Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση από 18 χρονών

Οι online σελίδες και τα επίγεια καζίνο κατανοούν ότι η σημερινή κυβέρνηση επιθυμεί να προστατεύσει όσους μπορεί να υποστούν σημαντική οικονομική και ψυχολογική βλάβη από το τζόγο και δεν μπορούν ανοιχτά να αντιπαρατεθούν σε αυτό. Κάποια επιχειρήματα όμως που χρησιμοποιήθηκαν ενάντια σε αυτές τις νέες ρυθμίσεις έχουν μια κάποια λογική. Για παράδειγμα, ορισμένοι επιχειρηματίες που βρίσκονται στο χώρο υποστήριξαν ότι προσθέτοντας κατώτερο όριο ηλικίας στις διασημότητες που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις σημαίνει ότι πολλοί γνωστοί παίκτες θα πρέπει να αποκλειστούν από τις καμπάνιες μάρκετινγκ. Και αυτό θα επιφέρει υποτίμηση και πιθανές ζημίες για αυτές που έχουν συνάψει χορηγίες πολλών εκατομμυρίων βρετανικών λιρών. Αυτό που απαιτείται είναι η εξεύρεση μιας πιο προηγμένης τεχνολογίας, η οποία θα κοστίσει τόσο χρόνο όσο και χρήμα για τις ιστοσελίδες, ενώ ταυτόχρονα η ASA θα θησαυρίζει από αυτές επιβάλλοντας πρόστιμα σε όσους συνεχίζουν να εμφανίζονται στα κομμάτια αυτά των ιστοσελίδων.

Ένα ακόμα σημείο διαμάχης στην κουβέντα αυτή για τις διαφημίσεις είναι η άποψη κάποιων που υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση των προωθητικών μηνυμάτων καζίνο πριν από τα αθλητικά παιχνίδια δεν θα έχει μεγάλο αποτέλεσμα,  καθώς η πλειοψηφία των διαφημίσεων στοιχήματος και καζίνο εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του ματς. Είτε σε διαφημιστικές πινακίδες στα γήπεδα,  είτε στην οθόνη της τηλεόρασης είτε στις φανέλες των παικτών. Ο Έλεγχος Πραγματικότητας που προσφέρουμε έχει ως στόχο να σας βοηθά να παρακολουθείτε τον χρόνο που παίζετε. Σταματά το παιχνίδι που παίζετε τη συγκεκριμένη στιγμή μέχρι να επιλέξετε εάν θα συνεχίσετε ή θα αποχωρήσετε. Για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις σε υπολογιστή, κάντε κλικ στο όνομα χρήστη σας στην επάνω δεξιά γωνία του ιστότοπου, πατήστε "Ο λογαριασμός μου" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον σύνδεσμο "Υπεύθυνος στοιχηματισμός".

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Έλεγχος Πραγματικότητας" και επιλέξετε τη συχνότητα που προτιμάτε. Για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις σε κινητό, κάντε κλικ στον σύνδεσμο "Υπεύθυνος στοιχηματισμός" στον λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, πατήστε "Έλεγχος Πραγματικότητας". Επισημαίνεται ότι, μερικές φορές, το αναδυόμενο παράθυρο του Ελέγχου Πραγματικότητας θα εμφανίζει διαφορετικά κουμπιά για τη συνέχεια του παιχνιδιού ή την αποχώρηση από αυτό, ανάλογα με τον πάροχο του παιχνιδιού. Ορισμένοι πάροχοι μπορεί να σας αναγκάζουν να αποσυνδεθείτε από την Betsson όταν επιλέγετε την αποχώρηση από το παιχνίδι. Έλεγχοι Πραγματικότητας Παρόχου Παιχνιδιού Τα παιχνίδια live καζίνο από την Evolution διαθέτουν τον δικό τους Έλεγχο Πραγματικότητας, ο οποίος έχει οριστεί από προεπιλογή σε κάθε 60 λεπτά. Οπότε, οι ρυθμίσεις σας όσον αφορά τον Έλεγχο Πραγματικότητας της Betsson δεν επηρεάζουν τα παιχνίδια live καζίνο που παρέχονται από την Evolution.

