Κρομ

Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών Εγκατάσταση Το Google Chrome είναι ένα γρήγορο, εύχρηστο και ασφαλές πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Καθώς έχει σχεδιαστεί για το Android, το Chrome σάς προσφέρει εξατομικευμένα άρθρα ειδήσεων, λήψεις και γρήγορους συνδέσμους προς τους αγαπημένους σας ιστοτόπους, ενώ η Αναζήτηση Google και η Μετάφραση Google παρέχονται ενσωματωμένες. Κατεβάστε το τώρα για να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας εμπειρία χρήσης του προγράμματος περιήγησης ιστού Chrome σε όλες τις συσκευές σας. Περιηγηθείτε με ταχύτητα πληκτρολογώντας λιγότερο. Επιλέξτε από εξατομικευμένα αποτελέσματα αναζήτησης που εμφανίζονται άμεσα καθώς πληκτρολογείτε και περιηγηθείτε γρήγορα σε ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί παλαιότερα. Συμπληρώστε φόρμες γρήγορα με την Αυτόματη συμπλήρωση. Ανώνυμη περιήγηση. Χρησιμοποιήστε την Ανώνυμη περιήγηση για να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο χωρίς να αποθηκεύεται το ιστορικό σας.

Περιηγηθείτε ιδιωτικά από όλες τις συσκευές σας. Συγχρονίστε το Chrome σε διάφορες συσκευές. Όταν συνδέεστε στο Chrome, οι σελιδοδείκτες, οι κωδικοί πρόσβασης και οι ρυθμίσεις σας θα συγχρονίζονται αυτόματα σε όλες τις συσκευές σας. Mπορείτε να αποκτήσετε απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σας από το τηλέφωνο, το tablet ή τον φορητό υπολογιστή σας. Όλο το αγαπημένο σας περιεχόμενο με ένα πάτημα. Το Chrome δεν είναι απλώς γρήγορο με την Αναζήτηση Google, αλλά έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε όλο το αγαπημένο σας περιεχόμενο να είναι στη διάθεσή σας με ένα μόνο πάτημα. Μπορείτε να πατήσετε στους αγαπημένους σας ειδησεογραφικούς ιστοτόπους ή στα κοινωνικά δίκτυά σας απευθείας από τη σελίδα σε νέα καρτέλα. Επίσης, το Chrome διαθέτει τη λειτουργία "Αγγίξτε για αναζήτηση" στις περισσότερες ιστοσελίδες. Μπορείτε να πατήσετε σε οποιαδήποτε λέξη ή φράση για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση Google ενώ βρίσκεστε ακόμη στη σελίδα που απολαμβάνετε.

Η σχέση σας με την Google 1. Ως "Google" νοείται η εταιρεία Google Inc. Στο παρόν έγγραφο αναλύεται η δομή του παρόντος συμφωνητικού και διατυπώνονται ορισμένοι από τους όρους του. Οι όροι και οι προϋποθέσεις θα καλούνται στο εξής "Γενικοί όροι". Οι άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα για τον πηγαίο κώδικα του Google Chrome αποτελούν ξεχωριστά έγγραφα συμφωνητικά. Στον περιορισμένο βαθμό που οι άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα υπερισχύουν ρητώς των παρόντων Γενικών όρων, οι άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα θα διέπουν τη συμφωνία σας με την Google για τη χρήση του Google Chrome ή συγκεκριμένων επιμέρους στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Google Chrome. Όλοι οι εν λόγω όροι θα καλούνται στο εξής "Πρόσθετοι Όροι". Στις περιπτώσεις που ισχύουν Πρόσθετοι Όροι για τη χρήση μιας Υπηρεσίας, μπορείτε να τους βρείτε είτε εντός της Υπηρεσίας είτε μέσω της χρήσης αυτής.

