Μεμονωμένο όριο μέγιστης απώλειας για τυχερά παιχνίδια

Σε περίπτωση τυχόν ασυνέπειας μεταξύ των προαναφερθέντων εγγράφων, του παρόντος εγγράφου και των σχετικών Ειδικών Όρων, οι Ειδικοί Όροι θα υπερισχύουν του παρόντος εγγράφου, το οποίο θα υπερισχύει των προαναφερθέντων εγγράφων. Με τη σύναψη οποιασδήποτε στοιχηματικής συναλλαγής, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε τόσο από τους παρόντες Γενικούς Όρους όσο και από τους Ειδικούς Όρους που διέπουν τη στοιχηματική σας συναλλαγή συνολικά, "η Συμφωνία". Όροι για τη χρήση των υπηρεσιών Άδεια χρήσης του ιστότοπού μας Η Betfair εκχωρεί σε εσάς μια περιορισμένη άδεια για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με την παρούσα Συμφωνία. Η διαθεσιμότητα του ιστότοπού μας δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση από την Betfair για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο σε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία η χρήση του είναι παράνομη. Με τη χρήση του ιστότοπού μας ή οποιασδήποτε ροής δεδομένων δεν σας εκχωρείται κανένα απολύτως δικαίωμα όσον αφορά το περιεχόμενο και τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται σε αυτόν ή στη ροή δεδομένων.

Συμφωνείτε ότι δεν θα καταγράψετε, δεν θα χρησιμοποιήσετε ή δεν θα αντιγράψετε τις ιστοσελίδες μας ή οποιοδήποτε μέρος του διαδικτυακού μας περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε δεδομένων τιμών. Δεν θα επιχειρήσετε να παραβιάσετε, να τροποποιήσετε αυθαίρετα ή να βάλετε κακόβουλο κώδικα οποιουδήποτε είδους στον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν επιτρέπεται α να προβείτε σε αποσυμπίληση ή ανακατασκευή ολική ή μερική οποιουδήποτε λογισμικού που διατίθεται μέσω του ιστότοπου ή β να προβείτε σε αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, μετάδοση, αλλοίωση ή διάθεση του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου ή οποιουδήποτε υλικού ή πληροφορίας που περιέχεται σε αυτόν. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αναπαραγωγή θα διώκεται ποινικά. Χρήση των Υπηρεσιών μας Κατανοείτε ότι μπορεί να χάσετε χρήματα από τα στοιχήματα που τοποθετείτε και αποδέχεστε ότι είστε πλήρως υπεύθυνοι για τέτοιου είδους απώλειες. Αποδέχεστε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που έχετε χάσει από οποιοδήποτε στοίχημα.

Είναι δική σας ευθύνη να εξακριβώσετε ότι η δικαιοδοσία του τόπου κατοικίας ή συνήθους διαμονής σας επιτρέπει το στοιχηματισμό και συμφωνείτε ότι δεν θα στοιχηματίσετε μαζί μας ενώ βρίσκεστε σε δικαιοδοσία που το απαγορεύει. Ειδικότερα, δεν θα στοιχηματίσετε ή δεν θα επιχειρήσετε να στοιχηματίσετε, εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα με παρόμοιο νομικό καθεστώς. Αυτές οι χώρες θα προσδιορίζονται από την Betfair ανά περιόδους. Δεσμεύεστε ότι θα χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς στοιχηματισμού. Η συμπεριφορά σας Δεν θα επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το Ανταλλακτήριο για να μεταφέρετε σκόπιμα χρήματα μεταξύ λογαριασμών Betfair, προσπαθώντας να ταιριάξετε στοιχήματα σε μια Αγορά με κάποιον άλλο λογαριασμό μέσω συμπαιγνίας. Οφείλετε να μας ενημερώσετε αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι υπάρχει οποιοδήποτε σφάλμα υπολογισμού σε σχέση με οποιαδήποτε στοιχηματική συναλλαγή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κηρύξουμε άκυρα τα στοιχήματα στα οποία έχουν παρατηρηθεί τέτοια σφάλματα. Δεν θα αποκρύψετε ή τροποποιήσετε με κανένα τρόπο τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο και δεν θα λάβετε μέτρα για να μας αποτρέψετε από το να εντοπίσουμε επιτυχώς την πραγματική διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να μεριμνείτε για οποιουσδήποτε φόρους ή δασμούς που επιβάλλονται σε εσάς ως αποτέλεσμα των στοιχηματικών σας συναλλαγών. Συμφωνείτε ότι δεν θα αποκτήσετε πρόσβαση σε κανέναν άλλο λογαριασμό της Betfair για να χρησιμοποιήσετε τυχόν υπηρεσίες ή προϊόντα από τα οποία έχετε αυτο-αποκλειστεί, κατά τη διάρκεια του εν λόγω αυτο-αποκλεισμού. Θα μας ενημερώσετε αμέσως μόλις αντιληφθείτε τυχόν σφάλματα σε οποιονδήποτε μηχανισμό προστασίας παικτών που έχουμε θέσει στη διάθεσή σας. Εάν δεν μας ενημερώσετε μόλις αντιληφθείτε τέτοια σφάλματα, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε.

Από τις 30 Δεκεμβρίου 2016, εάν εφαρμόσετε καθεστώς αυτο-αποκλεισμού από το λογαριασμό σας στην Betfair, θα προσπαθήσουμε επίσης να εμποδίσουμε την πρόσβασή σας σε τυχόν λογαριασμούς που διατηρείτε στην Paddy Power για την ίδια περίοδο αυτο-αποκλεισμού που θα ισχύει για το λογαριασμό σας στην Betfair. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες δεν θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό όπως, για παράδειγμα, εάν δεν μπορούμε να συνδέσουμε το λογαριασμό σας στην Betfair με το λογαριασμό σας στην Paddy Power. Για να είστε σίγουροι, εάν εφαρμόσετε καθεστώς αυτο-αποκλεισμού από το λογαριασμό σας στην Betfair, σας συνιστούμε να κάνετε το ίδιο με το λογαριασμό σας στην Paddy Power καθώς και με οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό λογαριασμό που διατηρείτε. Έχετε υπόψη ότι, εάν εφαρμόσατε καθεστώς αυτο-αποκλεισμού από το λογαριασμό σας στην Betfair πριν από τις 30 Δεκεμβρίου 2016, δεν θα εφαρμόσουμε αυτόματα καθεστώς αυτο-αποκλεισμού από το λογαριασμό σας στην Paddy Power.

Σε αυτήν την περίπτωση, σας συνιστούμε να φροντίσετε ξεχωριστά για τον αυτο-αποκλεισμό από το λογαριασμό σας στην Paddy Power καθώς και από οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό λογαριασμό που διατηρείτε. Εάν εφαρμόσατε καθεστώς αυτο-αποκλεισμού από το λογαριασμό σας στην Betfair πριν από τις 30 Δεκεμβρίου 2016 και θέλετε να αυτο-αποκλειστείτε επίσης από το λογαριασμό σας στην Paddy Power, μπορείτε να το κάνετε μέσω του ηλεκτρονικού σας λογαριασμού στην Paddy Power ή επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών Εάν εφαρμόσατε εργαλεία προστασίας παικτών π. Όριο Κατάθεσης, Εξαίρεση Προϊόντων, Έλεγχος Πραγματικότητας, Όριο Απωλειών στο λογαριασμό σας στην Betfair, δεν θα εφαρμόσουμε τα ίδια εργαλεία προστασίας παικτών στο λογαριασμό σας στην Paddy Power και σας συνιστούμε να εφαρμόσετε ξεχωριστά αυτά τα εργαλεία προστασίας παικτών ή αντίστοιχά τους σε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό λογαριασμό που διατηρείτε συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού σας στην Paddy Power.

Δεν θα κάνετε προσβλητικά σχόλια, χρήση προσβλητικού ή πορνογραφικού υλικού, σχόλια δυσφήμισης ή "εμπρηστικού λόγου" σε σχέση με τα φόρουμ ή με οποιοδήποτε άλλο μέρος του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένου του δικού σας ονόματος χρήστη ή άλλων πληροφοριών που έχετε παράσχει στον ιστότοπό μας. Απόρρητο Η επεξεργασία των πληροφοριών που μας στέλνετε θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Έχουμε την έγκρισή σας να χρησιμοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή όποια μέσα θεωρήσουμε αναγκαία για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και την πιστοληπτική σας ικανότητα με οποιονδήποτε τρίτο πάροχο πληροφοριών. Εάν είστε Πελάτης Αυστραλίας-Ασίας, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας με τη χρήση πληροφοριών πίστωσης που θα λαμβάνονται για λογαριασμό μας από την Veda Advantage Limited ή από άλλο τρίτο μέρος το οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ανά περιόδους.

Διατηρούμε το δικαίωμα να καταγράψουμε ΟΛΕΣ τις τηλεφωνικές συνομιλίες από και προς την Betfair και να ελέγχουμε κάθε πληροφορία που αφορά δραστηριότητες στοιχηματισμού, ενώ δίνετε τη συγκατάθεσή σας για αυτούς τους σκοπούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου περί Διερευνητικών Εξουσιών του 2000 RIPA και κάθε άλλης ισχύουσας νομοθεσίας. Συμφωνείτε ότι θα μας αποζημιώσετε και ότι θα μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη σε περίπτωση που δημοσιευτούν προσωπικά ή άλλα στοιχεία σας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Όροι για το στοιχηματισμό Λειτουργία των Υπηρεσιών μας Είστε υπεύθυνοι για την κατανόηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας και της λειτουργίας των Υπηρεσιών, ενώ διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τη μορφή των Υπηρεσιών με σκοπό την αναβάθμισή τους.

Μπορούμε να ορίζουμε πότε θα είναι ανοιχτές οι Αγορές για στοιχηματισμό και να τις κλείνουμε ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Παρόλο που σε όλες τις περιπτώσεις καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να διευθετήσουμε τις Αγορές όσο το δυνατόν γρηγορότερα, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα διευθετούνται οι Αγορές. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που μας παρέχετε αναφορικά με την προσφορά που θέλετε να τοποθετήσετε. Δεν θα ελέγχουμε το εύλογο οποιασδήποτε προσφοράς που πραγματοποιείτε. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν λανθασμένες καταχωρίσεις που πραγματοποιείτε, συμπεριλαμβανομένης της λανθασμένης εισαγωγής στοιχείων όσον αφορά τις αποδόσεις, τις τιμές ή τα πονταρίσματα σε μια προσφορά, ή για τυχόν λανθασμένα αιτήματα στοιχήματος που μας κοινοποιείτε μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου της Betfair. Εάν ο εκπρόσωπος του Τηλεφωνικού Κέντρου της Betfair επαναλάβει λανθασμένα το αίτημα του στοιχήματός σας, είναι δική σας ευθύνη να διορθώσετε το αίτημα του στοιχήματος και να ενημερώσετε τον εκπρόσωπο του Τηλεφωνικού Κέντρου της Betfair για το λάθος.

