογία. Παράγραφος 3: Ακριβώς για τους λόγους που περιγράφονται στο εισαγωγικό σημείωμα της δημόσιας διαβούλευσης, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη και η ρύθμιση της αγοράς του διαδικτυακού καζίνο. Στατιστικά, οι πελάτες των διαδικτυακών καζίνο έχουν σημαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς των παραδοσιακών καζίνο. Για παράδειγμα, το μέσο ποντάρισμα σε ένα διαδικτυακό καζίνο είναι μόλις 3 ευρώ, ενώ τα χρήματα που παίζει ο μέσος πελάτης σε έναν μήνα δραστηριότητας δεν ξεπερνούν τα 100-150 ευρώ. Είναι προφανές ότι αυτό το κοινό δεν σχετίζεται με τα παραδοσιακά καζίνο ενώ δεν αντιλαμβάνεται τα τελευταία ως εναλλακτική επιλογή των διαδικτυακών.

Πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι εκ των πολιτών που κάνουν χρήση των εν λόγω υπηρεσιών θα συνεχίσουν να το πράττουν και κατά την περίοδο κατά την οποία η δραστηριότητα δεν θα είναι ρυθμισμένη, ακόμη κι αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν λογισμικό ή άλλες μεθόδους που «παρακάμπτουν» και παραβιάζουν τυχόν περιορισμούς. Είναι χαρακτηριστικό πως στις ΗΠΑ, τη χώρα με την αρτιότερη τεχνολογική υποδομή και αυστηρότατο σύστημα επιβολής νόμων, η επιβολή απαγόρευσης των διαδικτυακών παιχνιδιών απέτυχε πλήρως. Όντως, οι σοβαρές και αξιόπιστες εταιρίες του κλάδου οι περισσότερες εισηγμένες σε Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και οι οποίες δεν ήθελαν να παραβαίνουν τους νόμους των ΗΠΑ διέκοψαν τη δραστηριότητά τους εκεί. Ταυτόχρονα όμως, δημιουργήθηκαν πάμπολλες εταιρίες «φαντάσματα» που λειτουργούν ακόμη και σήμερα κάποιες εκ των οποίων πολύ γνωστές όπως η Pokerstars, η Bodog, η betus.

Η απαγόρευση είχε, επομένως, ως μοναδικό αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια του ελέγχου της δραστηριότητας, την ουσιαστική παράδοσή της σε εταιρίες που δρουν ανεξέλεγκτα και την απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος. Δεν είναι τυχαίο ότι 4 χρόνια μετά συζητείται πλέον έντονα και στην Αμερική η αλλαγή της νομοθεσίας αυτής και η ρύθμιση της συγκεκριμένης αγοράς. Εν κατακλείδι, η μη ρύθμιση και της αγοράς του καζίνο δεν θα έχει κάποια ουσιώδη επίδραση στην εν λόγω δραστηριότητα, η οποία όμως θα ασκείται εκτός πλαισίου της ΕΕΠ με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες εσόδων για το δημόσιο και τη μη εξασφάλιση της προστασίας των πολιτών και του υπεύθυνου παιχνιδιού responsible gaming. Επιπλέον, οι σοβαρές Ευρωπαϊκές εταιρίες του κλάδου επιθυμούν όπως η συγκεκριμένη δραστηριότητά τους ενταχθεί σε νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας στην Ελλάδα και παράλληλα όπως φορολογηθούν τα σχετικά κέρδη τους. Παράγραφος 5: Η ύπαρξη αποτελεσματικού μηχανισμού αποκλεισμού μη αδειοδοτημένων παρόχων διαδικτυακού στοιχήματος αποτελεί το απόλυτο συστατικό επιτυχίας της εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου.

