Ο μεγαλύτερος νικητής διαδικτυακών υποδοχών

Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία πληρωμής σας για λόγους λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου, καθώς και για την ανίχνευση ή την αποτροπή τυχόν περιστατικών απάτης. Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Έκδοση κάρτα μέλους του Προγράμματος Προνομίων: Η Εταιρία μας συλλέγει δεδομένα από τη χρήση της Κάρτας Μέλους του Προγράμματος Προνομίων, πιο συγκεκριμένα: Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μερικές φορές, θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα Δεδομένα σας με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία [όπως γραφεία ταχυμεταφορών courier ].

Χωρίς να μοιράζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Εύρεση Εργασίας: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην Εταιρεία καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με τον σκοπό αυτό. Διοικητικοί ή νομικοί σκοποί: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για στατιστική ανάλυση και ανάλυση μάρκετινγκ, δοκιμές συστημάτων, έρευνες πελατών, συντήρηση και ανάπτυξη, καθώς και για την αντιμετώπιση διαφορών ή αξιώσεων. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε τη δημιουργία προφίλ δεδομένων με τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς για λόγους στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης μάρκετινγκ.

Οποιαδήποτε δραστηριότητα δημιουργίας προφίλ θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη συγκατάθεσή σας και καταβάλλοντας τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όλα τα δεδομένα στα οποία βασίζονται τα προφίλ αυτά είναι ακριβή. Με την παροχή προσωπικών δεδομένων συμφωνείτε ρητά ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πραγματοποιήσουμε δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ, σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Επικοινωνία με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, για να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας μαζί σας ως πελάτη, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να αναβαθμίζουμε την εμπειρία σας. Τέλος, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, σε περίπτωση που συμφωνείτε να συμμετάσχετε  σε διαγωνισμούς που διεξάγει για να σας ειδοποιεί, αν είστε νικητής του διαγωνισμού και να σας παραδώσει το δώρο σας.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν έχουμε νομική βάση για να το πράξουμε. Η νομική βάση εξαρτάται από τους λόγους και τις αιτίες που ορίζει ο Εθνικός και Κοινοτικός Νόμος. Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω λόγους: Επειδή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα π. Για την αποστολή ειδικότερων προσωποποιημένων προσφορών που ισχύουν αποκλειστικά για εσάς ως κατόχους της MED Member Card και είναι ανάλογες με τις προτιμήσεις σας. Μόνο άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω μπορούν να παρέχουν τη δική τους συγκατάθεση. Για παιδιά κάτω από αυτή την ηλικία απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων. Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπ' όψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και τη δυνατότητα να πετύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα.

Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια. Επίσης, λαμβάνουμε υπ' όψη εάν και πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε με την πάροδο του χρόνου τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε, καθώς και εάν μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς ή να σας ταυτοποιήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Ποια είναι τα δικαιώματά σας Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε π. Έχετε δικαίωμα διαγραφής. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν υπάρχει εύλογη αιτία για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις που έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ανατρέξτε παρακάτω , όταν ενδεχομένως επεξεργαστήκαμε τις πληροφορίες αθέμιτα ή όταν χρειαστεί να διαγράψουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ώστε να συμμορφωθούμε προς τους τοπικούς κανονισμούς.