Αφού επιβεβαιώσετε το αίτημα του στοιχήματός σας στον εκπρόσωπο του Τηλεφωνικού Κέντρου της Betfair είτε είναι είτε δεν είναι το αρχικό στοίχημα που ζητήσατε και το στοίχημά σας ταιριαστεί, θα είστε υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο στοίχημα σε περίπτωση αποτυχίας. Προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η ίση μεταχείριση στις Αγορές, η Betfair μπορεί επίσης να ακυρώσει συγκεκριμένα στοιχήματα σε μια αγορά ή να ακυρώσει μια ολόκληρη Αγορά. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένοι πελάτες κάνουν χρήση προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούν στοιχήματα αυτόματα με συγκεκριμένες παραμέτρους που ορίζουν οι πελάτες π. Αυτά τα bot μπορεί να είναι ενεργά σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις Αγορές ανά πάσα στιγμή. Δεν θα πρέπει να υποθέσετε ότι σε Αγορές με μικρή κίνηση μπορείτε να τοποθετήσετε στοιχήματα τα οποία δεν θα ταιριαστούν αυτόματα, απλώς επειδή η Αγορά μοιάζει να έχει μικρή κίνηση.

Επιπλέον, οι χρήστες των bot πρέπει να γνωρίζουν ότι τα bot ενδέχεται να είναι ευάλωτα σε εκμετάλλευση από άλλους πελάτες. Ακύρωση, κλείσιμο, αναστολή και παραβίαση Μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στην Betfair, να αναστείλουμε ή να κλείσουμε το λογαριασμό σας, να αποσύρουμε τις προσφορές σας για στοιχήματα, να ακυρώσουμε οποιαδήποτε στοιχήματα που εκκρεμούν στο λογαριασμό σας, να ακυρώσουμε οποιαδήποτε αταίριαστα στοιχήματα ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε εκκρεμή ή ταιριασμένα στοιχήματα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς καμία αίτια, ανά πάσα στιγμή, εάν, ενδεικτικά: Όσον αφορά οποιαδήποτε ακυρωθέντα ή άκυρα στοιχήματα, διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε το Διαχειριστή ότι οποιαδήποτε χρήματα που υπάρχουν στο λογαριασμό σας και σχετίζονται με αυτά τα στοιχήματα πρέπει να καταβληθούν σε εμάς σύμφωνα με την Πράξη Καταπιστεύματος ή, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στο λογαριασμό σας, να απαιτήσουμε να μας καταβάλετε το οφειλόμενο ποσό που σχετίζεται με αυτά τα στοιχήματα.

Συμμετοχή ανηλίκων σε τυχερά παιχνίδια Σε περίπτωση που ενημερωθούμε ότι είστε κάτω των 18 ετών ή ότι ήσασταν κάτω των 18 ετών όταν συνάψατε στοιχηματικές συναλλαγές στον ιστότοπό μας "ανήλικος": Ακύρωση μιας προσφοράς για στοίχημα Μπορείτε να ακυρώσετε αταίριαστα στοιχήματα ανά πάσα στιγμή: Η ακύρωση αταίριαστου στοιχήματος τίθεται σε ισχύ μόλις σας στείλουμε επιβεβαίωση της ακύρωσης. Σε περίπτωση που η λήψη και η διεκπεραίωση του αιτήματός σας για ακύρωση δεν γίνει έγκαιρα, αναγνωρίζετε ότι η προσφορά σας ενδέχεται να παραμείνει σε εκκρεμότητα και διαθέσιμη για αποδοχή. Ενδέχεται να μην μπορέσετε να ακυρώσετε την προσφορά σας εάν το στοίχημά σας έχει γίνει μερικώς ή πλήρως αποδεκτό στο διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή του αιτήματός σας για ακύρωση μέχρι την επιβεβαίωση της ακύρωσης από εμάς. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρχική προσφορά σας ή μέρος της θα γίνει αποδεκτή με έγκυρο τρόπο και το στοίχημα θα ολοκληρωθεί. Όταν τροποποιείτε ένα αταίριαστο στοίχημα, πρακτικά ακυρώνετε το συγκεκριμένο στοίχημα και υποβάλλετε νέο στοίχημα με τροποποιημένο ποντάρισμα ή αποδόσεις.

Θα ακυρώνουμε οποιεσδήποτε προσφορές που παραμένουν σε εκκρεμότητα τη στιγμή που κλείνουμε μια Αγορά. Ελάχιστα και μέγιστα πονταρίσματα στοιχημάτων Ανάλογα με το προϊόν, τον τύπο της αγοράς και το νόμισμα στο οποίο στοιχηματίζετε, ισχύουν ελάχιστα ποσά στοιχημάτων. Αυτά τα ελάχιστα ποσά στοιχημάτων ενδέχεται να αλλάξουν και να ποικίλουν ανάλογα με το εάν είστε στον ιστότοπό μας ή εάν χρησιμοποιείτε την Τηλεφωνική Υπηρεσία Στοιχημάτων. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε στοιχήματα ή να επιχειρείτε να τοποθετήσετε στοιχήματα που βρίσκονται κάτω από το όριο ελάχιστου ποσού στοιχήματος. Μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το μόνιμο κλείσιμο του λογαριασμού σας. Το όριο στοιχηματισμού είναι το μικρότερο από τα εξής: Ωστόσο, σε περίπτωση που διεκπεραιώσουμε μια προσφορά για ένα στοίχημα ή την αποδοχή ενός στοιχήματος σε ποσό εκτός των ισχυόντων ορίων, το συγκεκριμένο στοίχημα θα ισχύει σε κάθε περίπτωση.

Διευθέτηση στοιχημάτων Σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και οποιουσδήποτε ισχύοντες Ειδικούς Όρους, θα διευθετούμε τις Αγορές σύμφωνα με τους Κανόνες και Κανονισμούς του Ανταλλακτηρίου και τους Κανόνες και Κανονισμούς του Sportsbook. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε ή να τροποποιήσουμε τη διευθέτηση σε περίπτωση που κάποια Αγορά δεν έχει διευθετηθεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις στο λογαριασμό σας με σκοπό την προσαρμογή στις αλλαγές που έχουν γίνει στη διευθέτηση της Αγοράς. Εάν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας, ενδεχομένως να απαιτήσουμε από εσάς την κατάθεση χρημάτων στο λογαριασμό σας για την αποπληρωμή του οφειλόμενου υπολοίπου. Οποιαδήποτε ποσά κερδών ή απωλειών που σχετίζονται με στοιχήματά σας σε μια Αγορά θα στρογγυλοποιούνται στα δύο κοντινότερα δεκαδικά ψηφία. Όταν το ποσό λήγει σε 0,5, θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω. Εκμετάλλευση της στρογγυλοποίησης Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε στοιχήματα ή να επιχειρείτε να τοποθετήσετε στοιχήματα που εκμεταλλεύονται σκόπιμα τη στρογγυλοποίηση της Betfair στην κοντινότερη πένα ή σεντ.

Όλα τα στοιχήματα με αυτόν το σκοπό θα ακυρώνονται αυτόματα. Όροι που σχετίζονται με την Betfair Προμήθεια και δομή πληρωμών Χρεώνουμε μια προμήθεια που υπολογίζεται σε σχέση με τα καθαρά σας κέρδη σε μια Αγορά. Επομένως, τα πονταρίσματά σας για στοιχήματα που τοποθετούνται στο Ανταλλακτήριο δεν χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της προμήθειας που καταβάλλετε. Συγκεκριμένα, αυτά τα πονταρίσματα δεν δείχνουν τις αποδοχές για τις Υπηρεσίες που σχετίζονται με το Ανταλλακτήριο. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με άλλες χρεώσεις. Ανατρέξτε στις Χρεώσεις Betfair στην ενότητα "Σχετικά με εμάς", όπου αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται κάθε προμήθεια και χρέωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την πολιτική μας όπως ορίζεται στις Χρεώσεις Betfair , όπως αυτές τροποποιούνται ανά περιόδους.

Θα υπολογίζουμε τα ποσά που μας οφείλετε και θα ενημερώνουμε αναλόγως το Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής θα αφαιρεί αυτά τα ποσά από το λογαριασμό σας και θα μας τα καταβάλλει σύμφωνα με την Πράξη Καταπιστεύματος. Οποιαδήποτε ποσά που μας οφείλετε θα στρογγυλοποιούνται στα δύο κοντινότερα δεκαδικά ψηφία. Ζητήματα πέραν του εύλογου ελέγχου μας Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών μας που ορίζονται σε διάφορους νόμους και κανονισμούς των δικαιοδοσιών στις οποίες έχουμε αδειοδοτηθεί, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδεχομένως να υποστείτε από: Σε αυτήν την περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε τις υπηρεσίες μας χωρίς να επιβαρυνθούμε με καμία υποχρέωση. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη βλάβη τυχόν εξοπλισμού ή λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο και αν έχει προκληθεί, όπου και αν βρίσκεται ή διατίθεται, είτε βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχό μας είτε όχι, που αποτρέπει τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας, παρακωλύει την τοποθέτηση προσφορών για στοιχήματα ή το ταίριασμα στοιχημάτων, ή εμποδίζει την επικοινωνία σας με εμάς.

Έχετε υπόψη ότι εάν τοποθετήσετε ένα στοίχημα με σκοπό έπειτα να τοποθετήσετε ένα ξεχωριστό στοίχημα προκειμένου να μειώσετε την υποχρέωση από το αρχικό σας στοίχημα χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία "Cash Out" της Betfair , δεν είναι ποτέ εγγυημένο ότι οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες τη χρονική στιγμή που εσείς επιθυμείτε να τοποθετήσετε το δεύτερο στοίχημά σας. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η μη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών οφείλεται σε κάποιο ζήτημα πέραν του εύλογου ελέγχου μας ή όχι. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν αποτυχία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Συμφωνίας μας από κάποιο τρίτο μέρος. Αποζημίωση Συμφωνείτε ότι θα μας αποζημιώσετε και ότι θα απαλλάξετε εμάς, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εκπροσώπους και τους υπαλλήλους μας από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε οφειλή, αξίωση, απώλεια ή απαίτηση οποιουδήποτε τρίτου μέρους η οποία οφείλεται σε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που ενσωματώνονται κατ' αναφορά σε αυτή από εσάς ή σε παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους από εσάς.