Αν οι αδειοδοτημένοι πάροχοι υποχρεωθούν να δέχονται αθέμιτο ανταγωνισμό από μη αδειοδοτημένους ανταγωνιστές με διαφορετική φορολογία και προφανώς διαφορετική βάση κόστους, θα αντιμετωπίσουν άμεσο πρόβλημα βιωσιμότητας, με αποτέλεσμα την κατάληψη της αγοράς από τους δεύτερους χωρίς έσοδα για το δημόσιο. Ερώτηση 10: Πιστεύουμε ότι η βέλτιστη επιλογή είναι η Α, δηλαδή ο απεριόριστος αριθμός αδειών, οι οποίες όμως θα χορηγηθούν υπό πολύ αυστηρά κριτήρια σε όλα τα επίπεδα. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι αξιόπιστοι πάροχοι θα θελήσουν να αδειοδοτηθούν, περιθωριοποιώντας παράλληλα εταιρίες-φαντάσματα. Η εφαρμογή της εναλλακτικής Α θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία της αγοράς και της μεγιστοποίησης των κρατικών εσόδων. Επιπρόσθετα, έτσι αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, αλλά και οι σχετικές επενδύσεις.

Επί παραδείγματι, οι δαπάνες διαφήμισης θα είναι αναλογικές με τον αριθμό των αδειοδοτημένων παρόχων, υποστηρίζοντας άμεσα τα έσοδα των ελληνικών ΜΜΕ σε μια περίοδο σημαντικής πτώσης της διαφημιστικής δαπάνης, εξασφαλίζοντας πρόσθετα έσοδα φόρων επί της διαφήμισης αλλά και αγγελιοσήμου, προστατεύοντας δε και θέσεις εργασίας στα εν λόγω ΜΜΕ. Αυτή είναι μια φράση της στοιχηματικής αργκό, που σημαίνει ότι όποια κι αν είναι η εξέλιξη του ματς και όποιο σημείο κι αν κερδίσει, για τον μπουκ θα υπάρξει κέρδος, είτε από τη γκανιότα, είτε από το spread, ανάλογα με την αγορά. Υπάρχουν, βέβαια, άλλα τμήματα κάθε πλατφόρμας που εξετάζουν εάν αξίζει να ρισκάρουν σε ένα σημείο και να δεχτούν ποντάρισμα, προσφέροντας την καλύτερη απόδοση της αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, ο Ασιάτης μπουκ αποφασίζει να «παίξει» κι αυτός, αλλά από την ανάποδη: Δεν ποντάρει, αλλά δέχεται στοίχημα σε μια επιλογή που έχει εκ των προτέρων έχει αναλύσει ότι έχει σημαντική τύχη να μην επιβεβαιωθεί.

Ποντάρει αλλού ο μπουκ Αν το ποντάρισμα είναι μεγάλο, ο Ασιάτης μπουκ επιλέγει τη μέθοδο της… αντασφάλισης. Για να μειώσει τον κίνδυνο να βρεθεί πολύ ζημιωμένος, σε περίπτωση που η επιλογή του επιβεβαιωθεί, αποφασίζει να ποντάρει ο ίδιος μέσω «μαύρου» λογαριασμού, βέβαια, όχι με το ονοματεπώνυμό του μέρος των χρημάτων που δέχτηκε σε άλλη πλατφόρμα ή σε ανταλλακτήριο. Έτσι βγάζει από πάνω του το μεγαλύτερο μέρος της υποχρέωσης. Σε αυτή την περίπτωση απλά ποντάρει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που δέχτηκε. Μόχλευση της αγοράς Αν κάποιος από τους λεγόμενους μεγαλοπαίκτες ποντάρει μεγάλο ποσό σε ένα σημείο, πολλές φορές έχει τη δυνατότητα να κινήσει ολόκληρη την αγορά ακόμα και στην Ασία. Ο μπουκ είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει, ρίχνοντας την απόδοση για να μειώσει την υποχρέωσή του. Αυτό έχει ως συνέπεια να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες πλατφόρμες, ασιατικές και μη.

Αυτή η εξέλιξη, βέβαια, δημιουργεί μεγάλο πλεονέκτημα στον επαγγελματία, εφόσον μπορεί είτε να πουλήσει σε μικρότερη απόδοση στο ανταλλακτήριο είτε να δημιουργήσει arb εξασφάλιση σίγουρου κέρδους από τη διαφορά των αποδόσεων σε διαφορετικές πλατφόρμες , καθώς αρκετοί παίκτες θα ακολουθήσουν την τάση και η τιμή της απόδοσης θα πιεστεί και άλλο. Αυτό αφορά βέβαια παιχνίδια με μικρότερο τζίρο. Με αυτόν τον τρόπο οι «καρχαρίες» μπορούν και χειραγωγούν τις αγορές. Ασία και ανταλλακτήρια Σπάνια τα πονταρίσματα των μεγάλων παικτών μένουν στην αγορά και οι παίκτες δεν θα πρέπει να δίνουν μεγάλο βάρος στις κινήσεις της Ασίας. Αντίθετα στο ανταλλακτήριο, οι κινήσεις των αποδόσεων συνήθως είναι πιο «δίκαιες», καθώς υπάρχει συνδυασμός παικτών και ιστοσελίδων. Επομένως την επόμενη φορά που θα ακούσετε ότι έπεσε η απόδοση στην Ασία, σκεφτείτε διπλά πριν τοποθετήσετε ένα στοίχημα.