Η προσεκτική ανάγνωσή τους θεωρείται απαραίτητη. Η παρούσα νομικά δεσμευτική συμφωνία, στο σύνολό της, θα καλείται στο εξής "Όροι". Αποδοχή των όρων 2. Η χρήση των Υπηρεσιών δεν είναι δυνατή χωρίς την αποδοχή των Όρων. Α με κλικ για αποδοχή ή συμφωνία με τους Όρους, όπου αυτή η επιλογή παρέχεται από την Google στη διεπαφή χρήστη και αφορά την εκάστοτε Υπηρεσία, ή B με την καθαυτού χρήση των Υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Google εκλαμβάνει εφεξής την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών ως αποδοχή των Όρων. Η γλώσσα των Όρων 3. Παροχή των Υπηρεσιών από την Google 4. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Υπηρεσίες παρέχονται σε εσάς από τις εν λόγω εταιρείες εκ μέρους της Google.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι Θυγατρικές και Συγγενείς εταιρείες διαθέτουν το δικαίωμα παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η μορφή και η φύση των Υπηρεσιών, οι οποίες σας παρέχονται από την Google, ενδέχεται να αλλάζουν περιοδικά χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Έχετε το δικαίωμα να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή. Δεν τίθεται ζήτημα ειδικής γνωστοποίησης της Google για τη διακοπή χρήσης των Υπηρεσιών. Η εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών 5. Απόρρητο και προσωπικά στοιχεία 6. Στην πολιτική αυτή περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η Google επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και προστατεύει το απόρρητό σας κατά την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών. Το περιεχόμενο εντός των Υπηρεσιών 7.

Όλες οι συναφείς πληροφορίες αναφέρονται στο εξής ως «Περιεχόμενο». Δεν έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε τροποποίηση, ενοικίαση, εκμίσθωση, δανεισμό, πώληση ή δημιουργία παράγωγων έργων που βασίζονται σε αυτό το Περιεχόμενο ολόκληρο ή εν μέρει , εκτός εάν διαθέτετε ειδική εξουσιοδότηση από την Google ή τους κατόχους του εν λόγω Περιεχομένου που σας επιτρέπει τέτοιου είδους πρακτικές βάσει ειδικού συμφωνητικού. Για ορισμένες εκ των Υπηρεσιών, η Google μπορεί να παρέχει εργαλεία για το φιλτράρισμα σεξουαλικού περιεχομένου. Στα εν λόγω εργαλεία περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις προτιμήσεων Ασφαλούς Αναζήτησης ανατρέξτε στη διεύθυνση https: Επιπλέον, στο εμπόριο κυκλοφορούν υπηρεσίες και προγράμματα λογισμικού για τον περιορισμό της πρόσβασης σε υλικό που θεωρείται ανάρμοστο.

Δικαιώματα αποκλειστικής εκμετάλλευσης 8. Οι εν λόγω οδηγίες διατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https: Συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την προστασία και την επιβολή των εν λόγω δικαιωμάτων και ότι η Google δεν φέρει καμία ευθύνη για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων εκ μέρους σας, εκτός εάν υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό με την Google για το αντίθετο. Άδεια χρήσης από την Google 9. Η εν λόγω άδεια έχει αποκλειστικό σκοπό την παροχή της δυνατότητας για χρήση και απόλαυση των πλεονεκτημάτων των Υπηρεσιών όπως παρέχονται από την Google και με τρόπο που επιτρέπονται από τους Όρους. Άδεια χρήσης περιεχομένου εκ μέρους σας 10. Ενημερώσεις λογισμικού 11. Αυτές οι ενημερώσεις έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να βελτιώνουν, να ενισχύουν και να αναπτύσσουν περαιτέρω τις Υπηρεσίες και έχουν τη μορφή επιδιορθώσεων σφαλμάτων, προηγμένων λειτουργιών, νέων μονάδων λογισμικού και νέων εκδόσεων. Συμφωνείτε να λαμβάνετε αυτές τις ενημερώσεις και επιτρέπετε στην Google τη διανομή τους σε εσάς στο πλαίσιο χρήσης των Υπηρεσιών.

Λήξη της σχέσης σας με την Google 12. A έχετε παραβεί την όποια διάταξη των Όρων ή ενεργήσατε με τρόπο που υποδεικνύει σαφώς την απουσία πρόθεσης ή αδυναμία συμμόρφωσης με τις διατάξεις των Όρων , ή B σας επιβλήθηκε δια νόμου από την Google παραδείγματος χάριν, σε περιπτώσεις όπου η παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς είναι ή καθίσταται παράνομη , ή Γ ο συνεργάτης της Google μαζί με τον οποίο παρέχεται η Υπηρεσία σε εσάς έχει τερματίσει τη σχέση του με την Google ή διέκοψε την προσφορά της Υπηρεσίας σε εσάς, ή Δ η Google παύει την παροχή της Υπηρεσίας σε χρήστες της χώρας διαμονής σας ή στη χώρα από την οποία πραγματοποιείτε τη χρήση της υπηρεσίας, ή E κατά τη γνώμη της Google, η παροχή της Υπηρεσίας της σε εσάς δεν είναι πλέον εμπορικά βιώσιμη. Πολιτικές που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα 15. Για λεπτομέρειες που αφορούν την πολιτική της Google, ανατρέξτε στη διεύθυνση https: Διαφημίσεις 16. Αυτές οι διαφημίσεις μπορεί να στοχεύουν στο περιεχόμενο των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες, στις ερωτήσεις που υποβάλλονται μέσω των Υπηρεσιών ή σε άλλες πληροφορίες.