Αναγνωρίζετε ότι η Betfair και οι συνδεδεμένες εταιρείες της διατηρούν πληροφορίες αναφορικά με την ταυτότητά σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος, της διεύθυνσης και των στοιχείων πληρωμής σας. Συμφωνείτε ότι βασιζόμαστε σε αυτές τις πληροφορίες για τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας και ότι θα μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια που περιλαμβάνεται στις πληροφορίες που μας παρέχετε. Δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί εσάς για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να υποστείτε λόγω κακής χρήσης του κωδικού πρόσβασής σας ή, στην περίπτωση της Τηλεφωνικής Υπηρεσίας Στοιχημάτων, κακής χρήσης του ΤΑΛ σας, και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη που προκύπτει από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού, είτε πρόκειται για απάτη είτε για άλλη περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεχτούμε, ούτε εμείς ούτε οι προμηθευτές μας, οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες που μπορεί να υποστείτε, όπως και αν προκύψουν, λόγω της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς.

Σε καμία περίπτωση η υποχρέωσή μας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή λόγω παράβασης σύμβασης, αδικοπραξίας, νόμου ή άλλης αιτίας, δεν θα υπερβεί το όριο έκθεσής σας, όπως ορίζεται στο λογαριασμό σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για τυχόν έμμεση, ειδική ή επακόλουθη ζημία, για απώλεια κερδών άμεση ή έμμεση , για οφέλη οποιουδήποτε στοιχήματος που προκύπτουν από αθέτηση σύμβασης, αμέλεια, νόμιμο καθήκον για την αποφυγή αμφιβολιών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε στοιχημάτων ή Αγορών που ακυρώθηκαν από εμάς ή άλλη ευθύνη, ακόμα και σε περίπτωση που είχαμε προειδοποιηθεί ή γνωρίζαμε ή οφείλαμε να γνωρίζουμε την πιθανότητα τέτοιου είδους ζημίας ή απώλειας. H παρούσα Συμφωνία δεν αποκλείει την ευθύνη της Betfair για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια δική μας, των υπαλλήλων, εκπροσώπων ή υπεργολάβων μας. Δικαίωμα συμψηφισμού Μπορούμε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιήσουμε, να ενημερώσουμε το Διαχειριστή ότι πρέπει να προβεί σε συμψηφισμό οποιασδήποτε οφειλής σας προς εμάς και προς τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε λογαριασμού Betfair που διατηρείτε στο όνομά σας ή οποιουδήποτε λογαριασμού που πιστεύουμε ότι έχετε υπό τον έλεγχό σας: Η ακόλουθη χρήση δεδομένων τιμών ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων ή περιεχομένου από τον ιστότοπό μας ή μέσω της διασύνδεσης API, ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων της Betfair από οποιαδήποτε άλλη πηγή συνολικά, "Δεδομένα Betfair" απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της TSEL: Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ποινική δίωξη ή σε αντίστοιχα μέτρα εναντίον σας.

Με το παρόν αποδέχεστε την απόλυτη κυριότητα της TSEL επί όλων και οποιουδήποτε από τα πνευματικά δικαιώματα και τα άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας παγκοσμίως, σε όλα τα μέσα, είτε είναι γνωστά είτε αναπτυχθούν εφεξής, για ολόκληρη την περίοδο ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών πνευματικών δικαιωμάτων και όλων των άλλων δικαιωμάτων μέσω της παρούσας εκχώρησης, για οποιεσδήποτε προσφορές για στοιχήματα ή για στοιχήματα που τοποθετούνται από εσάς στον ιστότοπό μας. Όροι για άλλες υπηρεσίες Υπηρεσίες πληροφόρησης Ανά περιόδους, η Betfair ενδέχεται να σας παρέχει πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες και περιεχόμενο. Σε αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται δεδομένα φορμών, αποτελέσματα, ροή βίντεο, επερχόμενες διοργανώσεις, ώρες και ημερομηνίες διοργανώσεων, τρέχοντα σκορ, χρόνος που έχει περάσει και άλλες πληροφορίες που αφορούν ένα αθλητικό γεγονός.

Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να παρέχονται: Αυτοί του είδους οι πληροφορίες περιγράφονται συνολικά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ως οι "Πληροφορίες". Οι Πληροφορίες παρέχονται από την Betfair ή προέρχονται από κάποιο τρίτο μέρος. Παρόλο που μπορεί μερικές Πληροφορίες να περιγράφονται ως "ζωντανές" ή να υπονοηθεί ότι οι συγκεκριμένες Πληροφορίες είναι "ζωντανές", πρέπει να έχετε υπόψη ότι αυτά τα δεδομένα μπορεί να παρέχονται με χρονική καθυστέρηση. Επίσης, οι Πληροφορίες ενδέχεται να είναι ανακριβείς. Οι Πληροφορίες διατίθενται "ως έχουν" και παρέχονται μόνο για συμβουλευτικούς λόγους. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Betfair δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων σχετικά με την ακρίβεια, την ποιότητα, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των Πληροφοριών. Εάν βασιστείτε στις Πληροφορίες για να τοποθετήσετε στοιχήματα, η ευθύνη θα είναι εξ ολοκλήρου δική σας. Η Betfair δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προβήκατε ή δεν προβήκατε βασιζόμενοι στις Πληροφορίες ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία άμεση ή έμμεση την οποία υποστήκατε λόγω χρήσης των Πληροφοριών.

Η ύπαρξη συνδέσμων για ιστότοπους τρίτων δεν συνεπάγεται την έγκριση της Betfair σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται στους συγκεκριμένους ιστότοπους. Χρησιμοποιείτε τους συγκεκριμένους ιστότοπους με δική σας ευθύνη. Η Betfair δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο ή τη χρήση των συγκεκριμένων ιστότοπων. Το Φόρουμ της Betfair Ανά περιόδους, η Betfair ενδέχεται να σας παρέχει πρόσβαση σε ένα διαδικτυακό φόρουμ συζήτησης το "Φόρουμ της Betfair". Εάν χρησιμοποιείτε το Φόρουμ της Betfair, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις του Φόρουμ της Betfair. Δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για τυχόν δυσφημιστική ανάρτηση που πραγματοποιείται από εσάς ή σε σχέση με εσάς. Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε την Betfair για όλες και οποιαδήποτε από τις ζημίες που ενδέχεται να υποστεί η Betfair ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ανάρτησής σας στο Φόρουμ της Betfair.

Εκχωρείτε στην Betfair την αμετάκλητη και συνεχή άδεια να χρησιμοποιεί και να αναπαράγει όλες τις αναρτήσεις σας στο φόρουμ, για κάθε σκοπό και σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Γενικοί Όροι Εκχώρηση Δεν επιτρέπεται να εκχωρείτε κανένα μέρος της παρούσας Συμφωνίας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Betfair. Ωστόσο, η Betfair επιτρέπεται να εκχωρεί την παρούσα Συμφωνία, εν μέρει ή εν όλω, σε οποιονδήποτε τρίτο, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιεί. Διαιρετότητα Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί μη εφαρμόσιμη ή άκυρη από κάποια αρμόδια αρχή, η συγκεκριμένη διάταξη θα τροποποιηθεί προκειμένου να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις προθέσεις του πρωτότυπου κειμένου στον πληρέστερο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η εγκυρότητα και η εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεαστεί. Επίλυση διαφορών Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές μεταξύ του πελάτη και της Betfair, και τα δύο μέρη δεσμεύονται να ακολουθήσουν τη διαδικασία που ορίζεται στην πολιτική Επίλυσης Διαφορών , όπως αυτή τροποποιείται ανά περιόδους.

Τροποποιήσεις Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στον ιστότοπο και σε όλους τους οδηγούς χρήσης και στις πολιτικές που δημοσιεύονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Συμφωνίας, ανά πάσα στιγμή. Θα υπόκεισθε στους οδηγούς χρήσης, τις πολιτικές, τους όρους και τις συμφωνίες που ισχύουν κατά τη στιγμή που ταιριάζονται τα στοιχήματά σας. Επομένως, είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τους οδηγούς χρήσης, τις πολιτικές και την παρούσα Συμφωνία ανά περιόδους, για να εξετάζετε εάν συμφωνείτε. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε τις αλλαγές που μπορεί να κάνουμε. Όταν εγγράφεστε στη Betfair, αυτόματα δημιουργούνται δυο λογαριασμοί για εσάς — ένας για την Αυστραλία και ένας για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κεφάλαια τα οποία καλύπτουν στοιχήματα που τοποθετούνται στις αγορές τις Αυστραλίας προέρχονται από το λογαριασμό σας της Αυστραλίας, ενώ στοιχήματα σε όλες τις άλλες αγορές χρηματοδοτούνται από το λογαριασμό σας του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε αναφορικά με τους λογαριασμούς: Όταν καταθέτετε κεφάλαια στο λογαριασμό σας της Betfair, τα κεφάλαια αυτά αυτομάτως εκχωρούνται στο λογαριασμό σας του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τη στιγμή που τα κεφάλαια βρίσκονται στο λογαριασμό σας του Ηνωμένου Βασιλείου, είστε έτοιμοι να στοιχηματίσετε σε όλες τις αγορές εκτός από εκείνες της Αυστραλίας. Προκειμένου να στοιχηματίσετε σε αγορές της Αυστραλίας, πρέπει προηγουμένως να μεταφέρετε κεφάλαια στο λογαριασμό σας της Αυστραλίας. Τα κεφάλαια μεταφέρονται χωρίς καθυστέρηση και είναι άμεσα διαθέσιμα για στοιχηματισμό.