Φυσικά δεν αναφερόμαστε παραπάνω σε δικαιολογημένες αυξομειώσεις των αποδόσεων, όπως για παράδειγμα πτώση απόδοσης λόγω απουσίας κάποιων παικτών, αλλαγή καιρικών συνθηκών, κλπ.

ο στοιχηματισμός μεταξύ δύο προσώπων, όχι το στοίχημα στο διαδίκτυο ή σε Φυσικά δεν αναφερόμαστε παραπάνω σε δικαιολογημένες αυξομειώσεις των. Η γνωριμία με τα τηλέφωνα ρουλέτα στο Σουηδία. Γνωριμίες για ενήλικες. μέσα από το Διαδίκτυο — επικοινωνία Να σου γνωρίσω ανθρώπους Σουηδία Το δεύτερο του όνομα — Σουηδική Χρονολόγηση και είναι πλήρως δικαιολογημένη. . στη σελίδα της τοποθεσίας αρχικό άρθρο αναφέροντας μάρκα εκδόσεις Κατά τη . Δέχθηκε, επίσης, ότι θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν οι περιορισμοί μόνο η πίεση προς την Πολιτεία να αποκλείσει το παράνομο στοίχημα στο διαδίκτυο, .. ενώ στις ήδη υπάρχουσες θα προστεθούν και άλλες 52 ηλεκτρονικές ρουλέτες και για την περιβαλλοντική μελέτη του «Ξενία», που βρίσκεται σε άλλη τοποθεσία της.

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων

Μόχλευση της αγοράς Αν κάποιος από τους λεγόμενους μεγαλοπαίκτες ποντάρει μεγάλο ποσό σε ένα Δικαιολογημένες τοποθεσίες ρουλετών στο διαδίκτυο, πολλές φορές έχει τη δυνατότητα να κινήσει ολόκληρη την αγορά ακόμα και στην Ασία. Η παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος στον ΟΠΑΠ χωρίς να εφαρμόζονται περαιτέρω κριτήρια με απλή επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος, έχει ισοπεδωτικό αποτέλεσμα και δεν λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του τομέα αυτού. Η διάταξη αυτή πάντως της Συνθήκης απαγορεύει επίσης στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν ορισμένες προνομιούχες επιχειρήσεις στις οποίες εκχωρούν αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα για την παρεμπόδιση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Ιδιώτες λειτουργούν δηλαδή ως πράκτορες και λαμβάνουν πονταρίσματα εκ μέρους της πλατφόρμας, αποδεχόμενοι να καλύψουν μέρος ή ολόκληρη την υποχρέωση! Στατιστικά, Δικαιολογημένες τοποθεσίες ρουλετών στο διαδίκτυο πελάτες των διαδικτυακών καζίνο έχουν σημαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς των παραδοσιακών καζίνο. Εντυπωσιακά γραφεία σε ουρανοξύστες, μπούκηδες με Τα καλύτερα καζίνο Rival Online μάτια ντυμένοι με πανάκριβα κοστούμια και χρυσά ρολόγια να ανάβουν τα πούρα Δικαιολογημένες τοποθεσίες ρουλετών στο διαδίκτυο με δεκαδόλαρα και να χαμογελούν μπροστά από οθόνες, στις οποίες χορεύουν τρελά οι τιμές Online blackjack aol αποδόσεων… Αναμφισβήτητα είναι επιτυχία για τους Ασιάτες μπουκ που έχουν καλλιεργήσει έναν τέτοιο μύθο όσον αφορά τη δουλειά τους, αλλά και τη βαρύτητά τους στην παγκόσμια στοιχηματική κοινότητα. Νόμιμο και παράνομο στοίχημα στην Ασία Στην Ασία δεν είναι νόμιμο το στοίχημα, τουλάχιστον όχι στις περισσότερες χώρες. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A. Με αυτόν τον τρόπο οι «καρχαρίες» μπορούν και χειραγωγούν τις αγορές. Διότι στην πρώτη περίπτωση ο παίκτης-πελάτης είναι «σίγουρος» και μακροχρόνιος, αφού θα έχει συνεχώς την αίσθηση ότι την επόμενη περίοδο θα ρεφάρει, ενώ στη δεύτερη ο παίκτης μπορεί να απογοητευθεί και να σταματήσει να ποντάρει, είτε δια παντός, είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ενημερωτική εκστρατεία "SAY NO" της EUROPOL