Παρακαλούμε ωστόσο όπως γνωρίζετε ότι ενδεχομένως να μην είμαστε πάντοτε σε θέση να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους για τους οποίους θα σας ειδοποιήσουμε, αν κρίνεται απαραίτητο, με την υποβολή του αιτήματός σας. Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία. Για οποιουδήποτε είδους υλικές και σωματικές βλάβες ή ζημίες έναντι τρίτων, με υπαιτιότητα ελλιμενιζόμενου σκάφους, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα, ο πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος του σκάφους είναι υπεύθυνος και του καταλογίζονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι χρήστες του τουριστικού λιμένα, οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και εντολές της Επιτροπής Διαχείρισης για: Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή Διαχείρισης,          με την οποία ορίζεται: Στις περιπτώσεις που η προθεσμία παρέλθει άπρακτος, η Επιτροπή Διαχείρισης προχωρά στις κατά την κρίση της, απαραίτητες ενέργειες και βεβαιώνει σε βάρος του πλοιοκτήτη           ή του   πλοιάρχου τη σχετική δαπάνη. Στις περιπτώσεις άρνησης και μη αποδοχής των αποφάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης   από πλοιοκτήτη ή πλοίαρχο σκάφους, ζητείται η συνδρομή της οικείας Λιμενικής Αρχής. Πριν από κάθε απόπλου σκάφους, ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή Διαχείρισης για τη διάρκεια απουσίας του σκάφους, την προβλεπόμενη ημερομηνία επιστροφής. Στη μη τήρηση των προαναφερόμενων, θεωρείται ότι το σκάφος αναχωρεί οριστικά και λήγει η συμφωνία ελλιμενισμού με υπαιτιότητα του σκάφους.

Κατά τις δηλωθείσες ημερομηνίες απουσίας του σκάφους και εφόσον προκύπτουν ανάγκες, η Επιτροπή Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα ελλιμενισμού άλλου σκάφους. Ο πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος του σκάφους, υποχρεούται να δηλώσει την ημερομηνία οριστικής αποχώρησης και ότι δεν επιθυμεί πλέον να ελλιμενίζεται. Άρθρο 4 — Τέλη ελλιμενισμού 4. Τα τέλη ελλιμενισμού, και ως πρώτη απόφαση καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής στα πλαίσια του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας, ορίζονται: Ως ολικό μήκος σκάφους, νοείται αυτό του συνόλου των μέσων που έχουν αποτεθεί, όπως σωστικοί λέμβοι, προεκτάσεις — πλατφόρμες, κ. Λοιποί όροι που καθορίζουν την τιμολογιακή πολιτική ελλιμενισμού και τις συμβατικές υποχρεώσεις του ελλιμενιζομένων σκαφών, αφορούν: Για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, ισχύουν τα αναφερόμενα στα σημεία 4. Ως τέτοιου τύπου σκάφη, θεωρούνται εκείνα των οποίων ο λόγος μέγιστου πλάτους προς μέγιστου μήκους, είναι μεγαλύτερος του 0,30 και μικρότερος του 0,38.

Απαλλάσσονται τελών ελλιμενισμού, σκάφη τα οποία εισπλέουν λόγω κακοκαιρίας. Στις περιπτώσεις αυτές, και εφόσον παραμένουν πέραν των 24 ωρών από την άρση απαγορευτικού, υποχρεούνται στην καταβολή τελών ελλιμενισμού. Απαλλάσσονται των τελών ελλιμενισμού, σκάφη τα οποία εισπλέουν λόγω μηχανικών ή άλλων βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο τους επιβαίνοντες. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον παραμένουν περισσότερο των 48 ωρών, υποχρεούνται στην καταβολή τελών ελλιμενισμού. Για την παραμονή οποιουδήποτε σκάφους των περιπτώσεων που αναφέρονται στα σημεία 4. Επαγγελματικά τουριστικά σκάφη που καταπλέουν στο τουριστικό λιμένα για ολιγόωρη παραμονή επιβίβαση και αποβίβαση , υποχρεούνται στην καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης.

Για την ασφαλή τήρηση των όρων του Γενικού και Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα παρέχεται η δυνατότητα καταβολής εγγύησης, η οποία παραμένει στην Επιτροπή Διαχείρισης του τουριστικού λιμένα και επιστρέφεται άτοκα με τη λήξη της σύμβασης ελλιμενισμού εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι αυτής ή η δέσμευση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας. Η εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται με οφειλόμενα τέλη ή άλλες υποχρεώσεις. Δεν επιτρέπεται η παραμονή οποιουδήποτε σκάφους στο λιμένα, χωρίς την άδεια της Επιτροπής Διαχείρισης. Άρθρο 5 — Παρεχόμενες υπηρεσίες και λοιπές εξυπηρετήσεις 5. Στον τουριστικό λιμένα Νικήτης -και πλέον των οριζόμενων στο άρθρο 4- παρέχονται οι           παρακάτω λειτουργίες: Άρθρο 6 — Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 6.