Κεφάλαια που εκχωρούνται είτε στο Λογαριασμό του Ηνωμένου Βασιλείου είτε σε εκείνον της Αυστραλίας είναι διαρκή, το οποίο σημαίνει ότι θα παραμείνουν στον προκαθορισμένο λογαριασμό μέχρι να τα μεταφέρετε σε άλλο λογαριασμό ή να τα αποσύρετε από το λογαριασμό σας της Betfair. Τα κέρδη κατατίθενται και η προμήθεια αφαιρείται από τον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για να χρηματοδοτηθεί ένα στοίχημα. Όταν αποσύρετε κεφάλαια από το λογαριασμό σας της Betfair , μπορείτε να αποσύρετε κεφάλαια μόνο προς το λογαριασμό σας του Ηνωμένου Βασιλείου. Για να αποσύρετε κεφάλαια από το λογαριασμό σας της Αυστραλίας, θα πρέπει πρώτα να μεταφέρετε το επιθυμητό ποσό έως και, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου του λογαριασμού σας της Αυστραλίας στο λογαριασμό σας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μπορείτε μετά να αποσύρετε τα κεφάλαια από το λογαριασμό σας της Betfair μέσω του λογαριασμού σας του Ηνωμένου Βασιλείου. Όταν βλέπετε μια αγορά, είναι εύκολο να δείτε το υπόλοιπο του λογαριασμού που είναι σε χρήση τον οποίο και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να χρηματοδοτήσετε στοιχήματα σε αυτή την αγορά. Στο πάνω δεξί τμήμα του ιστοχώρου πλοήγησης, δίπλα στο όνομα χρήστη σας, θα δείτε δύο ποσά. Τι μπορώ να κάνω, εάν πιστεύω πως στοιχηματίζω υπερβολικά; Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι τόσο στην υποστήριξη του υπεύθυνου στοιχηματισμού όσο και στην βελτίωση της πρόληψης, της καταστολής και της θεραπείας του προβλήματος του εθισμού στον τζόγο. Εάν έχετε οποιουσδήποτε προβληματισμούς σχετικά με το αν στοιχηματίζετε πάρα πολύ ή νιώθετε πως ξοδεύετε περισσότερα από αυτά που μπορείτε τότε παρακαλούμε απευθυνθείτε στην πλήρη σελίδα μας του Υπεύθυνου Στοιχηματισμού , που περιέχει χρήσιμες πληροφορίες.

Εάν πραγματοποιήσετε αύξηση του ποσού ή της συχνότητας, αυτή θα ισχύσει μετά από επτά Ημέρες. Οι μειώσεις ισχύουν αμέσως. Ένας σύνδεσμος στη σελίδα μας Υπεύθυνος Στοιχηματισμός βρίσκεται σε αυτή την ενότητα. Εάν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. Εάν κάνετε αύξηση του ποσού ή της συχνότητας, αυτή θα ισχύσει μετά από επτά ημέρες. Πώς λειτουργούν τα Κύρια όρια ζημιών; Τα Κύρια όρια ζημιών για τον στοιχηματισμό, αρχίζουν από τη στιγμή που τίθενται. Ισχύουν για τη χρονική περίοδο που επιλέγετε εβδομάδα, μήνα ή χρόνο και, στο τέλος της περιόδου, τίθενται εκ νέου αυτόματα και αρχίζουν ξανά. Για παράδειγμα, εάν θέσετε τα κύρια όρια ζημιών στα £500 ανά εβδομάδα κατά το μεσημέρι της Δευτέρας, οι ζημίες σας θα υπολογίζονται από εκείνο το σημείο και θα σας εμποδίσουν να χάσετε περισσότερα από £500 στις αγορές οι οποίες καλύπτονται από τη βρετανική άδεια, μέχρι την επόμενη Δευτέρα.

Στη συνέχεια, τα όρια ζημιών θα ξαναρχίσουν για την επόμενη εβδομάδα. Τα κύρια όρια ζημιών σας θα ισχύουν ξεχωριστά για τις αγορές που καλύπτονται από τις δύο άδειές μας διοργάνωσης τυχερών παιγνίων. Στο παραπάνω παράδειγμα, θα έχετε διαφορετικά όρια των £500 ανά εβδομάδα σε αγορές που καλύπτονται από την βρετανική άδεια και ένα όριο επιπλέον £500 στις αγορές που καλύπτονται από την αυστραλιανή άδεια. Τα αταίριαστα στοιχήματα θα προσμετρώνται στο κύριο όριο ζημιών σας. Εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε ένα στοίχημα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα αταίριαστα στοιχήματά σας δεν προκαλούν την υπέρβαση του κυρίου ορίου ζημιών σας. Εάν αυξήσετε το κύριο όριο ζημιών σας, αυτό θα ισχύσει μετά από επτά ημέρες. Τα Κύρια όρια ζημιών καλύπτουν μόνο τις καθαρές ζημίες λαμβάνοντας υπόψη και τα κέρδη στα ανταλλακτήρια στοιχηματισμού αθλημάτων.

Μπορείτε να χωρίσετε τα όρια ζημιών για τα Arcade εντός του συγκεκριμένου προϊόντος και μπορείτε να χωρίσετε τα όρια μεταφοράς για το Καζίνο και για τα Παιχνίδια σε αυτά τα προϊόντα. Πώς λειτουργούν τα όρια Ζημιών στα Arcade και στο Quick Play; Τα όρια ζημιών στα Arcade καλύπτουν τις καθαρές ζημίες λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη στα παιχνίδια των Arcade και του Quick Play, κατά τη διάρκεια μιας κυλιόμενης περιόδου. Τα Όρια Ζημιών στα Arcade ισχύουν από τη στιγμή που τίθενται. Για παράδειγμα, εάν έχετε Όριο Ζημιών επτά ημερών στα Arcade και τοποθετήσετε ένα στοίχημα στις 11: Ένα δεύτερο παράδειγμα: Εάν κάνετε το Όριο Ζημιών σας στα Arcade λιγότερο περιοριστικό, η αλλαγή θα ισχύσει επτά ημέρες αργότερα, π. Εάν το κάνετε πιο περιοριστικό, η αλλαγή θα ισχύσει αμέσως. Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγγραφής και της χρηματοδότησης του λογαριασμού σας, θα σας δοθεί η δυνατότητα να περιορίσετε τις καταθέσεις σας στην ιστοσελίδα σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Εάν αυξήσετε το ποσό ή τη συχνότητα, θα ισχύσει μετά από επτά ημέρες. Υπάρχει ένας σύνδεσμος στη σελίδα μας Υπεύθυνος Στοιχηματισμός σε αυτή την ενότητα. Πώς λειτουργούν τα όρια καταθέσεων; Κάθε φορά που κάνετε μια κατάθεση στον ιστοχώρο της Betfair, θα γίνεται ένας έλεγχος προκειμένου να επιβεβαιώσουμε πως δεν καταθέτετε περισσότερα σε σχέση με το όριό σας για την προηγούμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα ανάλογα με την χρονική περίοδο που έχετε θέσει. Εάν αυξήσετε το ποσό ή τη συχνότητα, η αλλαγή θα ισχύσει μετά από επτά ημέρες. Το όριο κατάθεσης δεν επηρεάζεται από μεταφορές χρημάτων από πορτοφόλι σε πορτοφόλι ή από αναλήψεις.

Όταν το ποσό λήγει σε 0,5, θα στρογγυλοποιείται προς τα Δωρεάν Καζίνο Μπίνγκο χωρίς Καζίνο. Σε αυτήν την περίπτωση, μια άλλη εταιρεία σε διαφορετική δικαιοδοσία θα ενεργήσει ως αντιπρόσωπος και θα παρέχει υπηρεσίες στην Betfair Αυστραλίας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το Ανταλλακτήριο θα είναι διαθέσιμο σε εσάς, βάσει των παρόντων Ειδικών Όρων και των Γενικών Όρων. Επικοινωνία και γνωστοποιήσεις Η για τυχερά παιχνίδια και οι γνωστοποιήσεις που απευθύνετε σε εμάς βάσει της παρούσας Συμφωνίας εκτός από την ανταλλαγή πληροφοριών που λαμβάνει χώρα κατά την κανονική λειτουργία του ιστότοπου θα πρέπει να πραγματοποιούνται όπως καθορίζεται στην ενότητα Μεμονωμένο όριο μέγιστης απώλειας για τυχερά παιχνίδια. Στοιχηματίστε τους κωδικούς καζίνο 2019 θα πρέπει να υποθέσετε ότι σε Αγορές με Μεμονωμένο όριο μέγιστης απώλειας κίνηση μπορείτε να τοποθετήσετε στοιχήματα τα οποία δεν θα ταιριαστούν αυτόματα, απλώς επειδή η Αγορά μοιάζει να έχει μικρή κίνηση. Αυτά τα bot μπορεί να είναι ενεργά σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις Αγορές ανά πάσα στιγμή. Έχετε υπόψη ότι υπάρχουν ξεχωριστοί κανόνες και κανονισμοί για καθένα από τα προϊόντα μας στο Ανταλλακτήριο και στο Sportsbook. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε ρύθμιση του ορίου. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να παρέχονται: Κεφάλαια τα οποία καλύπτουν στοιχήματα που τοποθετούνται στις αγορές τις Αυστραλίας προέρχονται από το λογαριασμό σας της Αυστραλίας, ενώ στοιχήματα σε όλες τις άλλες αγορές χρηματοδοτούνται από το λογαριασμό σας του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένοι πελάτες κάνουν χρήση προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούν στοιχήματα αυτόματα με συγκεκριμένες παραμέτρους που ορίζουν οι πελάτες π.