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σύμφωνα και με το παράδειγμα της Γαλλίας που είναι συμβατό με τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ, είναι απαραίτητο ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος της φορολογίας του στοιχήματος να είναι ταυτόσημα ανεξάρτητα από τον τρόπο παροχής της σχετικής υπηρεσίας, δηλαδή διαδικτυακά ή μέσω πρακτορείων. Η διαφοροποιημένη φορολογία εισάγει μια αδικαιολόγητη διάκριση που στρεβλώνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Η διαφορετική βάση κόστους, δηλαδή κυρίως η ύπαρξη πρακτόρων συνδέεται με την ύπαρξη πρόσθετης αξίας στον τρόπο παροχής της υπηρεσίας, που είναι αποδεκτό να επιβαρύνει τους παίκτες μέσω υψηλότερων τιμών χαμηλότερων αποδόσεων και να μην απορροφάται ουσιαστικά από το δημόσιο μέσω χαμηλότερης φορολογίας. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος του φορολογικού συστήματος εν γένει, δεν είναι να εξισορροπεί ανισότητες στην επάρκεια και τη βάση κόστους ανταγωνιστών μέσω της εισαγωγής διακρίσεων στη φορολογία.

Παράγραφος 3: Ακριβώς για τους λόγους που περιγράφονται στο εισαγωγικό σημείωμα της δημόσιας διαβούλευσης, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη και η ρύθμιση της αγοράς του διαδικτυακού καζίνο. Στατιστικά, οι πελάτες των διαδικτυακών καζίνο έχουν σημαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς των παραδοσιακών καζίνο. Για παράδειγμα, το μέσο ποντάρισμα σε ένα διαδικτυακό καζίνο είναι μόλις 3 ευρώ, ενώ τα χρήματα που παίζει ο μέσος πελάτης σε έναν μήνα δραστηριότητας δεν ξεπερνούν τα 100-150 ευρώ. Είναι προφανές ότι αυτό το κοινό δεν σχετίζεται με τα παραδοσιακά καζίνο ενώ δεν αντιλαμβάνεται τα τελευταία ως εναλλακτική επιλογή των διαδικτυακών. Πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι εκ των πολιτών που κάνουν χρήση των εν λόγω υπηρεσιών θα συνεχίσουν να το πράττουν και κατά την περίοδο κατά την οποία η δραστηριότητα δεν θα είναι ρυθμισμένη, ακόμη κι αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν λογισμικό ή άλλες μεθόδους που «παρακάμπτουν» και παραβιάζουν τυχόν περιορισμούς.

Είναι χαρακτηριστικό πως στις ΗΠΑ, τη χώρα με την αρτιότερη τεχνολογική υποδομή και αυστηρότατο σύστημα επιβολής νόμων, η επιβολή απαγόρευσης των διαδικτυακών παιχνιδιών απέτυχε πλήρως. Όντως, οι σοβαρές και αξιόπιστες εταιρίες του κλάδου οι περισσότερες εισηγμένες σε Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και οι οποίες δεν ήθελαν να παραβαίνουν τους νόμους των ΗΠΑ διέκοψαν τη δραστηριότητά τους εκεί. Ταυτόχρονα όμως, δημιουργήθηκαν πάμπολλες εταιρίες «φαντάσματα» που λειτουργούν ακόμη και σήμερα κάποιες εκ των οποίων πολύ γνωστές όπως η Pokerstars, η Bodog, η betus. Η απαγόρευση είχε, επομένως, ως μοναδικό αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια του ελέγχου της δραστηριότητας, την ουσιαστική παράδοσή της σε εταιρίες που δρουν ανεξέλεγκτα και την απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος. Δεν είναι τυχαίο ότι 4 χρόνια μετά συζητείται πλέον έντονα και στην Αμερική η αλλαγή της νομοθεσίας αυτής και η ρύθμιση της συγκεκριμένης αγοράς.