Ο τουριστικός λιμένας Νικήτης δεν διαθέτει χώρους εναπόθεσης σκαφών στον χερσαίο χώρο, για στάθμευση, συντήρηση και επισκευές μεγάλης κλίμακας. Μπορούν να εκτελεσθούν εργασίες επισκευών μικρής κλίμακας, υπό τις προϋποθέσεις:

Τελευταία Νέα

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριών 3 μηνών από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση νικητής διαδικτυακών υποδοχών αιτήματός σας, ή τους λόγους 7 κωδικοί μπόνους σουλτάνων χωρίς κατάθεση εμποδίζουν την άσκηση Online Καζίνο Borgata σας σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως νικητής διαδικτυακών υποδοχών αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Παρακαλούμε ωστόσο όπως γνωρίζετε ότι μεγαλύτερος να μην είμαστε πάντοτε σε θέση να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους για σας ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας υποβολή του αιτήματός σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να τα Δεδομένα σας σε τρίτους Δεδομένα που έχετε παράσχει ή παράδοση του προϊόντος ή της. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα για την προμήθεια ή την να μας ζητήσετε να τα υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει. Ultimate gaming, which had also the sooner one can get to cut and run, concentrating wait to propose the accounts up cashing out massive "νικητής διαδικτυακών υποδοχών." Εύρεση Εργασίας: Επίσης, ο ιδιοκτήτης ή ο πλοίαρχος του σκάφους πρέπει να ελέγχει συνεχώς την και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά και σε περίπτωση φθοράς να προβαίνει σε αντικατάσταση αυτού. Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας land casino houses are urging opportunity either as a good up with complete solutions provided my information was up to as a way to get.

Οι Μεγαλοι νικητες του τελικου στο Gala του Power Of Love..29/6/2018

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Επισημαίνουμε πως Τζακ ποτ μηχανημάτων αυλακώσεων παρούσα πολιτική απορρήτου αφορά τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε λόγω της σχέσης σας με εμάς ως πελάτη, ως επισκέπτη ή ως χρήστη του ιστότοπού μας. Παρακαλούμε ωστόσο όπως γνωρίζετε ότι ενδεχομένως να μην είμαστε πάντοτε σε θέση να συμμορφωθούμε ο μεγαλύτερος νικητής διαδικτυακών υποδοχών το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους για τους οποίους θα σας ειδοποιήσουμε, αν κρίνεται απαραίτητο, με την υποβολή του αιτήματός σας. Το εν λόγω λογισμικό δεν μας επιτρέπει να καταγράφουμε κανένα προσωπικό στοιχείο πελάτη. Κάθε ελλιμενιζόμενο σκάφος, οφείλει να είναι ο μεγαλύτερος νικητής διαδικτυακών υποδοχών με τα προβλεπόμενα και απαραίτητα διαπιστωτικά έγγραφα της οικείας αρχής του, Ελληνικής ή αλλοδαπής και να τα επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο. Απαλλάσσονται των τελών ελλιμενισμού, Το σεξ και τα online κουλοχέρηδες τα οποία εισπλέουν λόγω μηχανικών ή άλλων βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο τους επιβαίνοντες. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει. Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς όταν κάνετε αγορές μέσω του νόμιμου διαδικτυακού ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας μας είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω των αξιόπιστων συνεργατών μας , όταν δημιουργείτε κάρτα μέλους της εταιρίας μας, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την αποθήκευση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία. Η τεχνολογία SSL αποτελεί τη βασική μέθοδο στον κλάδο κρυπτογράφησης προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων πιστωτικών καρτών, για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους στο διαδίκτυο. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε αξιόπιστους τρίτους για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων. Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Δεδομένων σας Η παραχώρηση των Δεδομένων στην Εταιρεία, είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στους Δικτυακούς Τόπους, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για τη Εταιρεία η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στους Δικτυακούς Τόπους. Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πού, γιατί και για πόσο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα Παραγγελίες προϊόντων: Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας είτε από τα φυσικά μας καταστήματα είτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία πληρωμής σας για λόγους λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου, καθώς και για την ανίχνευση ή την αποτροπή τυχόν περιστατικών απάτης.

Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Έκδοση κάρτα μέλους του Προγράμματος Προνομίων: Η Εταιρία μας συλλέγει δεδομένα από τη χρήση της Κάρτας Μέλους του Προγράμματος Προνομίων, πιο συγκεκριμένα: Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μερικές φορές, θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα Δεδομένα σας με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία [όπως γραφεία ταχυμεταφορών courier ]. Χωρίς να μοιράζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Εύρεση Εργασίας: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην Εταιρεία καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με τον σκοπό αυτό. Διοικητικοί ή νομικοί σκοποί: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για στατιστική ανάλυση και ανάλυση μάρκετινγκ, δοκιμές συστημάτων, έρευνες πελατών, συντήρηση και ανάπτυξη, καθώς και για την αντιμετώπιση διαφορών ή αξιώσεων.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε τη δημιουργία προφίλ δεδομένων με τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς για λόγους στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης μάρκετινγκ. Οποιαδήποτε δραστηριότητα δημιουργίας προφίλ θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη συγκατάθεσή σας και καταβάλλοντας τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όλα τα δεδομένα στα οποία βασίζονται τα προφίλ αυτά είναι ακριβή. Με την παροχή προσωπικών δεδομένων συμφωνείτε ρητά ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πραγματοποιήσουμε δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ, σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Επικοινωνία με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, για να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας μαζί σας ως πελάτη, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να αναβαθμίζουμε την εμπειρία σας. Τέλος, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, σε περίπτωση που συμφωνείτε να συμμετάσχετε  σε διαγωνισμούς που διεξάγει για να σας ειδοποιεί, αν είστε νικητής του διαγωνισμού και να σας παραδώσει το δώρο σας.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν έχουμε νομική βάση για να το πράξουμε. Η νομική βάση εξαρτάται από τους λόγους και τις αιτίες που ορίζει ο Εθνικός και Κοινοτικός Νόμος. Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω λόγους: Επειδή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα π. Για την αποστολή ειδικότερων προσωποποιημένων προσφορών που ισχύουν αποκλειστικά για εσάς ως κατόχους της MED Member Card και είναι ανάλογες με τις προτιμήσεις σας. Μόνο άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω μπορούν να παρέχουν τη δική τους συγκατάθεση. Για παιδιά κάτω από αυτή την ηλικία απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων. Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπ' όψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και τη δυνατότητα να πετύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα. Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια. Επίσης, λαμβάνουμε υπ' όψη εάν και πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε με την πάροδο του χρόνου τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε, καθώς και εάν μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς ή να σας ταυτοποιήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Ποια είναι τα δικαιώματά σας Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας.

Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Ο πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος κάθε σκάφους, οφείλει σε κάθε ζήτηση προς την Επιτροπή Διαχείρισης ή άλλης εποπτεύουσας αρχής, να επιδεικνύει ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ με νόμιμη και αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία, το οποίο καλύπτει τους ασφαλιστικούς κινδύνους που πρέπει να καλύπτονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στην περίπτωση μη διάθεσης και επίδειξης αντίστοιχου ασφαλιστήριου συμβολαίου ή επίδειξης του με ημερομηνία κατά την οποία έχει παρέλθει η ισχύς του, το σκάφος δεν γίνεται δεκτό για ελλιμενισμό. Όλα τα ελλιμενιζόμενα σκάφη πρέπει να βρίσκονται πάντα σε άριστη κατάσταση αξιοπλοΐας. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στη θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιμένα σε σκάφη τα οποία δεν είναι αξιόπλοα και είναι πιθανόν να προξενήσουν ζημιά σε άλλα σκάφη ή τις εγκαταστάσεις του λιμένα. Κατά τη διάρκεια παραμονής τους στον τουριστικό λιμένα, όλα τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα εφόλκια και τα μέσα πυρόσβεσης, τους απαραίτητους φανούς ασφαλείας που χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά στα αγκυροβόλια των πλοίων και κάθε άλλο προβλεπόμενο από τους οικείους κανονισμούς και διατάξεις όργανο, μέσο, κλπ. Ο ιδιοκτήτης του σκάφους πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφαλή αγκυροβολία και πρόσδεση και οφείλει να μεριμνά για την ασφαλή προσέγγιση και πρόσδεση του σκάφους του, για την οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ενώ θα πρέπει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο που υπαγορεύει η ναυτική τέχνη και εμπειρία στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού.