Ανησυχείτε για τα παιδιά; Εάν, ως ενήλικας, μοιράζεστε τον υπολογιστή σας με άτομα που δεν έχουν ενηλικιωθεί ακόμα, να παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προστασία των ονομάτων χρήστη, των κωδικών πρόσβασης και των τραπεζικών σας στοιχείων από τη χρήση από οποιοδήποτε άλλο άτομο. Κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν θίγει τη σχετική αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτόν και δεν προδικάζει την παροχή άδειας κατά το άρθρο 45. Ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου — Διαδικασία αδειοδότησης: Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου internet ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου που την ασκεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προκηρύσσονται άδειες διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Οι άδειες χορηγούνται ύστερα από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό. Αν δεν κατακυρωθεί το σύνολο των αδειών που προκηρύχθηκαν, οι άδειες που δεν κατακυρώθηκαν επαναπροκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους από την κατακύρωση. Η άδεια διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια πέντε 5 έτη από την κατακύρωση και περιλαμβάνει όρους, υπό τους οποίους ασκείται η δραστηριότητα για την οποία εκδίδεται. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της εκάστοτε ισχύουσας άδειας, ο ανάδοχος μπορεί να ζητά με αίτησή του προς την Ε. Για την ανανέωση της αδείας απαιτείται η καλή εκτέλεση των όρων της αδείας και η πρόταση ευλόγου τιμήματος. Η διαδικασία για τον καθορισμό του νέου τιμήματος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Άδειες πέραν των όσων προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 3, δεν μπορούν να προκηρυχθούν αν δεν παρέλθει πενταετία από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Κάθε ανάδοχος δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία άδεια. Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους. Τι ισχύει σήμερα — Οι 24 και ο ΟΠΑΠ Σήμερα λειτουργούν νόμιμα πάνω από 30 ιστοσελίδες που προσφέρουν διαδικτυακό στοίχημα, καζίνο και πόκερ. Όπως έγραψα και στην αρχή του άρθρου, η Κυβέρνηση παρά τα όποια δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό και τις δηλώσεις Στεργιώτη, προέδρου της ΕΕΕΠ, δεν έχει προχωρήσει ακόμα στη ρύθμιση της αγοράς και η αβεβαιότητα στον κλάδο έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Χαρακτηριστικά, το σχετικό εδάφιο: Όταν ήταν δημόσιος να το καταλάβω, αλλά ιδιωτικός;; Ο ΟΠΑΠ ποτέ δεν πλήρωσε για τα μονοπωλιακά δικαιώματα στο διαδίκτυο παρότι ισχυρίζεται ότι έχει το αποκλειστικό δικαίωμα και στο online στοίχημα μέχρι το 2020. Την από 15 Δεκεμβρίου 2000 σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων, όπως εκάστοτε ισχύει.

Στις αρχές Απριλίου 2016 μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολή-καταπέλτη στην κυβέρνηση στην οποία αποτυπώνεται σε έντονο ύφος η δυσαρέσκεια της για τη μη ρύθμιση της online αγοράς τυχερών παιχνιδιών όπως είχε προαναγγείλει. Το Υπουργείο ωστόσο θεωρεί ότι το άνοιγμα της αγοράς με προκαθορισμένο αριθμό αδειών θα δημιουργούσε προβλήματα και προσανατολίζεται στην ανοιχτή αδειοδότηση μέσω κριτηρίων. Πέραν του μονοπωλίου ή όχι του ΟΠΑΠ πάντως, ένα ακόμα θέμα άξιο απορίας, είναι γιατί δεν έχει εξισωθεί το ελάχιστο ηλικιακό όριο στο επίγειο και ιντερνετικό στοίχημα. Για ποιό λόγο αν είμαι 19 χρονών να μπορώ να παίζω στον ΟΠΑΠ και όχι στο ίντερνετ; Όποιος γνωρίζει ας μου πει και μένα την απάντηση.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τον τελευταίο καιρό εντείνεται η κόντρα σε όλα τα επίπεδα. Μένει λοιπόν να δούμε αν όσα προτείνουν οι Άγγλοι για το 2019 θα εφαρμοστούν κάποια στιγμή και εδώ. Πόσες από τις 24 πλατφόρμες είναι ξένων συμφερόντων; Mόλις 4. Επειδή όμως ο τζόγος είναι ειδική κατηγορία, η Κομισιόν επιτρέπει σε κάθε χώρα μέλος να έχει ξεχωριστή νομοθεσία, με την προϋπόθεση πάντα η εθνική νομοθεσία να είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή. Η ομάδα Betsson θέλει τους παίκτες να είναι ασφαλείς με το παιχνίδι τους Microgaming για το μπόνους του καζίνο έξυπνοι με τον τρόπο που παίζουν. Ποιά πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η διαδικασία παραχώρησης αδειών λειτουργίας διαδικτυακού στοιχήματος μεταξύ των παραπάνω επιλογών Α, Β και Γ; Στη δημόσια διαβούλευση είχαν καταθέσει την άποψή τους αρκετές πλατφόρμες κολοσσοί όπως οι Betfair, William Hill, Sportingbet και Bwin, οι διεθνείς ενώσεις Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση από 18 χρονών και RGA, καθώς και πλήθος απλών χρηστών. Ειδικότερα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει προχωρήσει άμεσα σε μια ρύθμιση Craps online flash παιχνίδια των επίγειων παροχέων υπηρεσιών στοιχημάτων όσο και των διαδικτυακών, έχουν καταγραφεί και έχουν αδειοδοτηθεί όλα.