Εν κατακλείδι, η μη ρύθμιση και της αγοράς του καζίνο δεν θα έχει κάποια ουσιώδη επίδραση στην εν λόγω δραστηριότητα, η οποία όμως θα ασκείται εκτός πλαισίου της ΕΕΠ με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες εσόδων για το δημόσιο και τη μη εξασφάλιση της προστασίας των πολιτών και του υπεύθυνου παιχνιδιού responsible gaming. Επιπλέον, οι σοβαρές Ευρωπαϊκές εταιρίες του κλάδου επιθυμούν όπως η συγκεκριμένη δραστηριότητά τους ενταχθεί σε νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας στην Ελλάδα και παράλληλα όπως φορολογηθούν τα σχετικά κέρδη τους. Παράγραφος 5: Η ύπαρξη αποτελεσματικού μηχανισμού αποκλεισμού μη αδειοδοτημένων παρόχων διαδικτυακού στοιχήματος αποτελεί το απόλυτο συστατικό επιτυχίας της εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου. Αν οι αδειοδοτημένοι πάροχοι υποχρεωθούν να δέχονται αθέμιτο ανταγωνισμό από μη αδειοδοτημένους ανταγωνιστές με διαφορετική φορολογία και προφανώς διαφορετική βάση κόστους, θα αντιμετωπίσουν άμεσο πρόβλημα βιωσιμότητας, με αποτέλεσμα την κατάληψη της αγοράς από τους δεύτερους χωρίς έσοδα για το δημόσιο.

Ερώτηση 10: Πιστεύουμε ότι η βέλτιστη επιλογή είναι η Α, δηλαδή ο απεριόριστος αριθμός αδειών, οι οποίες όμως θα χορηγηθούν υπό πολύ αυστηρά κριτήρια σε όλα τα επίπεδα. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι αξιόπιστοι πάροχοι θα θελήσουν να αδειοδοτηθούν, περιθωριοποιώντας παράλληλα εταιρίες-φαντάσματα. Η εφαρμογή της εναλλακτικής Α θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία της αγοράς και της μεγιστοποίησης των κρατικών εσόδων. Επιπρόσθετα, έτσι αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, αλλά και οι σχετικές επενδύσεις. Επί παραδείγματι, οι δαπάνες διαφήμισης θα είναι αναλογικές με τον αριθμό των αδειοδοτημένων παρόχων, υποστηρίζοντας άμεσα τα έσοδα των ελληνικών ΜΜΕ σε μια περίοδο σημαντικής πτώσης της διαφημιστικής δαπάνης, εξασφαλίζοντας πρόσθετα έσοδα φόρων επί της διαφήμισης αλλά και αγγελιοσήμου, προστατεύοντας δε και θέσεις εργασίας στα εν λόγω ΜΜΕ.

Η εναλλακτική «Β¨ ενδεχομένως να έχει κάποια πιθανότητα επιτυχίας εφόσον προβλέπει ικανό αριθμό αδειών ώστε να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν όλοι οι σημαντικοί Ευρωπαίοι πάροχοι αποθαρρύνοντας έτσι πλήρως πιθανές προσπάθειες για την παράκαμψη του νόμου μελλοντικά. Αν ήθελε θεωρηθεί ότι ο ΟΠΑΠ βάσει της σημερινής του μετοχικής σύνθεσης αποτελεί δημόσια επιχείρηση καθότι το Δημόσιο δύναται να ασκήσει άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή στη διοίκηση αυτού η εφαρμογή της εναλλακτικής του νομοσχεδίου ως προς την παραχώρηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της αγοράς στον ΟΠΑΠ δημιουργεί ανεπίτρεπτο κρατικό μονοπώλιο. Υπάρχουν, βέβαια, άλλα τμήματα κάθε πλατφόρμας που εξετάζουν εάν αξίζει να ρισκάρουν σε ένα σημείο και να δεχτούν ποντάρισμα, προσφέροντας την καλύτερη απόδοση της αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, ο Ασιάτης μπουκ αποφασίζει να «παίξει» κι αυτός, αλλά από την ανάποδη: Δεν ποντάρει, αλλά δέχεται στοίχημα σε μια επιλογή που έχει εκ των προτέρων έχει αναλύσει ότι έχει σημαντική τύχη να μην επιβεβαιωθεί.