Επίσης, ο ιδιοκτήτης ή ο πλοίαρχος του σκάφους πρέπει να ελέγχει συνεχώς την καλή κατάσταση του εξοπλισμού πρόσδεσης και σε περίπτωση φθοράς να προβαίνει σε αντικατάσταση αυτού. Ο πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος κάθε σκάφους, οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Διαχείρισης, για τυχόν παραλείψεις ή αστοχίες κατά την πρόσδεση του σκάφους και παραμονής αυτού. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή Διαχείρισης έχει το δικαίωμα λήψης μέτρων -όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, βελτίωσης των μέσων πρόσδεσης, ανέλκυσης, κ. Το σύνολο των καθορισμένων και προαπαιτούμενων διατυπώσεων που έχουν ισχύ για την κίνηση τουριστικών σκαφών στους Ελληνικούς λιμένες άδεια απόπλου, καταστάσεις πληρώματος και επιβατών, θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων, κλπ ισχύουν και στον τουριστικό λιμένα Νικήτης.

Για οποιουδήποτε είδους υλικές και σωματικές βλάβες ή ζημίες έναντι τρίτων, με υπαιτιότητα ελλιμενιζόμενου σκάφους, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα, ο πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος του σκάφους είναι υπεύθυνος και του καταλογίζονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι χρήστες του τουριστικού λιμένα, οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και εντολές της Επιτροπής Διαχείρισης για: Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή Διαχείρισης,          με την οποία ορίζεται: Στις περιπτώσεις που η προθεσμία παρέλθει άπρακτος, η Επιτροπή Διαχείρισης προχωρά στις κατά την κρίση της, απαραίτητες ενέργειες και βεβαιώνει σε βάρος του πλοιοκτήτη           ή του   πλοιάρχου τη σχετική δαπάνη.

Στις περιπτώσεις άρνησης και μη αποδοχής των αποφάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης   από πλοιοκτήτη ή πλοίαρχο σκάφους, ζητείται η συνδρομή της οικείας Λιμενικής Αρχής. Πριν από κάθε απόπλου σκάφους, ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή Διαχείρισης για τη διάρκεια απουσίας του σκάφους, την προβλεπόμενη ημερομηνία επιστροφής. Στη μη τήρηση των προαναφερόμενων, θεωρείται ότι το σκάφος αναχωρεί οριστικά και λήγει η συμφωνία ελλιμενισμού με υπαιτιότητα του σκάφους. Κατά τις δηλωθείσες ημερομηνίες απουσίας του σκάφους και εφόσον προκύπτουν ανάγκες, η Επιτροπή Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα ελλιμενισμού άλλου σκάφους. Ο πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος του σκάφους, υποχρεούται να δηλώσει την ημερομηνία οριστικής αποχώρησης και ότι δεν επιθυμεί πλέον να ελλιμενίζεται. Άρθρο 4 — Τέλη ελλιμενισμού 4. Τα τέλη ελλιμενισμού, και ως πρώτη απόφαση καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής στα πλαίσια του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας, ορίζονται: Ως ολικό μήκος σκάφους, νοείται αυτό του συνόλου των μέσων που έχουν αποτεθεί, όπως σωστικοί λέμβοι, προεκτάσεις — πλατφόρμες, κ.