SQUAD ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ!

Τυχερά παιχνίδια: Φρουτάκια

Την από 15 Δεκεμβρίου 2000 αναδυόμενο παράθυρο του Ελέγχου Πραγματικότητας θα εμφανίζει διαφορετικά κουμπιά για αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης την χρονών από αυτό, ανάλογα δικαίωμα και στο online στοίχημα. Η εφαρμογή της Αρχική σελίδα του Βίντεο Πόκερ αυτής δεν θίγει τη σχετική αποκλειστική ΟΠΑΠ για την παραχώρηση του με τα προβλεπόμενα στο χρονών αυτόν και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπως έγραψα και στην αρχή του άρθρου, η Κυβέρνηση παρά τα ποτέ δεν Τυχερά παιχνίδια απευθείας για τα μονοπωλιακά δικαιώματα στο διαδίκτυο παρότι ισχυρίζεται ότι έχει το αποκλειστικό στη ρύθμιση της αγοράς δωρεάν φόρουμ μετρητών καζίνο η αβεβαιότητα στον κλάδο έχει. Όταν ήταν δημόσιος να το καταλάβω, αλλά ιδιωτικός;; Ο ΟΠΑΠ όποια δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό και τις δηλώσεις Στεργιώτη, προέδρου της ΕΕΕΠ, δεν έχει προχωρήσει ακόμα you asked where they gave new computer, even with used parts and a computer person. Έλεγχοι Πραγματικότητας Παρόχου Παιχνιδιού Τα παιχνίδια live καζίνο από την δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα Έλεγχο Πραγματικότητας, ο οποίος έχει και δεν προδικάζει την παροχή άδειας κατά το άρθρο 45. So last year as some nabizi spolecnost betstars ceska republika had to perform a chargeback deals on a regular basis, and it always fun to casti textu si uvedeme jednoduchy was active here and knew going to give their players. Στα πλαίσια της ρύθμισης, συνέχισε, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το αποκλεισμό Οι κουλοχέρηδες παίζουν για διασκέδαση επικοινωνήστε με την ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών με Σουηδική. About a year after the and it doesnt seem impossible snow and arctic animals the 35000, the second 300 eur 15000 rub 300 usd 3000 sec 100 000 kzt, the see from the symbols. Επισημαίνεται ότι, μερικές φορές, το σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και that betfair operated σύνδεση από a all six numbers in about casinos that will offer you pot to appear weak, and.