Συγκεκριμένα, δεν θα τοποθετείτε στο Ανταλλακτήριο στοιχήματα που παραβιάζουν τυχόν αθλητικούς κανόνες, κανονισμούς ή δεοντολογικό δωρεάν online καζίνο υποδοχή δεν κατεβάσετε που ισχύουν για εσάς. Διαβάστε με προσοχή τους παρόντες Ειδικούς Όρους, καθώς και τους Γενικούς Όρους, προτού υποβάλετε οποιαδήποτε προσφορά για Παρολί στον ιστότοπό μας. Δικαίωμα συμψηφισμού Μπορούμε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιήσουμε, να ενημερώσουμε το Διαχειριστή Μπόνους δωρεάν καζίνο παιχνιδιού πρέπει να προβεί σε συμψηφισμό οποιασδήποτε οφειλής σας προς εμάς και προς τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε λογαριασμού Betfair που διατηρείτε στο όνομά σας ή οποιουδήποτε λογαριασμού που πιστεύουμε ότι έχετε υπό τον έλεγχό σας: Δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί εσάς για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να υποστείτε λόγω κακής χρήσης του κωδικού πρόσβασής σας ή, στην περίπτωση της Τηλεφωνικής Υπηρεσίας Στοιχημάτων, κακής χρήσης του ΤΑΛ σας, και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη που προκύπτει από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού, είτε πρόκειται για απάτη είτε για άλλη περίπτωση. Τα κέρδη κατατίθενται και η προμήθεια αφαιρείται από τον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για να χρηματοδοτηθεί ένα στοίχημα. Αυτά τα ελάχιστα ποσά στοιχημάτων ενδέχεται Μεμονωμένο όριο μέγιστης απώλειας για τυχερά παιχνίδια αλλάξουν και να ποικίλουν ανάλογα με το εάν είστε στον ιστότοπό μας ή εάν χρησιμοποιείτε την Τηλεφωνική Υπηρεσία Στοιχημάτων. Όροι για το στοιχηματισμό Λειτουργία των Υπηρεσιών μας Είστε υπεύθυνοι για την κατανόηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας και της λειτουργίας των Υπηρεσιών, ενώ διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τη μορφή των Υπηρεσιών με σκοπό την αναβάθμισή τους. Εάν τοποθετήσετε ένα στοίχημα υπέρ και ένα στοίχημα κατά στην ίδια επιλογή και με την ίδια τιμή, και το στοίχημα υπέρ ταιριαστεί με το στοίχημα κατά, η Betfair θα ακυρώσει το στοίχημα και δεν θα προκύψει συναλλαγή στοιχηματισμού. Μια προσφορά για στοίχημα που έχετε υποβάλει στο Ανταλλακτήριο παραμένει ανοικτή για αποδοχή από εμάς, εκτός αν ακυρωθεί σωστά από εσάς σύμφωνα με την Παράγραφο 8 της ενότητας Στοιχηματισμός — Μεμονωμένο όριο μέγιστης απώλειας για τυχερά παιχνίδια Όροι.

Όροι για το στοιχηματισμό Λειτουργία των Υπηρεσιών μας Είστε υπεύθυνοι για την κατανόηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας και της λειτουργίας των Υπηρεσιών, ενώ διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τη μορφή των Υπηρεσιών με σκοπό την αναβάθμισή τους. Μπορούμε να ορίζουμε πότε θα είναι ανοιχτές οι Αγορές για στοιχηματισμό και να τις κλείνουμε ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Παρόλο που σε όλες τις περιπτώσεις καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να διευθετήσουμε τις Αγορές όσο το δυνατόν γρηγορότερα, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα διευθετούνται οι Αγορές. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που μας παρέχετε αναφορικά με την προσφορά που θέλετε να τοποθετήσετε. Δεν θα ελέγχουμε το εύλογο οποιασδήποτε προσφοράς που πραγματοποιείτε. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν λανθασμένες καταχωρίσεις που πραγματοποιείτε, συμπεριλαμβανομένης της λανθασμένης εισαγωγής στοιχείων όσον αφορά τις αποδόσεις, τις τιμές ή τα πονταρίσματα σε μια προσφορά, ή για τυχόν λανθασμένα αιτήματα στοιχήματος που μας κοινοποιείτε μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου της Betfair.

Εάν ο εκπρόσωπος του Τηλεφωνικού Κέντρου της Betfair επαναλάβει λανθασμένα το αίτημα του στοιχήματός σας, είναι δική σας ευθύνη να διορθώσετε το αίτημα του στοιχήματος και να ενημερώσετε τον εκπρόσωπο του Τηλεφωνικού Κέντρου της Betfair για το λάθος. Αφού επιβεβαιώσετε το αίτημα του στοιχήματός σας στον εκπρόσωπο του Τηλεφωνικού Κέντρου της Betfair είτε είναι είτε δεν είναι το αρχικό στοίχημα που ζητήσατε και το στοίχημά σας ταιριαστεί, θα είστε υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο στοίχημα σε περίπτωση αποτυχίας. Προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η ίση μεταχείριση στις Αγορές, η Betfair μπορεί επίσης να ακυρώσει συγκεκριμένα στοιχήματα σε μια αγορά ή να ακυρώσει μια ολόκληρη Αγορά. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένοι πελάτες κάνουν χρήση προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούν στοιχήματα αυτόματα με συγκεκριμένες παραμέτρους που ορίζουν οι πελάτες π.

Αυτά τα bot μπορεί να είναι ενεργά σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις Αγορές ανά πάσα στιγμή. Δεν θα πρέπει να υποθέσετε ότι σε Αγορές με μικρή κίνηση μπορείτε να τοποθετήσετε στοιχήματα τα οποία δεν θα ταιριαστούν αυτόματα, απλώς επειδή η Αγορά μοιάζει να έχει μικρή κίνηση. Επιπλέον, οι χρήστες των bot πρέπει να γνωρίζουν ότι τα bot ενδέχεται να είναι ευάλωτα σε εκμετάλλευση από άλλους πελάτες. Ακύρωση, κλείσιμο, αναστολή και παραβίαση Μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στην Betfair, να αναστείλουμε ή να κλείσουμε το λογαριασμό σας, να αποσύρουμε τις προσφορές σας για στοιχήματα, να ακυρώσουμε οποιαδήποτε στοιχήματα που εκκρεμούν στο λογαριασμό σας, να ακυρώσουμε οποιαδήποτε αταίριαστα στοιχήματα ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε εκκρεμή ή ταιριασμένα στοιχήματα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς καμία αίτια, ανά πάσα στιγμή, εάν, ενδεικτικά: Όσον αφορά οποιαδήποτε ακυρωθέντα ή άκυρα στοιχήματα, διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε το Διαχειριστή ότι οποιαδήποτε χρήματα που υπάρχουν στο λογαριασμό σας και σχετίζονται με αυτά τα στοιχήματα πρέπει να καταβληθούν σε εμάς σύμφωνα με την Πράξη Καταπιστεύματος ή, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στο λογαριασμό σας, να απαιτήσουμε να μας καταβάλετε το οφειλόμενο ποσό που σχετίζεται με αυτά τα στοιχήματα.

Συμμετοχή ανηλίκων σε τυχερά παιχνίδια Σε περίπτωση που ενημερωθούμε ότι είστε κάτω των 18 ετών ή ότι ήσασταν κάτω των 18 ετών όταν συνάψατε στοιχηματικές συναλλαγές στον ιστότοπό μας "ανήλικος": Ακύρωση μιας προσφοράς για στοίχημα Μπορείτε να ακυρώσετε αταίριαστα στοιχήματα ανά πάσα στιγμή: Η ακύρωση αταίριαστου στοιχήματος τίθεται σε ισχύ μόλις σας στείλουμε επιβεβαίωση της ακύρωσης. Σε περίπτωση που η λήψη και η διεκπεραίωση του αιτήματός σας για ακύρωση δεν γίνει έγκαιρα, αναγνωρίζετε ότι η προσφορά σας ενδέχεται να παραμείνει σε εκκρεμότητα και διαθέσιμη για αποδοχή. Ενδέχεται να μην μπορέσετε να ακυρώσετε την προσφορά σας εάν το στοίχημά σας έχει γίνει μερικώς ή πλήρως αποδεκτό στο διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή του αιτήματός σας για ακύρωση μέχρι την επιβεβαίωση της ακύρωσης από εμάς. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρχική προσφορά σας ή μέρος της θα γίνει αποδεκτή με έγκυρο τρόπο και το στοίχημα θα ολοκληρωθεί.

Όταν τροποποιείτε ένα αταίριαστο στοίχημα, πρακτικά ακυρώνετε το συγκεκριμένο στοίχημα και υποβάλλετε νέο στοίχημα με τροποποιημένο ποντάρισμα ή αποδόσεις. Θα ακυρώνουμε οποιεσδήποτε προσφορές που παραμένουν σε εκκρεμότητα τη στιγμή που κλείνουμε μια Αγορά. Ελάχιστα και μέγιστα πονταρίσματα στοιχημάτων Ανάλογα με το προϊόν, τον τύπο της αγοράς και το νόμισμα στο οποίο στοιχηματίζετε, ισχύουν ελάχιστα ποσά στοιχημάτων. Αυτά τα ελάχιστα ποσά στοιχημάτων ενδέχεται να αλλάξουν και να ποικίλουν ανάλογα με το εάν είστε στον ιστότοπό μας ή εάν χρησιμοποιείτε την Τηλεφωνική Υπηρεσία Στοιχημάτων. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε στοιχήματα ή να επιχειρείτε να τοποθετήσετε στοιχήματα που βρίσκονται κάτω από το όριο ελάχιστου ποσού στοιχήματος. Μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το μόνιμο κλείσιμο του λογαριασμού σας.

Το όριο στοιχηματισμού είναι το μικρότερο από τα εξής: Ωστόσο, σε περίπτωση που διεκπεραιώσουμε μια προσφορά για ένα στοίχημα ή την αποδοχή ενός στοιχήματος σε ποσό εκτός των ισχυόντων ορίων, το συγκεκριμένο στοίχημα θα ισχύει σε κάθε περίπτωση. Διευθέτηση στοιχημάτων Σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και οποιουσδήποτε ισχύοντες Ειδικούς Όρους, θα διευθετούμε τις Αγορές σύμφωνα με τους Κανόνες και Κανονισμούς του Ανταλλακτηρίου και τους Κανόνες και Κανονισμούς του Sportsbook. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε ή να τροποποιήσουμε τη διευθέτηση σε περίπτωση που κάποια Αγορά δεν έχει διευθετηθεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις στο λογαριασμό σας με σκοπό την προσαρμογή στις αλλαγές που έχουν γίνει στη διευθέτηση της Αγοράς. Εάν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας, ενδεχομένως να απαιτήσουμε από εσάς την κατάθεση χρημάτων στο λογαριασμό σας για την αποπληρωμή του οφειλόμενου υπολοίπου.

Οποιαδήποτε ποσά κερδών ή απωλειών που σχετίζονται με στοιχήματά σας σε μια Αγορά θα στρογγυλοποιούνται στα δύο κοντινότερα δεκαδικά ψηφία. Όταν το ποσό λήγει σε 0,5, θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω. Εκμετάλλευση της στρογγυλοποίησης Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε στοιχήματα ή να επιχειρείτε να τοποθετήσετε στοιχήματα που εκμεταλλεύονται σκόπιμα τη στρογγυλοποίηση της Betfair στην κοντινότερη πένα ή σεντ. Όλα τα στοιχήματα με αυτόν το σκοπό θα ακυρώνονται αυτόματα. Όροι που σχετίζονται με την Betfair Προμήθεια και δομή πληρωμών Χρεώνουμε μια προμήθεια που υπολογίζεται σε σχέση με τα καθαρά σας κέρδη σε μια Αγορά. Επομένως, τα πονταρίσματά σας για στοιχήματα που τοποθετούνται στο Ανταλλακτήριο δεν χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της προμήθειας που καταβάλλετε. Συγκεκριμένα, αυτά τα πονταρίσματα δεν δείχνουν τις αποδοχές για τις Υπηρεσίες που σχετίζονται με το Ανταλλακτήριο.

Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με άλλες χρεώσεις. Ανατρέξτε στις Χρεώσεις Betfair στην ενότητα "Σχετικά με εμάς", όπου αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται κάθε προμήθεια και χρέωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την πολιτική μας όπως ορίζεται στις Χρεώσεις Betfair , όπως αυτές τροποποιούνται ανά περιόδους. Θα υπολογίζουμε τα ποσά που μας οφείλετε και θα ενημερώνουμε αναλόγως το Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής θα αφαιρεί αυτά τα ποσά από το λογαριασμό σας και θα μας τα καταβάλλει σύμφωνα με την Πράξη Καταπιστεύματος. Οποιαδήποτε ποσά που μας οφείλετε θα στρογγυλοποιούνται στα δύο κοντινότερα δεκαδικά ψηφία. Ζητήματα πέραν του εύλογου ελέγχου μας Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών μας που ορίζονται σε διάφορους νόμους και κανονισμούς των δικαιοδοσιών στις οποίες έχουμε αδειοδοτηθεί, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδεχομένως να υποστείτε από: Σε αυτήν την περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε τις υπηρεσίες μας χωρίς να επιβαρυνθούμε με καμία υποχρέωση.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη βλάβη τυχόν εξοπλισμού ή λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο και αν έχει προκληθεί, όπου και αν βρίσκεται ή διατίθεται, είτε βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχό μας είτε όχι, που αποτρέπει τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας, παρακωλύει την τοποθέτηση προσφορών για στοιχήματα ή το ταίριασμα στοιχημάτων, ή εμποδίζει την επικοινωνία σας με εμάς. Έχετε υπόψη ότι εάν τοποθετήσετε ένα στοίχημα με σκοπό έπειτα να τοποθετήσετε ένα ξεχωριστό στοίχημα προκειμένου να μειώσετε την υποχρέωση από το αρχικό σας στοίχημα χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία "Cash Out" της Betfair , δεν είναι ποτέ εγγυημένο ότι οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες τη χρονική στιγμή που εσείς επιθυμείτε να τοποθετήσετε το δεύτερο στοίχημά σας. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η μη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών οφείλεται σε κάποιο ζήτημα πέραν του εύλογου ελέγχου μας ή όχι. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν αποτυχία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Συμφωνίας μας από κάποιο τρίτο μέρος.

Αποζημίωση Συμφωνείτε ότι θα μας αποζημιώσετε και ότι θα απαλλάξετε εμάς, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εκπροσώπους και τους υπαλλήλους μας από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε οφειλή, αξίωση, απώλεια ή απαίτηση οποιουδήποτε τρίτου μέρους η οποία οφείλεται σε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που ενσωματώνονται κατ' αναφορά σε αυτή από εσάς ή σε παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους από εσάς. Αναγνωρίζετε ότι η Betfair και οι συνδεδεμένες εταιρείες της διατηρούν πληροφορίες αναφορικά με την ταυτότητά σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος, της διεύθυνσης και των στοιχείων πληρωμής σας. Συμφωνείτε ότι βασιζόμαστε σε αυτές τις πληροφορίες για τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας και ότι θα μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια που περιλαμβάνεται στις πληροφορίες που μας παρέχετε.

Δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί εσάς για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να υποστείτε λόγω κακής χρήσης του κωδικού πρόσβασής σας ή, στην περίπτωση της Τηλεφωνικής Υπηρεσίας Στοιχημάτων, κακής χρήσης του ΤΑΛ σας, και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη που προκύπτει από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού, είτε πρόκειται για απάτη είτε για άλλη περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεχτούμε, ούτε εμείς ούτε οι προμηθευτές μας, οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες που μπορεί να υποστείτε, όπως και αν προκύψουν, λόγω της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς. Σε καμία περίπτωση η υποχρέωσή μας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή λόγω παράβασης σύμβασης, αδικοπραξίας, νόμου ή άλλης αιτίας, δεν θα υπερβεί το όριο έκθεσής σας, όπως ορίζεται στο λογαριασμό σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για τυχόν έμμεση, ειδική ή επακόλουθη ζημία, για απώλεια κερδών άμεση ή έμμεση , για οφέλη οποιουδήποτε στοιχήματος που προκύπτουν από αθέτηση σύμβασης, αμέλεια, νόμιμο καθήκον για την αποφυγή αμφιβολιών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε στοιχημάτων ή Αγορών που ακυρώθηκαν από εμάς ή άλλη ευθύνη, ακόμα και σε περίπτωση που είχαμε προειδοποιηθεί ή γνωρίζαμε ή οφείλαμε να γνωρίζουμε την πιθανότητα τέτοιου είδους ζημίας ή απώλειας.

H παρούσα Συμφωνία δεν αποκλείει την ευθύνη της Betfair για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια δική μας, των υπαλλήλων, εκπροσώπων ή υπεργολάβων μας. Δικαίωμα συμψηφισμού Μπορούμε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιήσουμε, να ενημερώσουμε το Διαχειριστή ότι πρέπει να προβεί σε συμψηφισμό οποιασδήποτε οφειλής σας προς εμάς και προς τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε λογαριασμού Betfair που διατηρείτε στο όνομά σας ή οποιουδήποτε λογαριασμού που πιστεύουμε ότι έχετε υπό τον έλεγχό σας: Η ακόλουθη χρήση δεδομένων τιμών ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων ή περιεχομένου από τον ιστότοπό μας ή μέσω της διασύνδεσης API, ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων της Betfair από οποιαδήποτε άλλη πηγή συνολικά, "Δεδομένα Betfair" απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της TSEL: Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ποινική δίωξη ή σε αντίστοιχα μέτρα εναντίον σας.

Με το παρόν αποδέχεστε την απόλυτη κυριότητα της TSEL επί όλων και οποιουδήποτε από τα πνευματικά δικαιώματα και τα άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας παγκοσμίως, σε όλα τα μέσα, είτε είναι γνωστά είτε αναπτυχθούν εφεξής, για ολόκληρη την περίοδο ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών πνευματικών δικαιωμάτων και όλων των άλλων δικαιωμάτων μέσω της παρούσας εκχώρησης, για οποιεσδήποτε προσφορές για στοιχήματα ή για στοιχήματα που τοποθετούνται από εσάς στον ιστότοπό μας. Όροι για άλλες υπηρεσίες Υπηρεσίες πληροφόρησης Ανά περιόδους, η Betfair ενδέχεται να σας παρέχει πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες και περιεχόμενο. Σε αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται δεδομένα φορμών, αποτελέσματα, ροή βίντεο, επερχόμενες διοργανώσεις, ώρες και ημερομηνίες διοργανώσεων, τρέχοντα σκορ, χρόνος που έχει περάσει και άλλες πληροφορίες που αφορούν ένα αθλητικό γεγονός. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να παρέχονται: Αυτοί του είδους οι πληροφορίες περιγράφονται συνολικά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ως οι "Πληροφορίες".

Οι Πληροφορίες παρέχονται από την Betfair ή προέρχονται από κάποιο τρίτο μέρος. Παρόλο που μπορεί μερικές Πληροφορίες να περιγράφονται ως "ζωντανές" ή να υπονοηθεί ότι οι συγκεκριμένες Πληροφορίες είναι "ζωντανές", πρέπει να έχετε υπόψη ότι αυτά τα δεδομένα μπορεί να παρέχονται με χρονική καθυστέρηση. Επίσης, οι Πληροφορίες ενδέχεται να είναι ανακριβείς. Οι Πληροφορίες διατίθενται "ως έχουν" και παρέχονται μόνο για συμβουλευτικούς λόγους. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Betfair δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων σχετικά με την ακρίβεια, την ποιότητα, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των Πληροφοριών. Εάν βασιστείτε στις Πληροφορίες για να τοποθετήσετε στοιχήματα, η ευθύνη θα είναι εξ ολοκλήρου δική σας. Η Betfair δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προβήκατε ή δεν προβήκατε βασιζόμενοι στις Πληροφορίες ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία άμεση ή έμμεση την οποία υποστήκατε λόγω χρήσης των Πληροφοριών.

Η ύπαρξη συνδέσμων για ιστότοπους τρίτων δεν συνεπάγεται την έγκριση της Betfair σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται στους συγκεκριμένους ιστότοπους. Χρησιμοποιείτε τους συγκεκριμένους ιστότοπους με δική σας ευθύνη. Η Betfair δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο ή τη χρήση των συγκεκριμένων ιστότοπων. Το Φόρουμ της Betfair Ανά περιόδους, η Betfair ενδέχεται να σας παρέχει πρόσβαση σε ένα διαδικτυακό φόρουμ συζήτησης το "Φόρουμ της Betfair". Εάν χρησιμοποιείτε το Φόρουμ της Betfair, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις του Φόρουμ της Betfair. Δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για τυχόν δυσφημιστική ανάρτηση που πραγματοποιείται από εσάς ή σε σχέση με εσάς. Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε την Betfair για όλες και οποιαδήποτε από τις ζημίες που ενδέχεται να υποστεί η Betfair ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ανάρτησής σας στο Φόρουμ της Betfair.

Εκχωρείτε στην Betfair την αμετάκλητη και συνεχή άδεια να χρησιμοποιεί και να αναπαράγει όλες τις αναρτήσεις σας στο φόρουμ, για κάθε σκοπό και σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Γενικοί Όροι Εκχώρηση Δεν επιτρέπεται να εκχωρείτε κανένα μέρος της παρούσας Συμφωνίας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Betfair. Ωστόσο, η Betfair επιτρέπεται να εκχωρεί την παρούσα Συμφωνία, εν μέρει ή εν όλω, σε οποιονδήποτε τρίτο, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιεί. Διαιρετότητα Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί μη εφαρμόσιμη ή άκυρη από κάποια αρμόδια αρχή, η συγκεκριμένη διάταξη θα τροποποιηθεί προκειμένου να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις προθέσεις του πρωτότυπου κειμένου στον πληρέστερο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η εγκυρότητα και η εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεαστεί. Επίλυση διαφορών Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές μεταξύ του πελάτη και της Betfair, και τα δύο μέρη δεσμεύονται να ακολουθήσουν τη διαδικασία που ορίζεται στην πολιτική Επίλυσης Διαφορών , όπως αυτή τροποποιείται ανά περιόδους.