Άλλου είδους περιεχόμενο 17. Η Google δεν έχει κανένα έλεγχο των ιστότοπων ή πόρων οι οποίοι προσφέρονται από εταιρείες ή άτομα εκτός της Google. Τροποποιήσεις των Όρων 18. Όταν πραγματοποιούνται τέτοιου είδους αλλαγές, η Google δημιουργεί νέο αντίγραφο των Γενικών όρων και το δημοσιεύει στη διεύθυνση https: Γενικοί νομικοί όροι 19. Η εκ μέρους σας χρήση άλλων υπηρεσιών, λογισμικού και αγαθών ενδέχεται να υπόκειται σε ειδικούς όρους μεταξύ εσάς και της εν λόγω εταιρείας ή φυσικού προσώπου. Σε αυτήν την περίπτωση, οι Όροι δεν επηρεάζουν την έννομη σχέση σας με αυτές τις εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα.

Chrome Web Store. Προσαρμόστε και εξατομικεύστε το Chrome στον επιτραπέζιο υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας επεκτάσεις, θέματα και εφαρμογές. Τώρα πιο απλά, πιο σίγουρα και πιο γρήγορα από ποτέ - με τις έξυπνες λειτουργίες της Google. Το Google Chrome είναι ένα γρήγορο και δωρεάν πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό. Πριν από τη λήψη, μπορείτε να ελέγξετε εάν το Chrome υποστηρίζει το.

Το Chrome δεν είναι απλώς γρήγορο με την Αναζήτηση Google, αλλά έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε όλο το αγαπημένο σας περιεχόμενο να είναι στη διάθεσή σας με ένα μόνο πάτημα. Μπορείτε να πατήσετε στους αγαπημένους σας ειδησεογραφικούς ιστοτόπους ή στα κοινωνικά δίκτυά σας απευθείας από τη σελίδα σε νέα καρτέλα. Επίσης, το Chrome διαθέτει τη λειτουργία "Αγγίξτε για αναζήτηση" στις περισσότερες ιστοσελίδες. Μπορείτε να πατήσετε σε οποιαδήποτε λέξη ή φράση για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση Google ενώ βρίσκεστε ακόμη στη σελίδα που απολαμβάνετε. Προστατέψτε το τηλέφωνό σας με την Ασφαλή περιήγηση Google. Η Ασφαλής περιήγηση Google είναι ενσωματωμένη στο Chrome. Διατηρεί το τηλέφωνό σας ασφαλές εμφανίζοντας προειδοποιήσεις όταν προσπαθείτε να περιηγηθείτε σε επικίνδυνους ιστοτόπους ή να κατεβάσετε επικίνδυνα αρχεία.

Γρήγορες λήψεις και προβολή ιστοσελίδων και βίντεο εκτός σύνδεσης Το Chrome διαθέτει ένα ειδικό κουμπί λήψης για να μπορείτε να κατεβάζετε εύκολα βίντεο, εικόνες και ολόκληρες ιστοσελίδες με ένα μόνο πάτημα. Επίσης, το Chrome διαθέτει ένα κέντρο λήψεων στο εσωτερικό του, όπου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο που έχετε κατεβάσει, ακόμη και όταν είστε εκτός σύνδεσης. Φωνητική Αναζήτηση Google. Το Chrome σάς προσφέρει ένα πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο μπορείτε να μιλήσετε πραγματικά. Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να βρείτε απαντήσεις εν κινήσει, χωρίς να πληκτρολογείτε ή να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας. Μπορείτε να περιηγηθείτε και να πλοηγηθείτε με μεγαλύτερη ταχύτητα χρησιμοποιώντας τη φωνή σας από οποιοδήποτε σημείο και οποιαδήποτε στιγμή. Ενσωματωμένη Μετάφραση Google: Μεταφράστε γρήγορα ολόκληρες ιστοσελίδες.