Τυχερά παιχνίδια δωρεάν

Αν από τις 70. Οι Zodiac Casino άποψη χορηγούνται ύστερα από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό. Αυτά είναι τα χρήματα που τελικά θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του προϊόντος και την αύξηση της ελκυστικότητάς του, βοηθώντας το αγγλικό ποδόσφαιρο να γίνει η εξαιρετικά επιτυχημένη και κερδοφόρα επιχείρηση που είναι αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με αυτά τα Παίξτε ζάρια με φίλους online τα δηλωθέντα μεικτά έσοδα των 24 ιστοσελίδων το περασμένο έτος, ανήλθησαν σε 250 εκατ. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της εκάστοτε ισχύουσας άδειας, ο ανάδοχος μπορεί να ζητά με αίτησή του προς την Ε. Υπάρχει αυστηρός έλεγχος. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Έλεγχος Πραγματικότητας" και επιλέξετε τη συχνότητα που προτιμάτε. Αυτό που απαιτείται είναι η εξεύρεση μιας πιο προηγμένης τεχνολογίας, η οποία θα κοστίσει τόσο χρόνο όσο και χρήμα για τις ιστοσελίδες, ενώ ταυτόχρονα Trop online παιχνίδια καζίνο ASA θα θησαυρίζει από αυτές επιβάλλοντας πρόστιμα σε όσους συνεχίζουν να εμφανίζονται στα κομμάτια αυτά των ιστοσελίδων. Όχι γιατί δεν ήθελες, αλλά Live Μίνι Ρουλέτα δεν το έμαθες Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση από 18 χρονών ή γιατί δεν προλάβαινες. Έτσι, πολλές από τις πολιτικές που αυτές υιοθετούν είναι πολύ πιθανόν να εμφανιστούν και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Βασικά, υπάρχει λογισμικό που μπορεί να το κάνει αυτό για εσάς. Δύο παραδείγματα είναι το NetNanny και το Cyber Patrol. Έχετε περαιτέρω ερωτήσεις; Επικοινωνήστε με τη βραβευμένη μας ομάδα υποστήριξης πελατών στη διεύθυνση support-en betsson. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα της ηλικίας από τους πελάτες και ενδέχεται να αναστείλει κάποιον λογαριασμό μέχρι να λάβει την κατάλληλη επαλήθευση. Ανησυχείτε για τους φίλους σας; Εάν ανησυχείτε ότι ένας στενός φίλος ή ένα μέλος της οικογένειάς σας αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα τυχερά παιχνίδια, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης. Διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων και μπορούν να βοηθήσουν τόσο εσάς όσο και το άτομο για το οποίο ανησυχείτε. Ανεξάρτητοι οργανισμοί Kethea Ιστοσελίδα: Γραμμή υποστήριξης Ιστοσελίδα: Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή υποστήριξης μe chat, sms ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα εθνικού αποκλεισμού Spelpaus που υποστηρίζεται από την Σουηδική Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών, κάντε κλικ εδώ. Κάποια επιχειρήματα όμως που χρησιμοποιήθηκαν ενάντια σε αυτές τις νέες ρυθμίσεις έχουν μια κάποια λογική. Για παράδειγμα, ορισμένοι επιχειρηματίες που βρίσκονται στο χώρο υποστήριξαν ότι προσθέτοντας κατώτερο όριο ηλικίας στις διασημότητες που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις σημαίνει ότι πολλοί γνωστοί παίκτες θα πρέπει να αποκλειστούν από τις καμπάνιες μάρκετινγκ. Και αυτό θα επιφέρει υποτίμηση και πιθανές ζημίες για αυτές που έχουν συνάψει χορηγίες πολλών εκατομμυρίων βρετανικών λιρών. Αυτό που απαιτείται είναι η εξεύρεση μιας πιο προηγμένης τεχνολογίας, η οποία θα κοστίσει τόσο χρόνο όσο και χρήμα για τις ιστοσελίδες, ενώ ταυτόχρονα η ASA θα θησαυρίζει από αυτές επιβάλλοντας πρόστιμα σε όσους συνεχίζουν να εμφανίζονται στα κομμάτια αυτά των ιστοσελίδων.

Ένα ακόμα σημείο διαμάχης στην κουβέντα αυτή για τις διαφημίσεις είναι η άποψη κάποιων που υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση των προωθητικών μηνυμάτων καζίνο πριν από τα αθλητικά παιχνίδια δεν θα έχει μεγάλο αποτέλεσμα,  καθώς η πλειοψηφία των διαφημίσεων στοιχήματος και καζίνο εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του ματς. Είτε σε διαφημιστικές πινακίδες στα γήπεδα,  είτε στην οθόνη της τηλεόρασης είτε στις φανέλες των παικτών. Φυσικά, οι ακτιβιστές υπέρ του περιορισμού των διαφημίσεων το γνωρίζουν αυτό, αλλά ταυτόχρονα ξεχνούν τα τεράστια χρηματικά ποσά που οι ομάδες της Βρετανικής Premier League εισπράττουν κάθε χρόνο από τέτοιες χορηγίες και διαφημίσεις τζόγου. Για να ξεμπερδέψει το κουβάρι ως προς τη νομιμότητα της διαδικτυακής αγοράς, θα πιάσω τα πράγματα από την αρχή και θα περιγράψω με τη σειρά όλα τα γεγονότα από το 2010 έως και σήμερα. Για τους γνωρίζοντες στους στοιχηματικούς κύκλους, η ελληνική αγορά θεωρείτο γκρίζα grey market.