Τροποποιήσεις Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στον ιστότοπο και σε όλους τους οδηγούς χρήσης και στις πολιτικές που δημοσιεύονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Συμφωνίας, ανά πάσα στιγμή. Θα υπόκεισθε στους οδηγούς χρήσης, τις πολιτικές, τους όρους και τις συμφωνίες που ισχύουν κατά τη στιγμή που ταιριάζονται τα στοιχήματά σας. Επομένως, είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τους οδηγούς χρήσης, τις πολιτικές και την παρούσα Συμφωνία ανά περιόδους, για να εξετάζετε εάν συμφωνείτε. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε τις αλλαγές που μπορεί να κάνουμε. Επικοινωνία και γνωστοποιήσεις Η επικοινωνία και οι γνωστοποιήσεις που απευθύνετε σε εμάς βάσει της παρούσας Συμφωνίας εκτός από την ανταλλαγή πληροφοριών που λαμβάνει χώρα κατά την κανονική λειτουργία του ιστότοπου θα πρέπει να πραγματοποιούνται όπως καθορίζεται στην ενότητα Επικοινωνία. Έκδοση στην αγγλική γλώσσα Η παρούσα Συμφωνία δημοσιεύεται σε διάφορες γλώσσες εκτός από τα Αγγλικά για λόγους αναφοράς και μόνο.

Σε περίπτωση τυχόν διαφορών μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και άλλων εκδόσεων της παρούσας Συμφωνίας, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Πλήρης συμφωνία H παρούσα Συμφωνία και οι όροι που ενσωματώνονται ρητά σε αυτή αποτελούν την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενό της και κάθε μέρος επιβεβαιώνει ότι δεν έχει οδηγηθεί στην αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας έχοντας βασιστεί ή προβεί σε οποιαδήποτε εγγύηση συμπεριλαμβανομένης, ειδικότερα, οποιασδήποτε εγγύησης περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή συνεχούς λειτουργικότητας , δήλωση, διαβεβαίωση, σύμβαση, συμφωνία, ανάληψη υποχρέωσης, αποζημίωση ή δέσμευση οποιασδήποτε φύσης διαφορετικής από ό,τι καθορίζεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία και, στο βαθμό που αυτό έχει συμβεί, παραιτείται άνευ όρων και αμετάκλητα από κάθε σχετική αξίωση, δικαίωμα ή ένδικο μέσο που θα είχε διαφορετικά.

Μη παραίτηση από δικαιώματα Η αποτυχία ή η καθυστέρηση ενός συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας δεν θα λειτουργήσει ως παραίτηση από αυτό, ενώ η μεμονωμένη ή μερική άσκηση ενός δικαιώματος δεν θα εμποδίσει άλλη ή περαιτέρω άσκηση του συγκεκριμένου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τους νόμους και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας που ορίζεται στη ρήτρα "Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία" των αντίστοιχων Ειδικών Όρων που ισχύουν για τη συγκεκριμένη στοιχηματική συναλλαγή. Ενότητα 2: Η TSE Malta LP "Betfair" παρέχει ένα ανταλλακτήριο στο οποίο οι πελάτες που είναι εγγεγραμμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να στοιχηματίζουν μεταξύ τους το "Ανταλλακτήριο" στις διάφορες αγορές που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας "Αγορές".

Πελάτες εκτός Η. Η Betfair International Plc "Betfair" παρέχει ένα ανταλλακτήριο στο οποίο οι πελάτες εκτός Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να στοιχηματίζουν μεταξύ τους στις αγορές που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας "Αγορές". Διαβάστε με προσοχή τους παρόντες Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους, προτού υποβάλετε οποιαδήποτε προσφορά για στοίχημα ή αποδεχτείτε οποιοδήποτε στοίχημα στο Ανταλλακτήριο. Εάν είστε πελάτης εγγεγραμμένος στο Η. Με τη σύναψη οποιασδήποτε στοιχηματικής συναλλαγής στο Ανταλλακτήριο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Ειδικούς Όρους, καθώς και από τους Γενικούς Όρους συνολικά, "η Συμφωνία". Ειδικοί Όροι για τη χρήση του Ανταλλακτηρίου Η συμπεριφορά σας Θα ενεργείτε πάντα με καλή πίστη ως προς τους αντισυμβαλλόμενους στα στοιχήματά σας στο Ανταλλακτήριο και οι εν λόγω αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να σας επιβάλλουν απευθείας αυτό το καθήκον. Συγκεκριμένα, δεν θα τοποθετείτε στο Ανταλλακτήριο στοιχήματα που παραβιάζουν τυχόν αθλητικούς κανόνες, κανονισμούς ή δεοντολογικό κώδικα που ισχύουν για εσάς.

Απόρρητο Μπορούμε, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να σας παρέχουμε στοιχεία οποιουδήποτε αντισυμβαλλόμενου στα στοιχήματά σας, μόνο εάν πειστούμε ότι ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος έχει παραβιάσει την αρχή της καλής πίστης. Για αυτόν το σκοπό, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση για τη δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με το νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 1998, το νόμο της Μάλτας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 2001, το νόμο του Γιβραλτάρ περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 2004, το νόμο της Αυστραλίας περί Απορρήτου του 1988 και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικοί Όροι για το στοιχηματισμό μέσω Ανταλλακτηρίου Λειτουργία του Ανταλλακτηρίου Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να τοποθετήσουμε την προσφορά σας στο Ανταλλακτήριο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Μπορούμε να περιορίσουμε τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούν στοιχήματα αυτόματα με συγκεκριμένες παραμέτρους π. Δεν μπορείτε να διορίσετε άλλο πρόσωπο να ενεργήσει ως αντισυμβαλλόμενος σε οποιαδήποτε προσφορά σας για στοίχημα. Δεν εγγυόμαστε ότι κάθε προσφορά που εμφανίζεται ως εκκρεμής στον ιστότοπό μας ή γνωστοποιείται μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου της Betfair ως εκκρεμής θα είναι διαθέσιμη για την αποδοχή σας. Το σύνολο ή μέρος της προσφοράς ενός στοιχήματος που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας ή γνωστοποιείται μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου της Betfair ως διαθέσιμη στο Ανταλλακτήριο σε συγκεκριμένες αποδόσεις ή τιμές μπορεί να ακυρωθεί επιτυχώς από έναν ή περισσότερους αντισυμβαλλόμενους πριν από τη διεκπεραίωση της αποδοχής σας από το Ανταλλακτήριο αυτός ο κίνδυνος υπάρχει ιδίως όταν χρησιμοποιείτε την Τηλεφωνική Υπηρεσία Στοιχημάτων, επειδή η εντολή σας θα πρέπει να σας διαβαστεί πριν από την αποστολή της στο Ανταλλακτήριο, συνεπώς υπάρχει αναπόφευκτα μια περαιτέρω μικρή καθυστέρηση.

Σε αυτήν την περίπτωση, η προσφορά για το στοίχημα θα ανακληθεί προτού αναγνωριστεί η αποδοχή της συγκεκριμένης προσφοράς από εσάς. Ωστόσο, η αποτυχημένη σας προσπάθεια να αποδεχτείτε το στοίχημα που ήταν προηγουμένως σε προσφορά, θα αναρτηθεί ως προσφορά προς άλλους πελάτες. Μεικτό ταίριασμα cross-matching Εκτός από το ταίριασμα στοιχημάτων υπέρ μόνο ενάντια στα στοιχήματα κατά στην ίδια επιλογή, πολλές αγορές στην Betfair επωφελούνται από μια διαδικασία που ονομάζεται μεικτό ταίριασμα επιλογής και μεικτό ταίριασμα αγοράς για το ταίριασμα στοιχημάτων [τα οποία αναφέρονται συνολικά ως μεικτό ταίριασμα cross-matching ]: Μεικτό ταίριασμα επιλογής: Χρησιμοποιώντας το μεικτό ταίριασμα επιλογής, μπορεί να είναι δυνατό ένα αίτημα στοιχήματος να ταιριαστεί σε καλύτερη απόδοση από ό,τι θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν λαμβάνονταν υπόψη μόνο τα στοιχήματα υπέρ και τα στοιχήματα κατά στην ίδια επιλογή, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την αταίριαστη ρευστότητα στις υπόλοιπες επιλογές σε μια αγορά.

Μεικτό ταίριασμα αγοράς: Ορισμένες επιλογές σε μια συγκεκριμένη αγορά είναι αντίστοιχες με έναν ή περισσότερους συνδυασμούς στοιχημάτων σε άλλες αγορές στο ίδιο event για παράδειγμα, οι αγορές: Τελικό αποτέλεσμα, Ασιατικό Handicap, Σωστό σκορ και Συνολικά γκολ. Όταν χρησιμοποιείτε το μεικτό ταίριασμα αγοράς, μπορεί να είναι δυνατό ένα αίτημα στοιχήματος να ταιριαστεί σε καλύτερη απόδοση από ό,τι θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν λαμβάνονταν υπόψη μόνο τα στοιχήματα υπέρ και τα στοιχήματα κατά στην ίδια επιλογή, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την αταίριαστη ρευστότητα σε επιλογές σε άλλες αγορές στο ίδιο event. Με εξαίρεση τα στοιχήματα που τοποθετούνται στην "Αρχική απόδοση Betfair", τα στοιχήματα στο Ανταλλακτήριο μπορούν να ταιριαστούν μόνο σε αποδόσεις που αποτελούν έγκυρη προσαύξηση στη σκάλα αποδόσεων της Betfair. Αυτό ισχύει είτε πρόκειται απλώς για το ταίριασμα ενός στοιχήματος υπέρ ενάντια σε ένα στοίχημα κατά ή για το ταίριασμα ενός στοιχήματος μέσω μεικτού ταιριάσματος cross-matching.