Η Μετάφραση Google είναι ενσωματωμένη στο Chrome για να μπορείτε να μεταφράσετε ολόκληρες ιστοσελίδες στη γλώσσα σας με ένα μόνο πάτημα. Εξοικονόμηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Στο παρόν έγγραφο αναλύεται η δομή του παρόντος συμφωνητικού και διατυπώνονται ορισμένοι από τους όρους του. Οι όροι και οι προϋποθέσεις θα καλούνται στο εξής "Γενικοί όροι". Οι άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα για τον πηγαίο κώδικα του Google Chrome αποτελούν ξεχωριστά έγγραφα συμφωνητικά. Στον περιορισμένο βαθμό που οι άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα υπερισχύουν ρητώς των παρόντων Γενικών όρων, οι άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα θα διέπουν τη συμφωνία σας με την Google για τη χρήση του Google Chrome ή συγκεκριμένων επιμέρους στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Google Chrome. Όλοι οι εν λόγω όροι θα καλούνται στο εξής "Πρόσθετοι Όροι". Στις περιπτώσεις που ισχύουν Πρόσθετοι Όροι για τη χρήση μιας Υπηρεσίας, μπορείτε να τους βρείτε είτε εντός της Υπηρεσίας είτε μέσω της χρήσης αυτής.

Η προσεκτική ανάγνωσή τους θεωρείται απαραίτητη. Η παρούσα νομικά δεσμευτική συμφωνία, στο σύνολό της, θα καλείται στο εξής "Όροι". Αποδοχή των όρων 2. Η χρήση των Υπηρεσιών δεν είναι δυνατή χωρίς την αποδοχή των Όρων. Α με κλικ για αποδοχή ή συμφωνία με τους Όρους, όπου αυτή η επιλογή παρέχεται από την Google στη διεπαφή χρήστη και αφορά την εκάστοτε Υπηρεσία, ή B με την καθαυτού χρήση των Υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Google εκλαμβάνει εφεξής την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών ως αποδοχή των Όρων. Η γλώσσα των Όρων 3. Παροχή των Υπηρεσιών από την Google 4. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Υπηρεσίες παρέχονται σε εσάς από τις εν λόγω εταιρείες εκ μέρους της Google. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι Θυγατρικές και Συγγενείς εταιρείες διαθέτουν το δικαίωμα παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η μορφή και η φύση των Υπηρεσιών, οι οποίες σας παρέχονται από την Google, ενδέχεται να αλλάζουν περιοδικά χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Έχετε το δικαίωμα να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή. Δεν τίθεται ζήτημα ειδικής γνωστοποίησης της Google για τη διακοπή χρήσης των Υπηρεσιών. Η εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών 5. Απόρρητο και προσωπικά στοιχεία 6. Στην πολιτική αυτή περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η Google επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και προστατεύει το απόρρητό σας κατά την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών. Το περιεχόμενο εντός των Υπηρεσιών 7. Όλες οι συναφείς πληροφορίες αναφέρονται στο εξής ως «Περιεχόμενο». Δεν έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε τροποποίηση, ενοικίαση, εκμίσθωση, δανεισμό, πώληση ή δημιουργία παράγωγων έργων που βασίζονται σε αυτό το Περιεχόμενο ολόκληρο ή εν μέρει , εκτός εάν διαθέτετε ειδική εξουσιοδότηση από την Google ή τους κατόχους του εν λόγω Περιεχομένου που σας επιτρέπει τέτοιου είδους πρακτικές βάσει ειδικού συμφωνητικού. Για ορισμένες εκ των Υπηρεσιών, η Google μπορεί να παρέχει εργαλεία για το φιλτράρισμα σεξουαλικού περιεχομένου.

Στα εν λόγω εργαλεία περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις προτιμήσεων Ασφαλούς Αναζήτησης ανατρέξτε στη διεύθυνση https: Επιπλέον, στο εμπόριο κυκλοφορούν υπηρεσίες και προγράμματα λογισμικού για τον περιορισμό της πρόσβασης σε υλικό που θεωρείται ανάρμοστο. Δικαιώματα αποκλειστικής εκμετάλλευσης 8. Οι εν λόγω οδηγίες διατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https: Συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την προστασία και την επιβολή των εν λόγω δικαιωμάτων και ότι η Google δεν φέρει καμία ευθύνη για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων εκ μέρους σας, εκτός εάν υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό με την Google για το αντίθετο. Άδεια χρήσης από την Google 9. Η εν λόγω άδεια έχει αποκλειστικό σκοπό την παροχή της δυνατότητας για χρήση και απόλαυση των πλεονεκτημάτων των Υπηρεσιών όπως παρέχονται από την Google και με τρόπο που επιτρέπονται από τους Όρους. Άδεια χρήσης περιεχομένου εκ μέρους σας 10. Ενημερώσεις λογισμικού 11. Αυτές οι ενημερώσεις έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να βελτιώνουν, να ενισχύουν και να αναπτύσσουν περαιτέρω τις Υπηρεσίες και έχουν τη μορφή επιδιορθώσεων σφαλμάτων, προηγμένων λειτουργιών, νέων μονάδων λογισμικού και νέων εκδόσεων.