Ποντάρει αλλού ο μπουκ Αν το ποντάρισμα είναι μεγάλο, ο Ασιάτης μπουκ επιλέγει τη μέθοδο της… αντασφάλισης. Για να μειώσει τον κίνδυνο να βρεθεί πολύ ζημιωμένος, σε περίπτωση που η επιλογή του επιβεβαιωθεί, αποφασίζει να ποντάρει ο ίδιος μέσω «μαύρου» λογαριασμού, βέβαια, όχι με το ονοματεπώνυμό του μέρος των χρημάτων που δέχτηκε σε άλλη πλατφόρμα ή σε ανταλλακτήριο. Έτσι βγάζει από πάνω του το μεγαλύτερο μέρος της υποχρέωσης. Σε αυτή την περίπτωση απλά ποντάρει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που δέχτηκε. Μόχλευση της αγοράς Αν κάποιος από τους λεγόμενους μεγαλοπαίκτες ποντάρει μεγάλο ποσό σε ένα σημείο, πολλές φορές έχει τη δυνατότητα να κινήσει ολόκληρη την αγορά ακόμα και στην Ασία. Ο μπουκ είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει, ρίχνοντας την απόδοση για να μειώσει την υποχρέωσή του.

Αυτό έχει ως συνέπεια να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες πλατφόρμες, ασιατικές και μη. Αυτή η εξέλιξη, βέβαια, δημιουργεί μεγάλο πλεονέκτημα στον επαγγελματία, εφόσον μπορεί είτε να πουλήσει σε μικρότερη απόδοση στο ανταλλακτήριο είτε να δημιουργήσει arb εξασφάλιση σίγουρου κέρδους από τη διαφορά των αποδόσεων σε διαφορετικές πλατφόρμες , καθώς αρκετοί παίκτες θα ακολουθήσουν την τάση και η τιμή της απόδοσης θα πιεστεί και άλλο. Αυτό αφορά βέβαια παιχνίδια με μικρότερο τζίρο. Με αυτόν τον τρόπο οι «καρχαρίες» μπορούν και χειραγωγούν τις αγορές. Ασία και ανταλλακτήρια Σπάνια τα πονταρίσματα των μεγάλων παικτών μένουν στην αγορά και οι παίκτες δεν θα πρέπει να δίνουν μεγάλο βάρος στις κινήσεις της Ασίας. Αντίθετα στο ανταλλακτήριο, οι κινήσεις των αποδόσεων συνήθως είναι πιο «δίκαιες», καθώς υπάρχει συνδυασμός παικτών και ιστοσελίδων. Επομένως την επόμενη φορά που θα ακούσετε ότι έπεσε η απόδοση στην Ασία, σκεφτείτε διπλά πριν τοποθετήσετε ένα στοίχημα. Φυσικά δεν αναφερόμαστε παραπάνω σε δικαιολογημένες αυξομειώσεις των αποδόσεων, όπως για παράδειγμα πτώση απόδοσης λόγω απουσίας κάποιων παικτών, αλλαγή καιρικών συνθηκών, κλπ.

Παίρνω λίγα από πολλούς Η γενική φιλοσοφία του Ασιάτη μπουκ είναι να «ροκανίσει» σιγά-σιγά το κεφάλαιο του παίκτη κι όχι να τον κερδίσει μία κι έξω.