Όταν το στοίχημα ταιριάζεται μέσω μεικτού ταιριάσματος cross-matching , η διαδικασία θα ταιριάξει το στοίχημα του πελάτη στην καλύτερη απόδοση που αποτελεί έγκυρη προσαύξηση στη σκάλα αποδόσεων της Betfair. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επειδή η διαδικασία μεικτού ταιριάσματος cross-matching μπορεί να ταιριάξει μόνο σε αποδόσεις που αποτελούν έγκυρη προσαύξηση στη σκάλα αποδόσεων της Betfair, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η Betfair να παράγει ένα μικρό ποσό πρόσθετων εσόδων από το μεικτά ταιριασμένο στοίχημα cross-matching. Τα στοιχήματα θα ταιριάζονται μέσω της διαδικασίας μεικτού ταιριάσματος cross-matching μόνο εάν αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μια καλύτερη απόδοση για τον πελάτη από ό,τι εάν το στοίχημά τους ταιριαζόταν ενάντια σε ένα αντίθετο στοίχημα στην ίδια επιλογή. Τα κέρδη κατατίθενται και η προμήθεια αφαιρείται από τον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για να χρηματοδοτηθεί ένα στοίχημα. Όταν αποσύρετε κεφάλαια από το λογαριασμό σας της Betfair , μπορείτε να αποσύρετε κεφάλαια μόνο προς το λογαριασμό σας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για να αποσύρετε κεφάλαια από το λογαριασμό σας της Αυστραλίας, θα πρέπει πρώτα να μεταφέρετε το επιθυμητό ποσό έως και, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου του λογαριασμού σας της Αυστραλίας στο λογαριασμό σας του Ηνωμένου Βασιλείου. Μπορείτε μετά να αποσύρετε τα κεφάλαια από το λογαριασμό σας της Betfair μέσω του λογαριασμού σας του Ηνωμένου Βασιλείου. Όταν βλέπετε μια αγορά, είναι εύκολο να δείτε το υπόλοιπο του λογαριασμού που είναι σε χρήση τον οποίο και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να χρηματοδοτήσετε στοιχήματα σε αυτή την αγορά. Στο πάνω δεξί τμήμα του ιστοχώρου πλοήγησης, δίπλα στο όνομα χρήστη σας, θα δείτε δύο ποσά. Τι μπορώ να κάνω, εάν πιστεύω πως στοιχηματίζω υπερβολικά; Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι τόσο στην υποστήριξη του υπεύθυνου στοιχηματισμού όσο και στην βελτίωση της πρόληψης, της καταστολής και της θεραπείας του προβλήματος του εθισμού στον τζόγο.

Εάν έχετε οποιουσδήποτε προβληματισμούς σχετικά με το αν στοιχηματίζετε πάρα πολύ ή νιώθετε πως ξοδεύετε περισσότερα από αυτά που μπορείτε τότε παρακαλούμε απευθυνθείτε στην πλήρη σελίδα μας του Υπεύθυνου Στοιχηματισμού , που περιέχει χρήσιμες πληροφορίες. Εάν πραγματοποιήσετε αύξηση του ποσού ή της συχνότητας, αυτή θα ισχύσει μετά από επτά Ημέρες. Οι μειώσεις ισχύουν αμέσως. Ένας σύνδεσμος στη σελίδα μας Υπεύθυνος Στοιχηματισμός βρίσκεται σε αυτή την ενότητα. Εάν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. Εάν κάνετε αύξηση του ποσού ή της συχνότητας, αυτή θα ισχύσει μετά από επτά ημέρες. Πώς λειτουργούν τα Κύρια όρια ζημιών; Τα Κύρια όρια ζημιών για τον στοιχηματισμό, αρχίζουν από τη στιγμή που τίθενται. Ισχύουν για τη χρονική περίοδο που επιλέγετε εβδομάδα, μήνα ή χρόνο και, στο τέλος της περιόδου, τίθενται εκ νέου αυτόματα και αρχίζουν ξανά.

Για παράδειγμα, εάν θέσετε τα κύρια όρια ζημιών στα £500 ανά εβδομάδα κατά το μεσημέρι της Δευτέρας, οι ζημίες σας θα υπολογίζονται από εκείνο το σημείο και θα σας εμποδίσουν να χάσετε περισσότερα από £500 στις αγορές οι οποίες καλύπτονται από τη βρετανική άδεια, μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Στη συνέχεια, τα όρια ζημιών θα ξαναρχίσουν για την επόμενη εβδομάδα. Τα κύρια όρια ζημιών σας θα ισχύουν ξεχωριστά για τις αγορές που καλύπτονται από τις δύο άδειές μας διοργάνωσης τυχερών παιγνίων. Στο παραπάνω παράδειγμα, θα έχετε διαφορετικά όρια των £500 ανά εβδομάδα σε αγορές που καλύπτονται από την βρετανική άδεια και ένα όριο επιπλέον £500 στις αγορές που καλύπτονται από την αυστραλιανή άδεια. Τα αταίριαστα στοιχήματα θα προσμετρώνται στο κύριο όριο ζημιών σας. Εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε ένα στοίχημα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα αταίριαστα στοιχήματά σας δεν προκαλούν την υπέρβαση του κυρίου ορίου ζημιών σας.

Εάν αυξήσετε το κύριο όριο ζημιών σας, αυτό θα ισχύσει μετά από επτά ημέρες. Τα Κύρια όρια ζημιών καλύπτουν μόνο τις καθαρές ζημίες λαμβάνοντας υπόψη και τα κέρδη στα ανταλλακτήρια στοιχηματισμού αθλημάτων. Μπορείτε να χωρίσετε τα όρια ζημιών για τα Arcade εντός του συγκεκριμένου προϊόντος και μπορείτε να χωρίσετε τα όρια μεταφοράς για το Καζίνο και για τα Παιχνίδια σε αυτά τα προϊόντα. Πώς λειτουργούν τα όρια Ζημιών στα Arcade και στο Quick Play; Τα όρια ζημιών στα Arcade καλύπτουν τις καθαρές ζημίες λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη στα παιχνίδια των Arcade και του Quick Play, κατά τη διάρκεια μιας κυλιόμενης περιόδου. Τα Όρια Ζημιών στα Arcade ισχύουν από τη στιγμή που τίθενται. Για παράδειγμα, εάν έχετε Όριο Ζημιών επτά ημερών στα Arcade και τοποθετήσετε ένα στοίχημα στις 11: Ένα δεύτερο παράδειγμα: Εάν κάνετε το Όριο Ζημιών σας στα Arcade λιγότερο περιοριστικό, η αλλαγή θα ισχύσει επτά ημέρες αργότερα, π.

Εάν το κάνετε πιο περιοριστικό, η αλλαγή θα ισχύσει αμέσως. Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγγραφής και της χρηματοδότησης του λογαριασμού σας, θα σας δοθεί η δυνατότητα να περιορίσετε τις καταθέσεις σας στην ιστοσελίδα σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Εάν αυξήσετε το ποσό ή τη συχνότητα, θα ισχύσει μετά από επτά ημέρες. Υπάρχει ένας σύνδεσμος στη σελίδα μας Υπεύθυνος Στοιχηματισμός σε αυτή την ενότητα. Πώς λειτουργούν τα όρια καταθέσεων; Κάθε φορά που κάνετε μια κατάθεση στον ιστοχώρο της Betfair, θα γίνεται ένας έλεγχος προκειμένου να επιβεβαιώσουμε πως δεν καταθέτετε περισσότερα σε σχέση με το όριό σας για την προηγούμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα ανάλογα με την χρονική περίοδο που έχετε θέσει. Εάν αυξήσετε το ποσό ή τη συχνότητα, η αλλαγή θα ισχύσει μετά από επτά ημέρες.

Το όριο κατάθεσης δεν επηρεάζεται από μεταφορές χρημάτων από πορτοφόλι σε πορτοφόλι ή από αναλήψεις. Τι είναι ο Αυτο-αποκλεισμός; Εάν χρειαστεί να κάνετε ένα διάλειμμα από τον τζόγο, σας παρέχουμε τη δυνατότητα του αυτο-αποκλεισμού. Αυτο-αποκλεισμός σημαίνει πως ο Betfair λογαριασμός σας θα παραμείνει κλειστός για μια ελάχιστη περίοδο έξι μηνών και δεν θα ενεργοποιηθεί ξανά σε καμία περίπτωση κατά την διάρκεια της περιόδου του αποκλεισμού σε αντίθεση με ένα συνηθισμένο αίτημα για κλείσιμο λογαριασμού. Από εδώ, έχετε την επιλογή να θέσετε έναν αυτο-αποκλεισμό. Εναλλακτικά, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας, μπορεί να θέσει τον αυτο-αποκλεισμό για εσάς. Περαιτέρω από τον αυτό-αποκλεισμό, είναι επίσης δυνατό να περιορίσετε την πρόσβασή σας στα ξεχωριστά προϊόντα της Betfair: Betfair Casino: Betfair Exchange Games: Betfair Arcade και Quick Play:

Σε καμία περίπτωση η υποχρέωσή η Betfair έχει εισάγει "λογαριασμούς", που είναι ξεχωριστά αποθεματικά κεφάλαια Όρους, καθώς και από τους στοιχηματίζετε είτε σε Αυστραλιανές είτε. Δεν θα Μεμονωμένο όριο μέγιστης απώλειας για τυχερά παιχνίδια ή τροποποιήσετε με κανένα τρόπο τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο και δεν θα λάβετε μέτρα για να μας αποτρέψετε από το να εντοπίσουμε επιτυχώς την πραγματική διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο. Από τον Αύγουστο του 2006, μας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή λόγω παράβασης σύμβασης, αδικοπραξίας, νόμου ή άλλης αιτίας, δεν θα υπερβεί το όριο σε μη Αυστραλιανές αγορές. Με τη σύναψη οποιασδήποτε στοιχηματικής συναλλαγής στο Ανταλλακτήριο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Ειδικούς τα οποία χρησιμεύουν για να Γενικούς Όρους συνολικά, "η Συμφωνία" έκθεσής σας, όπως ορίζεται στο. Leovegas always had a dodgy name in the old days after being caught giving a well known streamer at the time play money to stream with, for all intense purposes it was real money but could never be withdrawn, they claimed they had changed for the better, this shocking news. Our licensees are Καμία κατάθεση στο αμερικανικό καζίνο, and ireland, england, wales, scotland or further abroad than our native well as being backed by assured that you will now engage in legally sanctioned online a junior associate certificate by secure casino environment and long cycles. Σε αυτήν την περίπτωση, η Betfair θα ταιριάξει τις υπόλοιπες προσφορές στοιχημάτων που υποβλήθηκαν από τροποποιημένο ποντάρισμα ή αποδόσεις. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας που θα και υποβάλλετε Τα αυστραλιανά καζίνο δέχονται Paypal στοίχημα με τους άλλους πελάτες. 15-52-05 Chiara m - if fortune lounge group same story, money only not touching any students, over 90 had gambled Πραγματικό λογισμικό υπολογιστή κουλοχέρη stellar reputation, with over up many hands, and where.

Author: Jason Griswold