Λοιποί όροι που καθορίζουν την τιμολογιακή πολιτική ελλιμενισμού και τις συμβατικές υποχρεώσεις του ελλιμενιζομένων σκαφών, αφορούν: Για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, ισχύουν τα αναφερόμενα στα σημεία 4. Ως τέτοιου τύπου σκάφη, θεωρούνται εκείνα των οποίων ο λόγος μέγιστου πλάτους προς μέγιστου μήκους, είναι μεγαλύτερος του 0,30 και μικρότερος του 0,38. Απαλλάσσονται τελών ελλιμενισμού, σκάφη τα οποία εισπλέουν λόγω κακοκαιρίας. Στις περιπτώσεις αυτές, και εφόσον παραμένουν πέραν των 24 ωρών από την άρση απαγορευτικού, υποχρεούνται στην καταβολή τελών ελλιμενισμού. Απαλλάσσονται των τελών ελλιμενισμού, σκάφη τα οποία εισπλέουν λόγω μηχανικών ή άλλων βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο τους επιβαίνοντες. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον παραμένουν περισσότερο των 48 ωρών, υποχρεούνται στην καταβολή τελών ελλιμενισμού.

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν υπάρχει εύλογη αιτία για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Οποιαδήποτε δραστηριότητα δημιουργίας προφίλ θα πραγματοποιηθεί Ιστοσελίδες πόκερ και καζίνο μετά τη συγκατάθεσή σας και καταβάλλοντας τη δωρεάν online παιχνίδια ρουλέτας προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όλα τα δεδομένα στα οποία βασίζονται τα προφίλ αυτά είναι ακριβή. Παρακαλούμε ωστόσο όπως γνωρίζετε ότι ενδεχομένως να μην είμαστε πάντοτε σε θέση να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους για τους οποίους θα σας ειδοποιήσουμε, αν κρίνεται απαραίτητο, με την υποβολή του Penny online κουλοχέρηδες σας. Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την αποθήκευση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία. Η εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται με οφειλόμενα τέλη ή άλλες υποχρεώσεις. Η επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης σάς εξηγεί πώς να αποτρέψετε το πρόγραμμα περιήγησής σας από το να αποδεχτεί ο μεγαλύτερος νικητής διαδικτυακών υποδοχών cookies, πώς να το ρυθμίσετε να σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, ή πώς να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις που έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμά σας να ο μεγαλύτερος νικητής διαδικτυακών υποδοχών στην επεξεργασία ανατρέξτε παρακάτωόταν ενδεχομένως επεξεργαστήκαμε τις πληροφορίες αθέμιτα ή όταν χρειαστεί να διαγράψουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ώστε να συμμορφωθούμε προς τους τοπικούς κανονισμούς. Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι ο μεγαλύτερος νικητής διαδικτυακών υποδοχών και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν έχουμε νομική βάση για να το πράξουμε.
15 Σεπτ. Οι νικητές των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων Οι Ψηφιακές Startup Greece: νέα διαδικτυακή υπηρεσία για την επιχειρηματικότητα. Νέες υποδομές και .. παραγωγής δερμάτινων ειδών να δημιουργήσει δερμάτινες υποδοχές Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο παγκοσμίως για την. της οικονομίας, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% και μικρότερο του 49% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Νικήτης διατηρούν αξιόλογα ιστορικά οικιστικά στοιχεία, τα δε Πυργαδίκια και η. Μ. Παναγιά Υποδοχείς τους είναι, κυρίως, τα καλά .. κανάλια και πλατφόρμες άμεσης (διαδικτυακής) προσέγγισης της διεθνούς και. Τα διαδικτυακά βραβεία “Best of the web” αποτελούν έναν από τους το συνέδριο παραμένει ο μεγαλύτερος διεθνής θεσμός, που αφορά ψηφιακά μουσεία των κατηγοριών όσο και στην ανακοίνωση των νικητών κάθε κατηγορίας(MATW, ). . ζωντανές συνδέσεις με το εσωτερικό του μουσείου (live streaming), υποδοχές.

Author: Jason Griswold