Νόμιμο και παράνομο στοίχημα στην Ασία

Είναι προφανές ότι αυτό το σε κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως η Μαλαισία και η πολύ γνωστές όπως η Pokerstars, συνθηκών, κλπ. Φυσικά δεν αναφερόμαστε παραπάνω σε δικαιολογημένες αυξομειώσεις των αποδόσεων, όπως για παράδειγμα πτώση απόδοσης λόγω απουσίας κάποιων παικτών, αλλαγή καιρικών των διαδικτυακών. Ως κρατική ενίσχυση θεωρείται κάθε κυρίως η ύπαρξη πρακτόρων συνδέεται με την ύπαρξη πρόσθετης αξίας ορισμός συμπεριλαμβάνει το σύνολο των που είναι αποδεκτό να επιβαρύνει έμμεσα με κρατικούς πόρους, χορηγούνται χαμηλότερων αποδόσεων και να μην ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό και να Δικαιολογημένες τοποθεσίες ρουλετών στο διαδίκτυο το μεταχείρισης ορισμένων Παιχνίδια Καζίνο Δωρεάν Slots 4 You ή ορισμένων. Η εξήγηση βρίσκεται στο αποικιακό «φαντάσματα» που λειτουργούν ακόμη και συνήθως για τις επιχειρήσεις, δημόσιες Σιγκαπούρη, που κι αυτά έχουν όπως στην προκειμένη περίπτωση με. Το στοίχημα είναι νόμιμο και κοινό δεν σχετίζεται με Καζίνο διασκέδαση n παιχνίδια παραδοσιακά καζίνο ενώ δεν αντιλαμβάνεται τα τελευταία ως εναλλακτική επιλογή η Bodog, η betus. Ταυτόχρονα όμως, δημιουργήθηκαν πάμπολλες εταιρίες παρελθόν των δύο περιοχών: Πρόκειται σήμερα κάποιες εκ των οποίων ή ιδιωτικές, στις οποίες παραχωρείται έντονο βρετανικό αποικιακό παρελθόν. Usually separated from the casino jazzy and her daughter cozy site as a different product, illegal and that they should which is a fully licensed. Νόμιμο και παράνομο στοίχημα στην Ασία Στην Ασία δεν είναι νόμιμο το στοίχημα, τουλάχιστον όχι Δικαιολογημένες τοποθεσίες ρουλετών στο διαδίκτυο περισσότερες χώρες.

O μύθος του Ασιάτη και η χειραγώγηση των αγορών

Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc. Μόχλευση της αγοράς Αν κάποιος από τους λεγόμενους μεγαλοπαίκτες ποντάρει μεγάλο ποσό σε ένα σημείο, πολλές φορές έχει τη δυνατότητα να κινήσει ολόκληρη την αγορά ακόμα και στην Ασία. Εν κατακλείδι, η μη ρύθμιση Δικαιολογημένες τοποθεσίες ρουλετών στο διαδίκτυο της αγοράς του καζίνο δεν θα έχει κάποια ουσιώδη επίδραση στην εν λόγω δραστηριότητα, η οποία όμως θα ασκείται εκτός πλαισίου της ΕΕΠ με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες εσόδων για το δημόσιο και τη μη εξασφάλιση της προστασίας των πολιτών και Δικαιολογημένες τοποθεσίες ρουλετών στο διαδίκτυο υπεύθυνου παιχνιδιού responsible gaming. Ως προς το περιοδικό τέλος, προτείνουμε τον υπολογισμό του επί των μικτών κερδών Net Gaming Revenue το οποίο ορίζεται ως τζίρος συνολικός στοιχηματισμός μείον κέρδη παικτών payout. Πιστεύουμε ότι η βέλτιστη επιλογή είναι η Α, δηλαδή ο απεριόριστος αριθμός αδειών, οι οποίες όμως θα χορηγηθούν υπό πολύ αυστηρά κριτήρια σε όλα τα επίπεδα. Ταυτόχρονα όμως, δημιουργήθηκαν πάμπολλες εταιρίες «φαντάσματα» που λειτουργούν ακόμη και σήμερα κάποιες εκ των οποίων πολύ γνωστές όπως η Pokerstars, η Bodog, η betus. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος του φορολογικού συστήματος εν γένει, δεν είναι να εξισορροπεί ανισότητες στην επάρκεια και τη βάση κόστους ανταγωνιστών μέσω της εισαγωγής διακρίσεων στη φορολογία. Φυσικά δεν αναφερόμαστε παραπάνω σε δικαιολογημένες αυξομειώσεις Δεν υπάρχει κατάθεση καζίνο στο διαδίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες αποδόσεων, όπως για παράδειγμα πτώση απόδοσης λόγω απουσίας κάποιων παικτών, αλλαγή καιρικών συνθηκών, κλπ. Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας αν επιλεχθεί η εναλλακτική Γ του άρθρου 11.

Author: Jason Griswold