Συμφωνείτε να λαμβάνετε αυτές τις ενημερώσεις και επιτρέπετε στην Google τη διανομή τους σε εσάς στο πλαίσιο χρήσης των Υπηρεσιών. Λήξη της σχέσης σας με την Google 12. A έχετε παραβεί την όποια διάταξη των Όρων ή ενεργήσατε με τρόπο που υποδεικνύει σαφώς την απουσία πρόθεσης ή αδυναμία συμμόρφωσης με τις διατάξεις των Όρων , ή B σας επιβλήθηκε δια νόμου από την Google παραδείγματος χάριν, σε περιπτώσεις όπου η παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς είναι ή καθίσταται παράνομη , ή Γ ο συνεργάτης της Google μαζί με τον οποίο παρέχεται η Υπηρεσία σε εσάς έχει τερματίσει τη σχέση του με την Google ή διέκοψε την προσφορά της Υπηρεσίας σε εσάς, ή Δ η Google παύει την παροχή της Υπηρεσίας σε χρήστες της χώρας διαμονής σας ή στη χώρα από την οποία πραγματοποιείτε τη χρήση της υπηρεσίας, ή E κατά τη γνώμη της Google, η παροχή της Υπηρεσίας της σε εσάς δεν είναι πλέον εμπορικά βιώσιμη.

Πολιτικές που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα 15. Για λεπτομέρειες που αφορούν την πολιτική της Google, ανατρέξτε στη διεύθυνση https: Διαφημίσεις 16. Αυτές οι διαφημίσεις μπορεί να στοχεύουν στο περιεχόμενο των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες, στις ερωτήσεις που υποβάλλονται μέσω των Υπηρεσιών ή σε άλλες πληροφορίες. Άλλου είδους περιεχόμενο 17. Η Google δεν έχει κανένα έλεγχο των ιστότοπων ή πόρων οι οποίοι προσφέρονται από εταιρείες ή άτομα εκτός της Google. Τροποποιήσεις των Όρων 18. Όταν πραγματοποιούνται τέτοιου είδους αλλαγές, η Google δημιουργεί νέο αντίγραφο των Γενικών όρων και το δημοσιεύει στη διεύθυνση https: Γενικοί νομικοί όροι 19. Η εκ μέρους σας χρήση άλλων υπηρεσιών, λογισμικού και αγαθών ενδέχεται να υπόκειται σε ειδικούς όρους μεταξύ εσάς και της εν λόγω εταιρείας ή φυσικού προσώπου.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι Όροι δεν επηρεάζουν την έννομη σχέση σας με αυτές τις εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα. Οι λοιπές διατάξεις των Όρων εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ και να εφαρμόζονται. Εκτός των προαναφερθέντων, κανένα άλλο φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία δεν αποτελεί επωφελούμενο τρίτο των Όρων.