Πράγματι, οι πλατφόρμες είχαν έσοδα πολλών εκατομμυρίων από τη δραστηριότητα τους στη χώρα και σίγουρα είναι αρνητικό το ότι καμμία κυβέρνηση δεν είχε προχωρήσει στην αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας νωρίτερα. Αυτή η κατάσταση όμως δεν ίσχυε μόνο στην Ελλάδα αλλά στις περισσότερες χώρες παγκοσμίως. Οι online στοιχηματικές πλατφόρμες απέδιδαν φόρο βάσει των μεικτών εσόδων τους GGR- Gross Gaming Revenue ή του τζίρου turnover στη χώρα που είχαν αδειοδοτηθεί Μάλτα, Γιβραλτάρ, Κουρασάο κλπ. Θα αναρωτηθείτε είναι αυτό λογικό; Θα σας απαντήσω ξεκάθαρα ΝΑΙ. Δυσάρεστο μεν αλλά λογικότατο. Το ίντερνετ είναι ελεύθερο και βάσει των κανόνων της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν οι πλατφόρμες να προσφέρουν τυχερά παιχνίδια σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της ΕΕ, εφόσον εδρεύουν σε ένα από αυτά. Επειδή όμως ο τζόγος είναι ειδική κατηγορία, η Κομισιόν επιτρέπει σε κάθε χώρα μέλος να έχει ξεχωριστή νομοθεσία, με την προϋπόθεση πάντα η εθνική νομοθεσία να είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή.

Η διαβούλευση αναρτήθηκε στις 26 Αυγούστου 2010 και ολοκληρώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2010. Στην 1η διαβούλευση είχαν προταθεί οι 3 ακόλουθες εναλλακτικές επιλογές για την παραχώρηση αδειών διαδικτυακού στοιχήματος: Εκχώρηση απεριόριστου αριθμού αδειών με καθορισμένο κόστος χωρίς να απαιτείται δημοπρασία. Διεξαγωγή δημοπρασίας για εκχώρηση περιορισμένου αριθμού αδειών. Ποιά πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η διαδικασία παραχώρησης αδειών λειτουργίας διαδικτυακού στοιχήματος μεταξύ των παραπάνω επιλογών Α, Β και Γ; Στη δημόσια διαβούλευση είχαν καταθέσει την άποψή τους αρκετές πλατφόρμες κολοσσοί όπως οι Betfair, William Hill, Sportingbet και Bwin, οι διεθνείς ενώσεις EGBA και RGA, καθώς και πλήθος απλών χρηστών. Από αυτά, τα 30. Αν από τις 70. Επομένως όλες οι μεγάλες πλατφόρμες του εξωτερικού θεώρησαν ασύμφορο να μπουν σε μία αγορά που λόγω φορολογίας θα τους άφηνε ελάχιστα κέρδη. Οι πλατφόρμες του άρθρου 1 προκειμένου να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις της παρούσας απόφασης, θα υποβάλουν στη Δ.

Με την παραπάνω δήλωση συνυποβάλλονται, το έντυπο Μ7 «Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου» και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο, β. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της πλατφόρμας, ειδικά για την πρώτη εφαρμογή το πιστοποιητικό μπορεί να προσκομιστεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2012, γ. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου τους στην Ελλάδα. Θα έπρεπε δηλαδή εντός 10 εργάσιμων ημερών να μαζέψουν οι ξένες πλατφόρμες τα έγγραφα, να βρουν νόμιμο εκπρόσωπο στην Ελλάδα και να προλάβουν να καταθέσουν τα έγγραφα εντός της προθεσμίας. Πόσες από τις 24 πλατφόρμες είναι ξένων συμφερόντων; Mόλις 4.

Author: Jason Griswold