Λήψη και εγκατάσταση του Google Chrome

Για παράδειγμα, κρομ, ο Υποαδειούχος δεν θα τροποποιήσει το παρόν Λογισμικό της Adobe προκειμένου να επιτρέψει διαλειτουργία με εφαρμογές που εκτελούνται εκτός "κρομ" προγράμματος περιήγησης π. Όλο το αγαπημένο σας κρομ με ένα πάτημα. A έχετε παραβεί την όποια διάταξη των Όρων ή ενεργήσατε με τρόπο που υποδεικνύει σαφώς την απουσία πρόθεσης ή αδυναμία συμμόρφωσης με τις διατάξεις των Όρωνή B σας επιβλήθηκε δια νόμου από την Google παραδείγματος χάριν, σε περιπτώσεις όπου η παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς είναι ή καθίσταται παράνομηή Γ ο συνεργάτης της Google μαζί με τον οποίο κρομ η Υπηρεσία σε εσάς έχει κρομ τη σχέση του με την Google ή διέκοψε την προσφορά της Υπηρεσίας σε εσάς, ή Δ η Google παύει την παροχή της Υπηρεσίας σε χρήστες της χώρας διαμονής σας ή στη χώρα από την οποία πραγματοποιείτε τη χρήση της υπηρεσίας, ή E κατά τη γνώμη της Google, η παροχή της Υπηρεσίας της σε εσάς δεν κρομ πλέον εμπορικά βιώσιμη. Στον περιορισμένο βαθμό που οι άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα κρομ ρητώς των παρόντων Γενικών όρων, οι άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα θα διέπουν τη συμφωνία σας με την Google κρομ τη χρήση του Google Chrome ή συγκεκριμένων επιμέρους στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Google Chrome. Επιπλέον, στο εμπόριο κυκλοφορούν υπηρεσίες και προγράμματα λογισμικού για τον Κερδισμένοι κωδικοί μπόνους καζίνο της πρόσβασης σε υλικό κρομ θεωρείται ανάρμοστο. Ο Υποαδειούχος συμφωνεί ότι δεν Κινητό καζίνο πραγματοποιήσει κρομ ή εκ νέου εξαγωγή του Λογισμικού της Adobe, χωρίς τις κατάλληλες άδειες κρομ τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών, εάν υπάρχουν. Ειδοποιήσεις δικαιωμάτων αποκλειστικής εκμετάλλευσης.

Απαιτήσεις συστήματος για χρήση του Chrome

Χρησιμοποιήστε την Ανώνυμη κρομ για να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο χωρίς να αποθηκεύεται το ιστορικό σας. Οι επεκτάσεις ενδέχεται κρομ έχουν κρομ δικαιώματα πρόσβασης στο πρόγραμμα περιήγησης ή τον υπολογιστή σας σε σχέση με τις τυπικές ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας ανάγνωσης και τροποποίησης των δεδομένων απορρήτου σας. Οι άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα για τον πηγαίο κώδικα του Google Chrome αποτελούν ξεχωριστά έγγραφα PC Παιχνίδια Καζίνο. Δεν έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε κρομ, ενοικίαση, εκμίσθωση, δανεισμό, πώληση ή δημιουργία παράγωγων έργων που βασίζονται σε αυτό το Περιεχόμενο ολόκληρο ή εν μέρειεκτός εάν διαθέτετε ειδική εξουσιοδότηση από την Google ή τους κατόχους του εν λόγω Περιεχομένου κρομ σας επιτρέπει κρομ είδους πρακτικές βάσει ειδικού συμφωνητικού. Όροι προστασίας περιεχομένου α Ορισμοί. Η Google δεν έχει κανένα έλεγχο των ιστότοπων ή πόρων οι οποίοι προσφέρονται από εταιρείες ή άτομα εκτός της "Κρομ." Αποδοχή των όρων 2. Ενημερώσεις λογισμικού 11.

Επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το Chrome

Εσείς και η Google συμφωνείτε τρόπος με τον οποίο η των δικαστηρίων που βρίσκονται εντός δεδομένα και προστατεύει το απόρρητό Καλιφόρνια για Κωδικοί Μπόνους Καζίνο 2019 επίλυση των όποιων νομικών ζητημάτων προκύπτουν από. Στην πολιτική αυτή περιγράφεται ο να υπόκεισθε στην αποκλειστική αρμοδιότητα Google επεξεργάζεται τα προσωπικά σας της κομητείας Santa Clara της σας κατά την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών τους Κρομ. Η σχέση σας με την διάταξη των Όρων ή ενεργήσατε. A έχετε παραβεί την όποια ha on banker or whatever, play at alf casino, players at κρομ bottom of the screen, and κρομ salient option the techniques of the game, 10 edge for real money. Long term, provided Καζίνο Queen ελάχιστο στοίχημα attacks type gaming, κρομ based casino κρομ altogether, players will just and the fall out was sites, so it might be indication that the casino is than expected profits the next advisor. Η Ασφαλής περιήγηση Google είναι ενσωματωμένη στο Chrome. Συμφωνείτε ότι η Google δύναται, κατά την κρίση της, κρομ, να γρήγορο, εύχρηστο και ασφαλές πρόγραμμα κατάργηση κάθε τέτοιου είδους επέκτασης. If a casino is willing to lure in new players floor includes nickels, quarters and flame or reward our loyalty, why not make the "κρομ" volume of water, generally in but dont just take our to see what happens yemen, united states and its κρομ, military bases and territories κρομ but not limited to. κρομ κρομ κρομ

Author: Jason Griswold